Abrikozenpitten – Informatie

Share Button

B17, Abrikozenpitten en Kanker [link]

Uitleg omtrent B17(Laetrile) en de dosering

Informatie over Abrikozenpitten [link]

Uitleg over diverse therapiën

Kanker en laetrile in luchtgedroogde Abrikozenpitten [link]

Hoe de B17 Laetrile werkzaam is in het menselijk lichaam

Mocht u nog meer willen weten, bel ons gerust: 038-4549300 ( Wel graag tussen 11.00 en 20.00 uur )

Zie ook het Nederlandstalige boek over dit onderwerp van Carine Franssen ( Herboriste ) : “Hét Antwoord op Kanker?!”, Het geheim van de abrikozenpit. Verkrijgbaar via onze boekensite:  Klik:> www.moeilijkverkrijgbareboeken.com 


Het wijde betekenisveld van het woord kosmos

Share Button

Het wijde betekenisveld van het woord kosmos

Er valt niets buiten Hem. Dat omsluit alles en dat geeft een rustpunt.

1. Het woord kosmos betekende oorspronkelijk orde.

2. De tweede betekenis is: wat betaamt, wat zo behoort.

3. Van daaruit kom je bij de derde betekenis en dan gaat het de staats­-

or­de aan­­duiden.

4. De vierde betekenis gaat nog een dimensie verder en dan is het de

we­reld­­orde, de schepping.

5. De vijfde betekenis is de wereld op aarde en dan kan het ook de aarde

be­­tekenen.

6. De zesde betekenis kan ook de mensheid aanduiden.

7. In de zevende plaats is het ook degene die ordent. Het kan zelfs de titel

zijn van een magistraat, iemand die bestuurt, een regeerder.

8. Bij de achtste betekenis wordt het ook sierlijkheid of sieraad, iets wat

prach­tig op orde is.

9. In de negende plaats kan het ook betekenen lofzang, huldigend ver­haal.

Ver­tel iets heel moois over iemand en op die manier zet je als het wa­re

de kos­­mos neer.

10. In de tiende plaats kan het ook nog betekenen gebruiksaanwijzing.

Je koopt een stofzuiger of een magnetron en vraagt: Hebt u er ook

nog een kosmos bij? Dat is een gebruiksaanwijzing, een bijsluiter of

zoiets.

11. Als elfde betekenis kan het ook nog zijn: lof, eer of roem.

Het woord kosmos heeft dus een heel wijd betekenisveld.   Het betekent dus in het algemeen: datgene wat orde brengt.  Oorspronkelijk betekent het woord kosmos: een ordenend woord, iets wat orde schept. Het woord kosmos komt ook een paar keer voor in de Griekse vertaling van het eerste testament. De allereerste tekst waar het woord kosmos ge­­noemd wordt, staat bijna aan het eind van het verhaal over de schep­ping. Daar wordt verteld hoe de hemel en de aarde tot stand kwamen door het spreken Gods. In Genesis 2:1 staat als een terug­blik:

Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer”. {Gen.2:1}.

In de Septuagint staat: “Toen werden voltooid de hemel en de aarde en al hun kos­mos”. Hier wordt genoemd alle kosmos van de hemel en de aarde, alle or­de­ning, alles wat er ordelijk in rij en gelid stond, heel die wereldorde, die schep­pingsorde. Lettend op het verband tussen de Hebreeuwse en de Griekse tekst, zien we het volgende: In de Hebreeuwse tekst staat het woord tsaba‘, dat vertaald wordt met heer, legerschare. Daarbij zou je ook kunnen denken aan de hele wereld van de engelen, aan de hele onzichtbare dimensie. Het woord tsaba‘ is in het Hebreeuws legerschare en in het Grieks kosmos. Heel die legerscharen van engelen en machten en krachten staan Hem ten dienste en beheren en besturen het universum. In het Hebreeuws wordt het dus legerscharegenoemd en in het Grieks kos­­mos. Dat is de hele hofhouding van de koning. Op twee manieren kan de­­ze worden getypeerd. In dat koninklijk paleis bevinden zich lakeien, hovelingen, wachtposten, adjudanten, de marechaussee enzovoort. Dat is nu de tsaba‘, de leger­scha­re van de koning. Een Griek zegt echter: kijk, daar heb je nu de kos­mos van de koning! Het hangt er dus vanaf wat voor gids je op dat mo­ment hebt. Als een Hebreeuwse reisleider je door dat paleis voert, krijg je te horen: Kijk, daar is de tsaba‘ van de ko­ning. Een Griekse reisleider zegt: Daar loopt de kosmos. Al die hove­lin­gen bij el­­­­kaar vormen de kos­mos van de koning. Dat is de goddelijke orde. Er valt niets buiten Hem. Dat omsluit alles en dat geeft een rustpunt.

http://www.wereldgeschiedenis.com/het-wijde-betekenisveld-van-het-woord-kosmos

 


Interview Thierry Baudet

Share Button

Interview Thierry Baudet

Juncker:

“Er kan geen democratische keuze zijn tegen Europese verdragen.”

Baudet:

“De EU is mede ontstaan uit nobele motieven, maar het zet ons nu tegen elkaar op.”

“De EU is ontwikkeld om het democratisch proces onmogelijk te maken.”

“De EU is op dit moment de grootste bedreiging voor het goed en vriendschappelijk omgaan met elkaar op het continent. We moeten een andere vorm vinden om met elkaar om te gaan.”

“De EU is een douane-unie met verstikkende regelgeving die in Brussel wordt gemaakt. De EU zet ons vast in het enige continent in de wereld die geen economische groei doormaakt. Engeland kan nu veel meer handel drijven met allerlei landen in de wereld waar economische groei is.”

“De PVV komt meer in het Baudet-kamp.”


Tien Redenen Voor Nexit

Share Button

Tien Redenen Voor Nexit

nexit_tw_504x712_down_the_drain

De oprichterslanden zijn bang dat hun EU uiteenvalt met de naderende verkiezingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2017 waar juist de anti-EU partijen het goed doen.

Tien redenen voor onze uittreding uit de EU

 1. De Europese Unie is een machtsconcentratie waarin de rol van de burger nog kleiner is dan op nationaal niveau. Binnen de EU is niet het Europese Parlement de baas. Wetten komen tot stand op initiatief van de Europese Commissie, die dit voorlegt aan de Raad van (vak)ministers die samen met het Europese Parlement hierover tot overeenstemming  moeten komen.
 2. De rijke elite profiteert van machtsconcentraties, in 1 dag verloren de rijken meer dan 100 miljard na de Brexit.
 3. Meer dan 50 jaar van EEG en EU heeft de burger weinig goeds opgeleverd: meer armoede, werkloosheid.
  Een op de vier Europeanen leeft in armoede.
 4. Binnen de EU bepalen de grootste landen het beleid samen met de multinationals. Het vrijhandelsverdrag TTIP wordt in het geheim door de Europese Commissie en de VS bekokstoofd.Alle info over TTIP.
 5. De EU is doorgeschoten want de Europese samenwerking gaat veel te ver terwijl het ook op een minder vergaande manier mogelijk is. Kijk naar Noorwegen, Zwitserland die met andere Europese landen nauw samenwerken door middel van verdragen.
 6. De invoering van de Euro is een voorbeeld dat de EU steeds dictatorialer wordt (zie Griekenland)
 7. Het ambtenaren apparaat van de EU dat pendelt tussen Brussel en Straatsburg verslindt miljarden.
 8. De EU is ontstaan in 2005 tegen de wil van de Nederlandse en Franse bevolking die in referenda hebben aangegeven tegen te zijn.
 9. De lidstaten leveren steeds meer onafhankelijkheid in, steeds meer wordt geregeld in Brussel. De Europese wetgeving beslaat meer dan 100.000 pagina’s.
 10. De EU staat heel ver bij de burger vandaan. Zo weet bijvoorbeeld bijna niemand dat de EU geleid wordt door 4 presidenten. Dat is de president van de Europese Raad Tusk, president van het Europese Parlement Schulz, tijdelijk voorzitter Rutte en President Juncker van de Europese Commissie.

Rob Vellekoop, 26 juni 2016

http://delangemars.nl/2016/06/26/tien-redenen-voor-nexit/


2016 dreigt het meest aangename jaar ooit te worden

Share Button

2016 dreigt het meest aangename jaar ooit te worden

AAAAA!!!!!!!!

De Economist stookte het vuurtje weer op van Global Warming, met beweringen zoals die er vrijwel dagelijks door onze objectieve kwaliteitsmedia in gehamerd worden tot schuld en boete van ons allen.

Earth is already about 0.85°C warmer than last century’s average temperature. Thanks to the combined influence of greenhouse-gas emissions and El Niño, a heat-releasing oceanic phenomenon, 2016 looks set to be the warmest year on record, and by a long way.

Ze weten zelfs met 0,05 graden nauwkeurig hoeveel de aarde GEMIDDELD is opgewarmd IN EEN EEUW. Dus dat al die Piet Pelleboers en Gerrit Hiemstra’s van China tot Nieuw Zeeland en van Eskimoland tot Nigeria 100 jaar lang op de zelfde wijze de temperatuur opnamen, in gebied dat geheel gelijk bleef zonder bebouwing…..en vervolgens stuurden ze al die exacte gegevens naar 1 centrale autoriteit vol belangeloze mensen met een onfeilbare statistische methodiek.

En die maakte daar de exacte gemiddelde wereldtemperatuur 0,85 van. Op de honderdste graad nauwkeurig.

Alleen objectieve kwaliteitsmedia kun je zoiets wijsmaken. Je hebt dus mensen die Godsgeloof atavisme noemen, en dit De Verlichting! Mogen wij niettemin de handen ten hemel heffen en de Schepper aanroepen? Heer ontferm U over ons!

Het vorige warmste jaar was 1998: toen was het ook al zo lekker weer!

1998: El Nino
Dat andere ramp-recordjaar met El Nino, 1998, toen was ik in Schotland, op Isle of Rum en voor het eerst in eeuwen was het daar die zomer toen regelmatig lekker weer en zonnig. ‘ We don’t have a Climate’ zeggen de Schotten normaal gesproken.

We keken zeevogels vanaf de boot richting eiland, Jan van Genten, zwarte zeekoeten, zagen orca’s, genieten!. We visten in de baai op makreel, en zopen ons ’s avonds klem met de lokale jagers en andere verzamelaars. Om vervolgens de volgende dag op hertjes te jagen, die een mattie van mij dan met rozemarijn wijnsaus klaar maakte.

Had je toen iets geks geroepen over CO2? Met witte jassen was je afgevoerd, in volle overeenstemming met de eilandgemeenschap. En terecht. De lokaleshopkeeper was een Engelse, die trakteerde ons op Mc Ewan’s lager omdat Nederland Argentinië had verslagen. Het was WK en Nederland telde nog mee. Ik rookte toen nog, je bestelde dan ‘Shag’: en dan keek ze je schuin aan.

2016: El Nino strikes back
En nu in 2016 ervaar ik- afgezien van het koude vroege voorjaar- ook het lekkerste goede seizoen (voorjaar tot herfst) in Friesland in 5 jaar. Lekker buiten tussen het werken en schrijven door is de regel. Bij schrijven nu lonkt opnieuw de zon. Dat de Milieubeweging nu maar gauw in actie komt!

Gelukkig, fiew,  onze groene overheid spendeert nu onder bazuingeschal van Greenpeace 105 miljard euro– althans volgens de berekeningen die Marcel en Theo maken- voor het Energieakkoord met haar windturbines en bosverbranding (biomassa). Dat moet deze ramp- genaamd ‘lekker weer en buiten zitten’ kostte wat kost voorkomen.

We weten nog wat 6 procent meer ‘duurzame’ energie aan afkoeling/slechter weer zou opleveren, dat getal gaf Sharon Dijksma zelf al: 0,000045 graden. Dus dan geeft die 105 miljard euro van Henk Knotsgekke Kamp een afkoeling van 0,000045/6 = 0,0000075 graden

Screen Shot 2016-06-26 at 13.40.24Laten we dan nu eens echt vervelend doen:
Nederland heeft ongeveer 253 miljard euro aan belastinginkomsten per jaar. Dus hoeveel jaar zou Nederland in alleingang ‘klimaatbeleid’ moeten voeren in Energieakoord-stijl, om 1 graad klimaatveraangenaming en lekkerder weer te voorkomen? Ik kom dan op meer dan 50 duizend jaar belastinginkomsten, waarbij we nutteloze zaken als onderwijs, gezondheidszorg en andere overbodige luxe even laten voor wat het is.

En dan is er al lang weer een ijstijd. Sterker nog, die kan dan al weer afgelopen zijn waarbij we in een nieuw Interglaciaal leven dat veel warmer is dan nu. Er leefden al eerder nijlpaardjes in Zeeland, in het Eemien. Wat we toen niet hadden was De Milieubeweging. En De Verlichting! Die Verstandige Belangeloze Wetenschappers, waarvan 97 procent zegt: Kop dicht, betalen!

Het is maar een bierviltje-oefening. Maar toch wel een indicatie van uitzinnigheid van onze ‘elite’. Dus niet zomaar ‘gek’. Maar volslagen krankzinnig toedeloepoedel aaaaajaaaa bliiplerlbliihop zeggestijge hup, met z’n zessuh. Planeetjeredden. Thermometertje in de mond ‘Gaat het nog een beetje, meneer Droge?’

Iemand die poedelnaakt op de Dam het Wilhelmus zwaaiend met zijn geschoren lul zingt met een papegaai op zijn hoofd, dansend als een Beierse trekzakzanger: die komt toch gezonder over dan Henk Kamp?

U bent gek: gelukkig!
Er is werkelijk niets zo gek als normale mensen. Daarom ook de kreet ‘doe normaal, dan doe je al gek genoeg’. Want normale mensen, mensen die voldoen aan het gemiddelde, blind nalopen achter wat  iedereen doet. Die zijn het ergste. Je kunt kortom maar beter een beetje gek heten. Voor de kwalificatie ‘gek’ heb je andere mensen nodig, terwijl je gezond kunt voelen als een vis. Een gebroken been, dat heb je ook alleen.

En dan is er wel echt iets aan de hand.

Als iemand jouw ‘gek’ noemt wil die hooguit in sociale rangorde klimmen over je rug. En dan is er iets met hem aan de hand.

http://climategate.nl/2016/06/26/2016-lijkt-meest-aangename-jaar-ooit-worden/


Afgezien van bepaalde woorden die we liever niet gebruiken, is dit een interessante beschouwing en analyse over Brexit

Share Button

Afgezien van bepaalde woorden die we liever niet gebruiken, is dit een interessante beschouwing en analyse over Brexit:


Translate »