Share Button

Aangeleverd door: Sietse Werkman

Cannabis veel vaker over de toonbank apotheek! (Telegraaf)

DEN HAAG –

Het gebruik van medicinale cannabis is dit jaar opnieuw flink toegenomen.

De drug, gebruikt door patiënten met chronische pijnen, multiple sclerose, glaucoom, kanker en aids, gaat in 2015 naar verwachting 24.600 keer over de toonbank bij apotheken. Dat is een stijging van 45 procent vergeleken met vorig jaar, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) donderdag.

Foto: ANP

In 2012 verstrekten apotheken nog ongeveer elfduizend keer cannabis als medicijn, minder dan de helft vergeleken met dit jaar.

Ook het aantal gebruikers van medicinale cannabis is in die periode verdubbeld: van zo’n tweeduizend drie jaar geleden tot meer dan vierduizend in 2015.

Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), onderdeel van het ministerie van VWS, is in Nederland verantwoordelijk voor de productie en levering van cannabis als medicijn. Dit bureau brengt op dit moment vijf variaties cannabis op de markt. Het gaat om Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica en Bedrolite.

Cannabis dat als medicijn wordt gebruikt kan als thee worden gedronken of met een verdamper worden ingeademd. Het roken van medicinale cannabis wordt afgeraden. Gemiddeld wordt een gebruiker in een jaar zo’n zes keer voorzien van cannabis, waarbij de gemiddelde hoeveelheid per keer ongeveer 16 gram bedraagt.

Medicinale cannabis kent geen standaardvergoeding uit het basispakket. SFK bracht de cijfers donderdag via het Pharmaceutisch Weekblad naar buiten.

Bron Telegraaf

 

Stichting PGMCG heeft afgelopen jaar veel artsen en patiënten informatie verstrekt over het gebruik van medicinale cannabis, hierdoor zijn meer artsen en specialisten het voor gaan schrijven, voor o.a. COPD, fibromyalgie, reuma, PTSS,  ADHD, kanker en nog veel meer!

 

Forse stijging gebruik medicinale cannabis SFK

22 oktober 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 43

Nederlandse apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting 24.600 keer een variëteit van medicinale cannabis. Dat komt neer op een stijging van 45% ten opzichte van 2014. Dat is veel meer dan in de vier jaren daarvoor, toen de jaarlijkse stijging rond de 25% bedroeg.

Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), dat onderdeel is van het ministerie van VWS, is in Nederland verantwoordelijk voor de productie en levering van medicinale cannabis. Volgens het BMC is wetenschappelijk voldoende aangetoond dat medicinale cannabis werkzaam is bij onder meer chronische pijnen, multiple sclerose, glaucoom en verminderde eetlust en vermagering ten gevolge van kanker en aids. Medicinale cannabis is geen geregistreerd geneesmiddel. Het BMC adviseert de toepassing van medicinale cannabis te beperken tot die situaties waarbij gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende helpen of te veel bijwerkingen geven.
Patiënten met een medische indicatie voor het gebruik van cannabis zijn niet meer aangewezen op het gedoogcircuit van coffeeshops, maar kunnen de medicinale cannabis met een recept via de apotheek verkrijgen.
Medicinale cannabis kent geen standaardvergoeding uit het basispakket, want het is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Individuele zorgverzekeraars kennen wel allerlei vergoedingsregels, al dan niet op basis van een aanvullende verzekering. Momenteel brengt het BMC vijf variëteiten van medicinale cannabis op de markt: Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica en sinds ongeveer een jaar Bedrolite. De variëteiten  verschillen in samenstelling en concentraties van de werkzame stoffen THC (tetrahydrocannabinol of dronabinol) en CBD (cannabidiol). De aard van de klachten bepaalt mede de keuze van de variëteit. Ook verschilt de werking van de variëteiten van persoon tot persoon. Afhankelijk van de variëteit wordt medicinale cannabis als thee gebruikt of via inhalatie na verdamping (met een verdamper). Het is voor de werkzaamheid belangrijk dat het voor gebruik  wordt verhit, maar het roken van medicinale cannabis wordt afgeraden.

Gebruik

Het gebruik van medicinale cannabis maakt een sterke groei door. Verstrekten Nederlandse apotheken in 2012 nog ongeveer elfduizend keer medicinale cannabis, dit jaar zullen ze dat meer dan twee keer zo vaak doen.
Ook het aantal gebruikers van medicinale cannabis is in die periode verdubbeld: van zo’n tweeduizend drie jaar geleden tot meer dan vierduizend in 2015.
Van de vijf variëteiten is Bedrocan het meest populair: 65% van alle verstrekkingen betreft deze variëteit. Op de tweede plaats komt Bediol met 17% van de verstrekkingen. Bedrobinol en Bedica blijven ieder onder de 10% steken. In de periode dat Bedrolite beschikbaar is, heeft het een aandeel opgebouwd van 1%. Gemiddeld heeft een gebruiker in een jaar zo’n zes verstrekkingen, waarbij de gemiddelde hoeveelheid medicinale cannabis per verstrekking ongeveer 16 gram bedraagt.

Figuur 1: Het aantal verstrekkingen van medicinale cannabis per jaar (2004-2015)

Het gebruik van medicinale cannabis neemt vooral dit jaar sterk toe.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

https://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2015/forse-stijging-gebruik-medicinale-cannabis


Riool en vitriool

Share Button

KLOKKE BELFORT

 

 

Riool en vitriool

10 februari 2016

Beste,

In De Levensschool biedt men opleidingen aan tot voeding- of gezondheidsconsulent. Het bijzondere is dat dit gebeurt met een open ingesteldheid en dus ook met aandacht voor andere benaderingen dan alleen maar de ‘klassieke’ westerse geneeskunde.

Afgelopen weekend publiceerde De Morgen hierover een artikel. Centraal staat de problematiek van kanker, waarvan we het vreemd genoeg als normaal zijn gaan beschouwen dat één op de drie Vlamingen hiermee te maken zal krijgen. Weinigen stellen zich op ernstige wijze de vragen: hoe komt dat en hoe kunnen we deze trend ombuigen. Dit terzijde.

Ieder kritisch denkend mens weet dat er andere manieren zijn om het kankerfenomeen aan te pakken dan het klassieke trio: opereren (liefst zo vlug mogelijk !), chemicaliseren en radiëren. We zijn niet zo fanatiek dat we deze benadering a priori verwerpen. In bepaalde gevallen kan ze mits oordeelkundige en gedoseerde toepassing onderdeel zijn van het genezingsproces.

We stellen wel vragen achter het routineus en exclusief zich alleen concentreren op deze ‘heilige’ drievuldigheid. Is het niet vreemd dat de overgrote merendeel van oncologen deze behandeling weigert indien zij zelf patiënt zouden worden? Het is heel duur en dus lucratief : iedere patiënt brengt de medische industrie 300.000 euro op, maar de resultaten zijn allesbehalve in verhouding. Het is geweten dat men veelal en vooral sterft door de behandeling eerder dan door de aandoening zelf.

Wie nadenkt over de oorzaken van kanker en wie een beetje weet hoe complex een mens in elkaar zit, kan niet blind zijn voor de theorieën van Ryke Geerd Hamer en zijn Nieuwe Germaanse Geneeskunde waarin een relatie gelegd wordt tussen emotionele trauma’s en het ontwikkelen van een specifieke kanker.
Het pleit voor De Levensschool dat ze daar kritisch en genuanceerd aandacht aan besteden.

Dit is een doorn in het oog van het medische establishment dat iedere afwijking van vooral de chemo-orthodoxie agressief aanpakt o.a. via het in stelling brengen van de mainstream media. De heer Joel De Ceulaer heeft zich een stevige reputatie verworven als een meedogenloos inquisiteur van wie niet maatschappelijk correct denkt en vooral als een extreem fanatieke acoliet van de allopathische geneeskunde.

Joel De Ceulaer is voor ons geen onbekende. Hij was de schrijver van het cover-artikel in Knack van 7 juli 2010 over het ‘complot-denken’, waarin vooral de Belfort-group en ondergetekende werden aangepakt. Onze ideeën waren volgens hem op totaal niets gebaseerd en bovendien extremistisch, staatsgevaarlijk en anti-semitisch. Het recht op antwoord werd ons hautain geweigerd. We gingen naar de rechtbank, die Knack dwong onze tekst te publiceren. In bijlage de twee documenten.

In zijn artikel met als tendentieuze titel ” Levensbedreigend: de Levensschool ” schildert hij – klaarblijkelijk met volle steun van de eindredactie – de Levensschool af als een instelling waar vooral kwakzalverij wordt gedoceerd en die zoal niet gesloten dan toch iedere overheidssteun dient ontnomen te worden.

Deze laffe discreditering op basis van sluwe en incorrecte desinformatie vraagt om een passende reactie en daartoe heeft De Levensschool dan na wijs beraad ook besloten. Hieronder hun oproep om een petitie te ondertekenen waarbij men vooral wil aantonen dat een toenemend aantal mensen ook in Vlaanderen protesteert tegen de arrogante dominantie van één bepaalde medische strekking die de exclusiviteit pretendeert te hebben van ‘wetenschappelijk onderbouwd’ te zijn.

Niets is minder waar. Zo is er bv. geen enkele neutrale (niet door big farma gesubsidieerd) en echt wetenschappelijke (placebo-gerelateerd, dubbelblind en at random) studie die aantoont dat een vaccinatie een bescherming biedt om een ziekte te krijgen of door te geven. Geen enkele. Over de vaccinatie-problematiek zal ik binnen enkele dagen een mededeling doen.

 

Met strijdvaardige groeten,

Peter Vereecke


Eindtijdberichten en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart

Share Button

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/02/10/corrupte-loek-hermans-naar-hoge-raad-om-meavita-reageerders-uitspraak/

 

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/02/09/asscher-scheldt-wild-om-zich-heen-tegen-de-door-hem-kaalgeplukte-burgers/

 

http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/AGVL1455023896.html   Kraken gaat gewoon door

 

http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/GTMB1455023709.html   Uitgeverij Suspect (2)

 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/02/kijk_gratis_campagnemateriaal_voor_het_nee_kamp.html

 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/02/gstv_radarbeelden_mh17.html

 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/02/video_marcouch_alle_criminelen.html

 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/02/nos_rtl_vk_bij_rechter_om_mh17.html

 

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10317:iran-in-de-aanval-tegen-de-petro-dollar&catid=37:wereld&Itemid=50

 

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10322:indiase-man-gedood-door-ruimtepuin&catid=35:universum&Itemid=48

 

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10323:gaat-de-deutsche-bank-het-eind-van-dit-jaar-halen-update&catid=15:financieel&Itemid=28

 

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10319:sultan-erdogan-wordt-wanhopig&catid=37:wereld&Itemid=50

 

http://www.ninefornews.nl/tientallen-gemeenten-in-nederland-aan-de-slag-met-onvoorwaardelijk-basisinkomen/

 

http://www.ninefornews.nl/we-dreigen-in-europa-af-te-glijden-naar-neofascistische-toestanden/

 

http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2016/02/demmink-zorgde-ervoor-dat-baybasin.html

 

https://jdreport.com/bijzonder-lees-hoe-turkije-de-eu-afperst-voor-6-miljard-euro/

 

https://jdreport.com/nederland-wereldkampioen-aftappen-tapt-nog-meer-af-19-vanwege-jihadisten/

 

https://jdreport.com/je-kon-erop-wachten-belgie-cameras-tegen-terreur-moeten-ook-hardrijders-pakken/

 

http://www.vrijspreker.nl/wp/2016/02/centrale-banken-en-de-maakbare-rente/

 

http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Gelekt-document-Erdogan-chanteert-EU-met-migranten-en-eist-30-miljard

 

http://www.goedenieuws.nl/vandaag/2016/02/10/jodenvervolging-in-volle-gang

 

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/02/09/referendum-oekraine-80-stemt-tegen-associatieverdrag/

 

http://www.zamanvandaag.nl/nieuws/binnenland/13333/steun-voor-dullaert-groeit

 

https://ejbron.wordpress.com/2016/02/09/longread-sos-avondland-waarom-men-ongesluierde-vrouwen-mag-verkrachten/

 

https://ejbron.wordpress.com/2016/02/09/payback-time-ex-seksslavinnen-van-is-gaan-de-strijd-aan-met-hun-verkrachters/

 

https://ejbron.wordpress.com/2016/02/09/het-duo-spekman-samsom-als-kwaadaardige-snip-snap-op-de-buhne/

 

http://fenixx.org/2016/02/09/pegida-amsterdam-de-puinhoop-van-van-der-laan/


Er is nu nog één land zonder een Centrale Bank op deze wereld: Noord Korea.

Share Button

Noord Korea heeft de “eer” het enige land nog ter wereld te zijn zonder een z.g. Centrale Bank. Dat betekent tevens dat 99,9% van de wereldbevolking in een land leeft met een Centrale bank en daar dan ook compleet afhankelijk van is. Waren tot voor kort de z.g. ‘schurkenstaten’ zoals Afghanistan, Iran en Libië ook nog gevrijwaard van een Centrale Bank. De grootse slaaf van Big Brother, de V.S., heeft hier in de afgelopen jaren een definitief einde aan gemaakt en ook deze schurkenstaten dansen nu braaf hun partij mee in het wereldomvattende alles controlerende financieel systeem. Men behoeft voorwaar geen broodetende profeet te zijn om te wachten tot dat ook Noord Korea ‘om’ is en derhalve een ander bestuurlijk systeem gaat krijgen en verlost gaat worden van het wurgende communistische systeem van de ‘Grote Leider’. Dat het verlost gaat worden van dit verstikkende systeem is op zich een goede zaak en hoe eerder het gebeurt hoe beter. Maar, ja,  er zit een grote maar aan. Want als ook Noord Korea, al dan niet herenigd met het z.g. democratische Zuid Korea, eenmaal ook overstag gaat, wel dan staat de echte Big Brother niets meer in de weg om WERELDWIJD de controle over de uitgifte van bankbiljetten en munten “aan te passen”, dan wel te digitaliseren. En zodoende de controle over u en mijn geld, inkomsten e.d. 100% TE CONTROLEREN EN TE REGULEREN.

Dankzij het systeem van centale banken heeft b.v. Amerika, de V.S., die in 1913, dus 103 jaar geleden een Centrale Bank kreeg, zijn munt, de U.S. Dollar met 96% zien dalen in waarde en is de staatsschuld 5.000 ( VIJF DUIZEND keer zo groot geworden.  Het systeem van Centrale Banken is in de grond van de zaak een duivels systeem en centrale banken zijn ontworpen om landen vast te houden in een schier eindeloze schuldenspiraal. Welke de totale mensheid tot slaaf zal maken en het ook al reeds grotendeels heeft gemaakt.  Helaas ziet men dit FEIT nog maar amper in. Maar beste lezers, onthoudt dit: Nog slechts één land, het relatief onbetekende Noord Korea moet nog ‘vallen’, moet nog ‘om’ gaan. En de wereld is klaar voor één universele munt. Helaas niet meer in de vorm van bankbiljetten en al zeker niet meer in de vorm van gouden en of zilveren munten of anderszins een tastbare munt, maar met een merkteken op de hand of voorhoofd zoals in het boek Openbaring staat beschreven.  Het klinkt raar en het is raar, dat ene op zich best akelige land waar zo weinig vrijheid is en waar gelovigen extreem worden vervolgd, wel als dát land financieel/economisch zich gaat aansluiten bij de rest van de ong. 200 landen die allen reeds het systeem volgen van de ‘Centrale Bank’, wel dan is de wereld rijp en klaar om het merkteken van het beest op te gaan leggen aan de hele wereldbevolking.  Ter herinnering: Afghanistan ging in 2001 ‘om’,  Irak volgde in 2004 en Libië in 2011, wanneer valt Noord Korea en zijn gehate leiders? Absurd dat het juist een alom gehaat regime is wat nog tegengas weet te geven!!

Silvia Videler


Informatie achter de massa aanrandingen

Share Button

‘Westerse vrouwen smachten naar moslim zaad’

 Aangeleverd door: Gaby Maes

Internationaal, 2016

72 maagden
Op diverse moslim porno-sites zoals interfaithxxx zijn denkbeelden en afbeeldingen te vinden die naadloos aansluiten bij de massa-aanrandingen in Keulen en andere Duitse en Europese steden. Er wordt gesuggereerd dat westerse vrouwen smachten naar het zaad van moslim mannen, omdat westerse mannen te verwijfd zijn geworden. Zo geeft de site daughterofeurope talloze foto’s van blanke vrouwen, onderworpen aan moslim mannen en moslimpenissen.

Geketende onderdanige blanke vrouwen
Bij een foto van drie geketende blanke vrouwen staat ‘She’s your little princess’. Bij een foto van een geketende vrouw: ‘White Women can’t resist becoming Slave Girls for their Muslim Masters’.
Bij foto van een gehoofddoekte en verder naakte vrouw in een zeer onderworpen houding die wordt gepenetreerd door een lichtgetinte man, staat de ondertitel: ‘Become the woman you are supposed te be. Become a Muslim’. Bij een foto van een zeer jong meisje dat op bed zit: ‘Your daughter is a Whore for Muslim Cock’.
Ook zijn er een aantal getekende afbeeldingen die verwijzen naar de tijd van de blanke slavinnen voor Berber veroveraars.

Seksuele jihad
Er zijn veel verwijzingen naar seksuele verovering van westerse vrouwen als wapen in de jihad. Bij een foto van een naakte vrouw in een branding: ‘The daughters of Europe are waiting? Emigrate today. #Refugee’s Welcome’.
En: ‘The Sexual Jihad is real. Millions of Muslim Men have moved to Europe to spread their Religion, Culture & Seed’. Bij een foto van een blanke vrouw omringd door zwarte penissen: ‘Islam is Conquering Europe. One daughter at a Time’.
Bij een foto van een heel jong, bloot en blond meisje dat wordt vastgehouden door een zwarte man: ’Millions of African and Arab Muslim have infiltrated Europe to claim what is rightfully theirs and this is only the beginning’.

Rotherham
Ook zijn er verwijzingen naar het grootschalige seksuele misbruik van meisjes in Engelse steden zoals Rotherham door moslimbendes: ‘In the UK there has been a rapid rise in mixed relations between White Women and Muslim Man’. En: ‘In the English town of Bradford 73% of the Women under the age of 30, have previously had or currently have a partner who belongs to the muslim faith. That’s approximately 102.000 Women in one town’.
Bij een foto van een blanke vrouw in een harem: ‘Europe is a harem full of infidel Whores waiting to satisfy your every need’.

Moslim babies
Er zijn ook veel verwijzingen naar blanke vrouwen die moslim babies zullen baren. Bij een liggende vrouw met extreem grote borsten: ‘Allah Please. Bless me with what I need, Muslim Seed. My womb to breed, my breast to feed. Allow me to conceive for Islam to succeed’. Bij een andere foto: ‘White Women are fertile for Muslim Babies’.

Daughters of Europe