Abrikozenpitten – Informatie

Share Button

B17, Abrikozenpitten en Kanker [link]

Uitleg omtrent B17(Laetrile) en de dosering

Informatie over Abrikozenpitten [link]

Uitleg over diverse therapiën

Kanker en laetrile in luchtgedroogde Abrikozenpitten [link]

Hoe de B17 Laetrile werkzaam is in het menselijk lichaam

Mocht u nog meer willen weten, bel ons gerust: 038-4549300 ( Wel graag tussen 11.00 en 20.00 uur )

Zie ook het Nederlandstalige boek over dit onderwerp van Carine Franssen ( Herboriste ) : “Hét Antwoord op Kanker?!”, Het geheim van de abrikozenpit. Verkrijgbaar via onze boekensite:  Klik:> www.moeilijkverkrijgbareboeken.com 


OUTRAGE as pharma-corrupted Google censors Alzheimer’s prevention summit, claiming disease is not ‘preventable’

Share Button

OUTRAGE as pharma-corrupted Google censors Alzheimer’s prevention summit, claiming disease is not ‘preventable’

Google censorship

(NaturalNews) We are living in an age of massive censorship, collusion and criminality by the internet’s top gatekeepers. Google, Facebook and Twitter are all deeply corrupt, compromised organizations, and they systematically censor everything they don’t want you to see. For example, Twitter wasjust caught censoring the #DNCleaks hashtagfollowing the Wikileaks release of 20,000 damning emails from DNC staffers (which revealed an astonishing pattern of corruption and an organized attempt to smear and destroy Bernie Sanders).

Now, Google has been caught shutting down the Adwords advertising campaign for an empowering online summit that teaches people how to prevent Alzheimer’s and dementia. (See details here.)

“Back in May, I hired a professional marketing firm in New York to help me share the news about this event and the hope was to literally reach millions of people by this time,” wrote Jonathan Landsman, organizer of the online event.

“Within 48 hours of placing our first ads on the internet – THEY SHUT US DOWN,” Landsman explained. And the reason for the shut down? Because a Google representative claimed Alzheimer’s isn’t preventable!

Google censors ads that teach disease prevention (and hurt Big Pharma’s profits)

So now, Google executives are self-proclaimed medical scientists who can censor any advertising campaign that threatens the profits of big pharma. Any ads that attempt to teach people how to prevent cancer, diabetes, heart disease or Alzheimer’s is systematically censored by Google under the fraudulent excuse that such diseases “aren’t preventable.” (This is Big Pharma’s BIG LIE that keeps them rolling in the profits by selling “treatments” that never stop the cycle of disease.)

As Google news very well, preventing disease means taking away billions of dollars in profit from the corrupt drug companies who maintain FDA-enforced monopolies on disease treatment in America. The last thing they want us for people to learn how to prevent chronic degenerative disease.

So Google is willing to deny people access to honest information about preventing disease in order to protect the profit interests of Big Pharma. And it’s not just Google, either. Did you know that Facebook bans dietary supplements from its Facebook shopping system? No supplements are allowed whatsoever… not even vitamin C!

Google is all-in for Big Pharma, vaccines, GMOs and Hillary Clinton

Lees meer op:

http://www.naturalnews.com/054755_Google_censorship_Alzheimers_summit_disease_prevention.html


Ontmaskering van 101 leugens, die elke zondag in de kerk verkondigd worden

Share Button

Ontmaskering van 101 leugens, die elke zondag in de kerk verkondigd worden

Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’

Leugen nummer 6

 

Veel godsdienstige opvattingen die we geleerd hebben zijn niet waar.
De Waarheid maakt je vrij. De duivel wenst niet dat jij vrij bent. Uiteindelijk is hij toch niet anders dan een grote LEUGENAAR! (vertaling zie onder)

Leugen nummer zes is: Het belangrijkste in je leven is dat je God meer lief hebt.

Dat klinkt toch wel als de echte waarheid, nietwaar? Hoe vaak hebben we dit niet horen verklaren? Ik heb dit zelf ook heel vaak onderwezen. Het is echter niet waar.

Het belangrijkste in je leven is dat je God meer lief hebt. Dat is een leugen. Nee, de Bijbel zegt ons juist dat het belangrijkste in ons leven is dat we beseffen hoeveel God wel van ons houdt. We kunnen in feite niet eens echt God liefhebben zoals we dat wel zouden willen zolang we niet doorhebben hoeveel God wel van ons houdt.

Als we dus onderwijzen dat het belangrijkste in het leven is dat we God meer liefhebben, dan leggen we de ondraaglijke last op jou. Hoe vaak hebben we in ons leven niet gebeden: ‘Heer, help me om U meer lief te hebben! Alstublieft Heer, help me om U meer lief te hebben!’

We beseffen eigenlijk maar al te goed dat we de Heer helemaal niet uit onszelf zomaar lief kunnen hebben. Als we zeggen dat het belangrijkste in het leven is om God meer lief te hebben, dan putten we regelrecht uit de wet. Dat zal ik je bewijzen vanuit de Bijbel.

Mattheus 22: 35-36 Een wetgeleerde, vroeg, om Hem [Jezus] te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet?
De vraag van deze wetgeleerde was specifiek. Hij informeerde naar het grote gebod in de wet. De Heer antwoordt hem dan ook in overeenstemming met zijn vraagstelling wat in de wet het grote gebod was.

Mattheus 22: 37-38 Hij [Jezus] zei tot hem: Je zal de Here, je God, liefhebben met geheel je hart en met geheel je ziel en met geheel je verstand. Dit is het grote en eerste gebod.
De vraag was dus wat er in de wet stond als het grote en voornaamste gebod. Jezus antwoordde vanuit die wet dat je God meer moet liefhebben, dat je Hem moet liefhebben met heel je hart, ziel en verstand.

De Heer ging voor deze wetgeleerde terug naar zijn eigen referentiekader, de wet. Je ziet dus dat dit een wettisch onderwijs is. De waarheid van wetticisme is dat je God meer moet liefhebben. Het probleem is echter dat je vanuit jezelf God helemaal niet nog meer kan liefhebben.

De enige manier waardoor wij Hem meer kunnen liefhebben is door te weten hoeveel Hij van ons houdt.
1 Johannes 4: 19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Laat me je aansporen om vrij te komen van deze leugen dat je God meer zou moeten liefhebben. Richt je in plaats daarvan op de liefde die je hemelse Vader voor jou heeft.

Naarmate jij groeit in het besef van die geweldige liefde die Vader voor jou heeft, zul je ontdekken dat Zijn liefde binnen in jou ontwaakt en steeds verder tot bloei komt. Het groeit en bloeit in jou en je zult ontdekken dat je Hem steeds meer lief zult hebben en dat Zijn liefde ook uitstraalt naar de mensen om je heen.
2 Corinthe 5: 14 De liefde van Christus dringt ons,

Het hele idee dat het belangrijkste in jouw leven is dat je God steeds meer zou liefhebben, klinkt oppervlakkig dan wel bijzonder goed, het is echter een wettische leugen.

De Bijbel zegt dat God ons liefheeft. Het draait allemaal om Zijn liefde voor ons. Als we ons richten op Zijn liefde voor ons, in plaats van onze liefde voor Hem, zullen we ontdekken dat het kennen van die liefde van God voor ons een waarheid is die ons vrijmaakt in onze eigen wandel in genade.

http://www.overvloeiendegenade.nl/bijbelstudiesvideo/leugen6.html


Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door Arie Goedhart

Share Button

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/07/25/waarom-is-het-moord-en-martelrijk-van-erdogan-niet-geboycot-door-het-ioc/


http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10912:geen-hoofddoek-is-vragen-om-verkracht-te-worden&catid=37:wereld&Itemid=50

 

http://www.ninefornews.nl/cover-up-franse-overheid-wil-dat-nice-camerabeelden-aanslag-wist/


http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2016/07/justitie-op-zoek-naar-initiatiefnemers.html


http://www.goedenieuws.nl/vandaag/2016/07/25/nare-agressieve-homos


https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/07/25/het-gladio-21-terrorisme-kent-geen-grenzen/


https://rechtiskrom.wordpress.com/2016/07/24/boodschap-aan-faek/


http://www.knack.be/nieuws/wereld/juncker-turkije-wordt-voorlopig-geen-eu-lid/article-normal-732197.html


Jahweh – Jezus Christus, Christus Jezus, door: Cor van Ruitenbeek

Share Button

Zacharia 12, 13 en 14.

Micha 4.

Joel 2.

Mattheus 23.

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en

stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb

Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen

haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij

hebt niet gewild.

38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.

39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer

zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de

naam des Heren!

En hoe vaak sprak GOD, JAHWEH DE HEERE tegen ZIJN volk Israël?

Colossenzen 1.

15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene

der ganse schepping,

16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de

hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en

de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen,

hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen

zijn door Hem en tot Hem geschapen;

17 en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun

bestaan in Hem;

18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.

Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden,

zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

Een onzichtbare GOD kan niet sterven.

GOD IS GEEST EN DIE KAN OOK NIET STERVEN.

Maar wel het beeld CHRISTUS JEZUS DIE MENS IS GEWORDEN.

CHRISTUS JEZUS DIE MENS IS GEWORDEN MAAR ZONDER TE ZONDIGEN = ZIJN DOEL TE MISSEN.

Hebreeën 4.

15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan

medevoelen met onze zwakheden, maar een, die

in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht

geweest, doch zonder te zondigen.

Johannes 10:30.

IK EN DE VADER ZIJN ÉÉN.

IK ( CHRISTUS JEZUS ) EN GOD DE HEMELSE VADER, JAHWEH DE ONZICHTBARE GOD ZIJN ÉÉN.


Wikileaks Reveal Clinton Ties To Rothschilds And Occult Cabal

Share Button

Wikileaks Reveal Clinton Ties To Rothschilds And Occult Cabal

The Wikileaks classified email dumps have exposed Hillary Clinton for what she really is – a member of the infamous Rothschild family's inner sanctum, with occultist beliefs.

The Wikileaks classified email dumps have exposed Hillary Clinton for what she really is – a member of the infamous Rothschild family’s inner sanctum, with occultist beliefs.

Lending further credibility to the idea that Presidents are not elected but are selected by a global shadow government, the Wikileaks email dumps expose Hillary Clinton’s close relationship with the infamous Rothschild banking family andhints for a potential Rockefeller-State partnership.

The fact the mainstream media have been exposed colluding with the Clinton campaign cannot come as a surprise, considering she is the Rothschild’s selected candidate.

Lynn Forester de Rothschild wrote an email on April 18, 2010, in which she tells Hillary she would “love to catch up” — and “I remain your loyal adoring pal.” Clinton responds “let’s make that happen,” and signs her response, “Much love, H.”

On September 23, 2010, Clinton emailed Lynn Forester de Rothschild saying, “I was trying to reach you to tell you and Teddy that I asked Tony Blair to go to Israel as part of our full court press on keeping the Middle East negotiations going …

Rothschild responds, thanking Clinton for “personally reaching out to us,” and adds, “You are the best, and we remain your biggest fans.”

A January 9, 2012, email discusses a meeting set to take place at Jacob Rothschild’s “historic estate, Waddesdon.”

OCCULTIST TIES

Hillary Clinton is so deeply entrenched in the elite New World Order establishment that she even bows down to Moloch, the same occultist god they perform human sacrifice rituals for at the annual Bohemian Grove meetings.

In an email from August 29 2008, a senior government staffer writes to Hillary Clinton, “With fingers crossed, the old rabbit’s foot out of the box in the attic, I will be sacrificing a chicken in the backyard to Moloch . . .

Thanks to the Wikileaks Hillary Clinton Email Archive (containing 30,022 emails, free to search), we now have more concrete proof that Hillary Clinton and other globalist elites have occult ties. Nobody randomly uses Moloch in a conversation. Most people don’t even know what Moloch is.

Lees meer op:

http://yournewswire.com/wikileaks-reveal-clinton-ties-to-rothschilds-and-occult-cabal/