Sticky: Eindelijk een Nederlandstalig boek waarin de door de Bijbel onderbouwde leer van de ‘verzoening’ goed, eerlijk en grondig uiteengezet wordt

Share Button

DÉ ‘BESTSELLER VAN HET JAAR’, NÚ, RUIM ÉÉN WEEK, NA UITGIFTE, MOGEN WE DAT AL CONSTATEREN!

En…we hebben nog maar een goede 80 exemplaren op voorraad en gezien het grote aantal bestellingen zijn ook deze ook snel verkocht, mede gezien de feestdagen die in aantocht zijn en wellicht moet de uitgeverij gaan denken aan ‘het laten drukken van een 2e druk’. Hetgeen uitermate zeldzaam is in dit genre van boeken. Dus…. haast u voor u denkt van:  ‘Ach dat komt nog wel”.

 =DE OVERWELDIGENDE LIEFDE VAN GOD=

Dit boek is j.l. woensdag 18 november van de persen gerold. En gezien de bestellingen en de animo mogen we nú al, amper EEN WEEK na uitgifte, constateren dat dit boek een bestseller wordt. Ook vandaag op de uitgeverij hoorden we dergelijke berichten.

Tekst : achterzijde van het boek 

In dit boek schrijft de auteur over een aantal essentiële onderwerpen uit het Woord van God, de Bijbel. Op een begrijpelijke manier worden moeilijke begrippen onder de loep genomen. Tegenwoordig worden onderwerpen zoals de drie-eenheid en de hel vaak vermeden, omdat niemand zich daaraan wil branden. Deze en vele andere begrippen worden op een heldere manier beschreven, zodat deze toegankelijker worden.

Het geheel is gefundeerd op het Woord van God, onderbouwd met Bijbelteksten en waar nodig toegelicht met verwijzing naar grondteksten. Het laatste hoofdstuk gaat over de overweldigende liefde van God voor alle mensen en de hele schepping, met een troostvolle afloop. Een interessant boek voor leergierige mensen (ook Bijbelstudiegroepen) en iedereen die zich wil verdiepen in het Woord van God.

Edgar Kruijer (1950) groeide op in een niet-gelovig gezin en kwam op vierentwintigjarige leeftijd tot geloof. Hij houdt zich al tientallen jaren bezig met het Woord van God. Na studie aan een Bijbelschool leidde hij vijfentwintig jaar een huisgemeente en geeft nu regelmatig Bijbelstudies. Daarnaast is hij ook grafisch ontwerper en kunstschilder.

 

omslag

Nieuw boek: ‘De overweldigende liefde van God’ – Edgar Kruijer

– Een boek wat in geen enkele boekenkast van een waar gelovige mag ontbreken.-

In dit boek staan een aantal essentiële onderwerpen uit het Woord van God. Op een begrijpelijke manier worden moeilijke begrippen onder de loep genomen. Tegenwoordig worden onderwerpen zoals de drie-eenheid en de hel vaak vermeden, omdat niemand zich daaraan wil branden. Het geheel is gefundeerd in het Woord van God, de Bijbel, onderbouwd met Bijbelteksten en waar nodig toegelicht met verwijzing naar grondteksten. Het laatste hoofdstuk gaat over de overweldigende liefde van God voor alle mensen en de hele schepping, met een troostvolle afloop.

Eigen waarheid en Gods Waarheid

In dit boek komen o.a. begrippen aan de orde als, eeuwigheid, drie-eenheid, uitverkiezing, hel, God’s einddoel en ook de verschillen tussen het evangelie van Israël en dat van de heidenen. Ieder mens gelooft vanuit zijn eigen begrip van de waarheid. Vaak is het onze ‘eigen waarheid’, waargenomen door een ‘gekleurde bril’ van tradities, dogma’s, preken, studies en verkeerde vertalingen. Onze waarheid stemt niet altijd overeen met God’s Waarheid in de Bijbel. De apostel Paulus schreef aan Timotheüs dat de mensen de gezonde leer later niet meer zullen verdragen en zij zich van de Waarheid zullen afkeren (2Tim. 4:3,4). Alleen door onze waarheid aan God’s Waarheid te toetsen, komen we achter de Waarheid. Naast de tradities en verkeerde vertalingen, hebben we ook te maken met het werk van de tegenstander. De tegenstander is de grote leugenaar. Hij staat tegenover de Waarheid. Hij kent geen Waarheid. In de wereld is bijna alles vermengd met leugen, zonder dat wij dat altijd bemerken. Veel gelovigen houden weinig rekening met foutieve vertalingen en tradities. Sommige begrippen zijn lang geleden bepaald door kerkvaders en nooit meer herzien. Om de Waarheid te kunnen verstaan moeten we teruggaan naar een vertaling, die heel dicht bij de oorspronkelijke tekst (grondtekst) blijft. Deze grondtekst, God’s Woord, is geschreven in het Hebreeuws, het Aramees en het Grieks.

Overweldigende liefde

In het laatste hoofdstuk wordt Gods overweldigende liefde belicht vanuit een aantal sleutelteksten. Het wordt dan steeds duidelijker, dat God’s plan met daarin centraal het kruis, evenals Zijn liefde, veel groter en omvangrijker blijkt te zijn, dan we ooit hebben kunnen vermoeden.

Momentopname

De onderwerpen in dit boek zijn zoveel mogelijk belicht vanuit de grondtekst. Wanneer we de onderwerpen in dat licht gaan bekijken, worden vragen meestal vanzelf opgelost! De Bijbel verklaart Zichzelf. Wanneer u dit boek gaat lezen, zult u vast zaken tegenkomen, die u misschien niet zo geleerd hebt. Zeg niet te snel dat dit dwaling is, of een foute leer, maar onderzoek het zelf grondig. Houdt er ook rekening mee dat, wanneer u Waarheid zoekt, u ook te maken krijgt met tegenstand. Verwacht niet direkt instemming van uw medegelovigen. Onze inzichten zijn altijd een momentopname, zover we nu kunnen zien. Zelf heb ik na verloop van tijd veel inzichten moeten bijstellen. Het leren houdt nooit op, we zijn altijd onderweg. We kunnen ons echter niet verschuilen achter dogma’s, tradities, vertalingen en meningen van anderen. Iedereen is zelf verantwoordelijk.

Edgar Kruijer

EEN EERSTE REACTIE, NA HET INZIEN VAN DE DRUKPROEF: “WAT EEN GEWELDIG BOEK OM DIT ALS HANDLEIDING TE GEBRUIKEN VOOR BIJBELSTUDIE”.

-Een pracht boek om cadeau te geven in de december – maand-.

Dit boek is wederom tot stand gekomen in samenwerking met uitgeverij Aspekt te Soesterberg en de Stichting Boinnk te Zwolle. We hebben er naar gestreefd de prijs zo laag mogelijk te houden en dat is ons gelukt. In een handzaam formaat kost dit onschatbare werk slechts € 15,95 en zoals u gewend bent van ons: Via Boinnk besteld, dan zonder portokosten! Helaas geldt dit niet voor de rest van de EU, daarvoor moeten we het toch nog gereduceerde tarief van + € 6,- in rekening brengen. Dus € 21,95

Bestellingen zien wij met graagte tegemoet, wetende dat het velen de ogen zal kunnen openen voor een grondwaarheid die door de meeste kerkgenootschappen, gemeenten en sekten helaas ten onder wordt gehouden. Het boek bavat: 185 pagina’s en meet 21 bij 13 centimeter.

Als u het boek snel in huis wil hebben; ga dan direct naar ons boekenwinkeltje; www.moeilijkverkrijgbareboeken.com  en bestel uw exemplaar, dan ontvangt u uw boek ZO SNEL MOGELIJK VIA POST.NL

Boekentafels genieten  een fikse korting vanaf: 5 exemplaren

 


Prikbord nr. 476 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Share Button

Prikbord nr 476

Banen

Er zijn nog steeds idealisten die menen te weten hoe het met die gelukszoekers zit. Ze willen ‘alleen maar’ een baan hier. En na hen weer honderdduizend. Ook de heer M. Smit (Tel. 26/11) vindt kennelijk dat we hen dat recht moeten gunnen. Is dhr. Smit bereid zijn eigen baan daarvoor op te geven, want er zijn nog 600.000 wachtenden die wel Nederlandse spreken en deels diploma’s en relevante werkervaring hebben. Intussen wil de regering de ‘doorstroom’ naar woningen bevorderen; hoezo, we zouden de kanslozen toch gaan uitzetten?

 

Braaf

Het valt te vrezen dat Nederland tijdens het komende voorzitterschap van de EU weer het braafste jongetje van de klas wil zijn. De makke houding tegenover Turkije, het Oekraïnebeleid en het op scherp zetten van het milieu-akkoord (salamitactiek subsidiepartijen) zijn nog maar het begin. Het zal ons niet alleen veel geld en extra gelukszoekers kosten – nog 160.000 te verdelen – doch ook verlies aan vertrouwen bij de eigen bevolking. Want de baantjes in Brussel worden hier te duur betaald.

 

Mensenrechten 1

VN-woordvoerders kennen mensen – in het bijzonder ‘vluchtelingen’ –  allerlei rechten toe. Waarom gelden die alleen in christelijke landen? Dezelfde landen waarvoor ook allerlei absurde klimaateisen gelden, en financiële eisen op het gebied van ontwikkelingshulp en internationale rechtsorde, evenals humanitaire eisen bij rampen, terreur, oorlog, dictaturen en corrupte banken elders.

 

Mensenrechten 2

Elk land krijgt de rechters die het verdient, maar Zweden is gewoon ‘overgenomen’ door de linkse multiculti-aanhangers bij de strafoplegging aan (groeps)verkrachters. 

Gatestone: Veertig jaar nadat het Zweedse parlement besloot het voormalig homogene Zweden om te vormen tot een multiculturele samenleving, is het aantal gewelddadige misdaden met 300% gestegen, en het aantal verkrachtingen met 1472%. Zweden is nu qua verkrachtingen nummer 2 op de wereldwijde lijst, alleen het Zuid-Afrikaanse Lesotho staat hoger.

De vraag is hoeveel slachtoffers zich tot het Europese hof voor de rechten van de mens wenden, want daar klaag je in feite de staat en haar rechtssysteem aan.

Misschien moeten we hier een rechtsbijstandsfonds voor de Zweedse slachtoffers oprichten en dit aan de Zweedse media berichten, zodat daar iemand wakker wordt.

En wellicht kan met subsidie van de Lotto of Postcodeloterij een Engelse model-aanklacht worden opgesteld, maar ik vrees echter dat alleen linkse goede doelen worden gesteund.

 

Raadsel

Waarom de Turken een vliegtuig van ‘bondgenoot’ Rusland hebben neergehaald, is een raadsel. Beide landen vechten toch tegen IS of is dit bij Turkije niet zo zeker? En hoe slagen Turkse gevechtsleiders er in om binnen 17 seconden (of minder) eigen vliegtuigen in de lucht te hebben en in vuurpositie? Of hebben de Turken zelf met hun vliegtuigen of raket(ten) het luchtruim van een andere mogendheid geschonden, want zo lang Assad daar geen toestemming voor geeft, hebben Turkse strijdkrachten daar niets te zoeken.

Het Vaatstra Complot

In zijn boek over de moord op Marianne Vaatstra komt auteur Wim Dankbaar tot een opmerkelijke en onderbouwde conclusie. Jasper S.  is helemaal niet de moordenaar, doch maakt deel uit van een complot waarin Justitie de dader buiten beeld wil houden.

Gezien de reeds bekende dossiers over de betrokken topambtenaren, alsmede de vele missers bij de rechterlijke macht, moet het boek uiterst serieus worden genomen.

Want de dossiers over het machtsmisbruik van Justitie en financiële ‘incidenten’ stapelen zich op, terwijl de nieuwe minister niet in staat lijkt effectief in te grijpen.


Het boek van “HENOCH”, let wel; hoe interessant ook, het is NIET God’s geïnspireerde woord.

Share Button

Aangeleverd door: Nico Talma

Het boek van Henoch

door Michael A. Knibb

Nederlandse vertaling van het (Ethiopische) Boek van Henoch

Het Bijbelse Boek van Henoch is vertaald door Michael A. Knibb in het Engels (1978) en in 2009 herzien om recente ontdekkingen over de Dode Zee rollen en andere Griekse fragmenten te verwerken.
Een moderne Engelse Vertaling met introductie en noten werd verzorgd door Andy McCracken.

[ Editor: Het boek mag vrij van rechten worden gedownload. McCracken heeft hier gebruik van gemaakt voor een eigen uitvoering. De vertaling van de tekst is van Willem Jongman en is zo letterlijk mogelijk in het Nederlands overgezet.
McCracken doet in het commentaar soms nogal verregaande veronderstellingen vanuit zijn eigen gedachten. Soms is daar een aantekening bij gemaakt.]

Een speciaal woord van dank aan Bredren Jason Naphtali die de vertaling van de Ethiopische tekst door M. Knibb vond in de S.O.A.S. Bibliotheek van de Universiteit van Londen.

Bron van boek Henoch: Book of Enoch (Knibb) (pdf)…

Henoch: Het eerste boek ooit geschreven

Voorwoord van J.R. Church over het boek Henoch.

Heeft Henoch dit boek geschreven? Of was dit het werk van een latere schrijver? Volgens sommige theologen is Henoch het oudste boek dat ooit is geschreven. Tientallen fragmenten werden ontdekt in de Dode Zeerollen. Gedurende de eerste 700 jaar na de dood, begrafenis en opstanding van onze Heiland, werd dit mysterieuze boek geëerd en gelezen door voorgangers van kerkgemeenschappen. Toen in de Donkere Middeleeuwen de Bijbels aan de kansels werden geketend, zijn vele andere boeken, waaronder Henoch, gewoon verdwenen. In die dagen, werden de boeken met de hand geschreven. Maar vele commentaren gingen verloren in de geschiedenis. Sommigen vreesden dat Henoch nooit zou worden teruggevonden.

Hoewel de kerk geen rekening heeft gehouden met het Boek Henoch onder de collectie van goddelijk geïnspireerde geschriften, geloofden de vroeg-christelijke geleerden dat Henoch het boek schreef, en dat het bewaard was gebleven aan boord van de ark van Noach. Het was een van de oudste geschriften van de mensheid – de eerste apocalyptische literatuur ooit geschreven. In feite hebben sommigen gesuggereerd dat Henoch het oude Hebreeuwse alfabet leerde – de eerste letters waaruit woorden en zinnen worden gevormd.

Dit Boek Henoch werd oorspronkelijk geschreven in het oude Hebreeuws, en fragmenten daarvan werden ontdekt in de Dode Zeerollen. We moeten er rekening mee houden dat het Hebreeuws de taal van God is, die het universum met behulp van deze 22 letters geschapen heeft. Seth en Henoch waren niet de uitvinders van het alfabet, maar eerder de ontvangers van Gods taal – een communicatie-instrument uit de hemel, gegeven aan de mensheid.

Er waren honderden Joodse geschriften bewaard in de Tempel van Jeruzalems bibliotheek, die niet in aanmerking kwamen voor opname in de bijbelse boeken, maar dat doet niets af aan de waarde ervan. Henoch was een van die boeken. Echter, veel van de vroege geschriften gingen verloren tijdens de Joodse oorlogen tegen de Romeinse overheersing. Nadien waren er heel weinig groepen bezig met het kopiëren, publiceren en het behouden van de Joodse literatuur .

Uiteindelijk zijn veel van de boeken, waaronder Henoch, van het toneel verdwenen. Eeuwenlang bleef het Boek Henoch verloren – om te worden herontdekt in achttiende-eeuwse gemeenschappen van Joden en christenen in Abessinië, een regio in Ethiopië. In 1773 verkreeg de beroemde Engelse reiziger James Bruce drie exemplaren van het boek en bracht ze naar Europa. Zodra deze Ethiopische manuscripten waren aangekomen, begon vertalers met kopieën te produceren in verschillende Europese talen, waaronder het Engels. Een oud Grieks manuscript is opgedoken en bevestigde de juistheid en de echtheid van de Koptische taaledities.

Dit boek zal u helpen de wereld die voorafging aan de zondvloed te begrijpen.

Henoch ziet een mens in gesprek met God en geeft toe dat hij Hem niet kende. Henoch, de zevende van Adam, kende ieder mens op de planeet – maar niet deze man. Hij vroeg zijn gids: “Wie is deze man?” waarbij Henoch aangaf dat hij Hem niet herkende. Zijn engel-gids weigerde om de naam van deze man te openbaren, en zei dat hij en zijn naam geheim moeten worden gehouden.

U zult ook zien hoe Henoch 7000 jaar van de wereldgeschiedenis beschrijft en wat er zou gebeuren in elk van de tien afdelingen van 700 jaar. Volgens Henoch zal die mysterieuze man in de buurt van de troon van God spoedig komen en het hemelse koninkrijk vestigen. Dit zijn slechts een paar schatten die u kunt opgraven uit de pagina’s van dit boek.

U zult genieten van de verhalen in dit boek.

http://wimjongman.nl/artikelen/henoch-nl.html

 

Ontzettend boeiend om dit eens te lezen, meer kan ik er niet over zeggen. Oordeel zelf en laat het tot je doordringen en misschien is het wel zo verstandig om het tweemaal te lezen.


E.T. wandelt onder ons aldus voormalige CIA-er

Share Button

Aangeleverd door: It’s Me

Klik> Former CIA Operative Reveals That ET Walks Among Us

CONTRIBUTOR: common sense. The current pope is no stranger to the topic of ET’s. Recently, I wrote an article in which I exposed a TV show, TNT’s Legends, which depicted a radical Muslim terrorist attack upon Paris. The show was representative of what we call “predictive programming. Predictive programming occurs when Hollywood…

 

Click here to read, “Former CIA Operative Reveals That ET Walks Among Us”…


Eindtijdberichten en ander opmerkelijk nieuws, verzameld door: Nico Talma.Update: 20.00 uur

Share Button

http://joostniemoller.nl/2015/11/janmaat-wilders-en-het-bezwijken-van-de-democratische-natiestaat-lezing/

 

https://ejbron.wordpress.com/2015/11/26/vaclav-klaus-immigratie-is-geen-mensenrecht/#more-102628

 

http://politiek.tpo.nl/2015/11/25/het-evangelie-volgens-timmermans-erkent-wilders-als-god/

 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/11/buma_stemra_graaier.html

 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/11/live_minpres_en_co_over_vlucht.html

 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/11/dijsselbloem_fuck_schengen_gre.html

 

http://www.geennieuws.com/2015/11/vluchtelingencrisis-de-vng-vult-gaatjes-met-praatjes/

 

http://www.geennieuws.com/2015/11/mark-rutte-en-petro-porosjenko-twee-companen-in-het-leugenland/

 

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10065:farmaceutische-medicijnen-dodelijke-epidemie&catid=17:gezondheid&Itemid=30

 

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10066:alternatieve-website-geblokkeerd-in-frankrijk&catid=22:internet&Itemid=35

 

http://stopdebankiers.eu/kerst-2015-komt-eraan-dan-moet-u-dit-toch-even-lezen/

 

http://stopdebankiers.eu/onbegrijpelijk-frankrijk-wil-nu-zelfs-in-zee-gaan-met-assad-van-syrie/

 

https://nieuwsbreker.wordpress.com/2015/11/27/blanke-scholen-in-amerika-vragen-kinderen-zich-aan-te-sluiten-bij-isis/

 

http://beurs.com/2015/11/26/saoedi-arabie-droogt-uit-zet-pompen-stil/76564

 

http://beurs.com/2015/11/27/griekse-economie-op-de-knieen/76763

 

 

http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Erdogan-dreigt-Putin-met-oorlog-als-Russen-Turks-vliegtuig-neerschieten

 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/11/hela_een_telegram_uit_het_mausoleum_van_de_machtsgezinde_media.html