We kunnen nooit ten koste van elkaar aankomen; alleen met elkaar. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Onderwerp: We kunnen nooit ten koste van elkaar aankomen; alleen met elkaar. 

 

HET IS VOLBRACHT, dat staat, schoon de bergen wijken.

HET IS VOLBRACHT ZAL ROTSVAST STAAN mocht deze aarde bezwijken.

WANT HET IS VOLBRACHT, DAT STAAT VAST.

We gaan nog even terug naar  het verhaal over de Mount Everest beklimmen.

Om hoger op te komen, helaas gaat dat vaak ten koste van andere mede-bergbeklimmers of dragers.

Ik moet denken aan de Sherpa’s die de lasten mogen dragen.

Juist als iemand ten koste van een ander wil aan komen kost het die persoon alles.

Een expeditie naar de mount Everest kost so wie so een vermogen.   

Het bovenstaande zie je ook bij alle religies inclusief het christendom.

Dat vermogen bij het christendom zie je dat het ten koste van HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS GAAT.

Dat vermogen bij het christendom houdt in dat dan andere niet gered worden ook al zijn het eigen familie leden.

We gaan naar een mooie spreuk die op de site stond.

Dé boodschap van de Bijbel is niet , hoe u gered kan worden, maar dát u gered wordt

Johannes 12.

En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.

Romeinen 4:5

Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,

Hem echter, die niet werkt!  Dus:… u hoef niet hoger op te komen ten koste van anderen.

Jesaja 45

23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit

mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden

herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.

Romeinen 14.

11 Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik

leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich

buigen, en alle tong zal God loven.

Filippenzen 2.

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen

van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Jesaja 45:23,     Romeinen 14:11 en Filippenzen 2: 10-11  Let wel; er staat niet: wanneer.

Maar neem van mij maar aan dat elke knie zal buigen en dat elke tong zal getuigen.

 

 

2 Corinthiërs 5 

7 Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.

Wij wandelen in het geloof van Christus Jezus die gelooft dat GOD de goddeloze rechtvaardigt.

CHRISTUS JEZUS EN GOD DE VADER DIE EEN ZIJN GELOVEN ALLEBEI DAT GODDELOZE GERECHTVAARDIGD WORDEN.

GOD LAAT NIET VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.

HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS ZAL ROTSVAST BLIJVEN STAAN TOTDAT ELK KNIE ZAL BUIGEN EN ELKE TONG ZAL GETUIGEN.

De onderstaande koortje heb ik vaak gezongen.

In de Bijbel staat:  schoon de bergen wijken.

De Bijbel zal ROTSVAST STAAN  mocht deze aarde bezwijken.

We kunnen nooit ten koste van elkaar aankomen; alleen met elkaar. 

Dat is de gezindheid van GOD DE VADER EN CHRISTUS JEZUS DIE EEN ZIJN DIE WIL DAT WE ALLEN MET ELKAAR AANKOMEN.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.