Grosso Modo mogen we stellen dat Nederland NIET-RACISTISCH is. Maar er dreigt wel degelijk een groot gevaar.


Share Button

Terugkijkend naar de jaren na de 2de wereldoorlog en het daarop volgend debacle met de toen net onafhankelijke republiek Indonesië, kreeg ons land te maken met een grote instroom van zogezegd “Indische Nederlanders”. Vaak mensen met een hele andere achtergrond en cultuur dan de spruitjes en snijbonen die Nederland destijds nog typeerden. Het resultaat was: Een goede integratie en e.e.a. is geschiedt zonder noemenswaardige rellen of narigheden. 

Enkele jaren later werden wij geconfronteerd met een fenomeen wat we de Hongaarse Opstand zijn gaan noemen. Duizenden, nee tienduizenden Hongaren zijn in 1956 hun huis en haard ontvlucht en zijn mede in Nederland terecht gekomen. Ondanks hun totaal afwijkende taal welke geen enkele aansluiting had en heeft bij de ons bekende ‘moderne talen’ zijn zij, die Hongaren, perfect geïntegreert.

Korte tijd later volgde de eerste stroom, die we gastarbeiders zijn gaan noemen, Italië en met name Zuid Italië was dé leverancier van de vele 1000-den inmiddels volledig geaccepteerde en geïntegreerde Italianen.  En heus geloof me dat zij het moeilijk hadden in het toen nog hele provinciaalse, koude en bekrompen Nederland. Niet lang daarna kwamen de Spanjaarden, gevolgd door de toenmalige Joego-Slaven, velen van deze mensen zijn na enkele jaren weer teruggekeerd naar hun ‘thuisland’. Maar echte problemen? Nee, dat hebben noch de ene groep noch de andere groep ons gegeven. 

Intussen schreed de tijd voort en Amerika beleefde zijn afgang in Vietnam en wederom ontvluchtten vele Vietnamezen hun land op schamele bootjes en vele ervan zijn ook in Nederland terecht gekomen.

Hebben wij hinder van deze mensen ondervonden? Hebben wij last van deze mensen ondervonden? Nee dus. Inmiddels druppelden er ook al jaarlijks grote aantallen Chinezen binnen al dan niet vluchtend voor het onmenselijke regime van Mao Tse Tung. Hebben wij als Nederlanders last gehad van de Chinezen? Ik dacht het niet. Samen met de Vietnamezen zijn zij ons nimmer tot last geweest en zij hebben hun zaakjes inmiddels meer dan goed voor elkaar.

Toch zijn het mensen met een totaal andere uitstraling, kleur, ras, achtergrond en met een cultuur die verre, als die van ons, Nederlandse kaaskoppen, staat. Helaas sinds de laatste decennia zijn wij als Nederlanders ook geconfronteerd geraakt met aanvankelijk nog ‘tijdelijke’ gastarbeiders uit Marokko en Turkije. Let wel; vele van deze mensen, met name zij die níet hun oorspronkelijke religie aanhangen, die hebben zich wel degelijk aangepast.

Maar zij die hun religie en hun cultuur, de islam hebben willen vasthouden, zij zijn de eersten geweest die wrijving en wrevel hebben opgewekt bij, aanvankelijk nog weinig, maar naarmate de tijd vorderde, bij een steeds groter wordende groepen Nederlanders. Voeg daarbij de vele vaak ongeletterde gelukszoekers en/of vluchtelingen uit andere islamische landen, zoals Somalië, Afghanisten, Eritrea, Irak en Syrië en weer zeg ik duidelijk:

We mogen ze niet allemaal over één kam scheren. Maar grotendeels kan men wel stellen dat zij die zijn blijven haken aan hun cultuur en religie, de islam, dat zij het zijn die voor de situatie hebben gezorgd die we nu hebben. Een volk wat tot op het bot is verdeeld. Met als komend gevolg dat we straks een land hebben gecreëerd wat naar de mens gesproken schier onregeerbaar is geworden. Hoeveel we ook praten over integratie en of aanpassen.

We moeten onder ogen zien dat zodra een aanzienlijk percentage van de bevolking de islam gaat aanhangen of dat een bevolking, zijhet door geboorte-aanwas, zij het anderszins, steeds meer islamieten onder haar bevolking telt, dat we dan te leer moeten gaan in de geschiedenis en kennis moeten vergaren van de ideologie van die islam. Kort en krachtig durf ik te stellen dat de islam maar één doel kent:

En dat is dat de hele mensheid zich zal moeten buigen voor hun god: Allah de z.g. Dar al Islam.  De vrede van de islam zal moeten heersen over de hele aarde. Compromissen kennen zij niet, zij het voor een bepaalde tijd. Maar hun doel is en blijft onverwrikbaar en dat kan nooit samengaan met datgene wat wij kennen, geloven en belijden en hebben mogen ervaren.

En nee, ondergetekende acht zich zeker niet racistisch. Ongeacht welke kleur, ras, identiteit, cultuur iemand met zich meedraagt; het zijn m.i. allemaal, ja allemaal, schepselen van één Heer en God. Het zijn mensen, óók zij die de islam aanhangen, maar dan hebben we wel te maken met mensen die hun religie koste wat het kost en die haaks staat op wat wij geloven en belijden, ons willen en zullen opdringen. Zodat het zeker niet denkbeeldig is, dat hier in het ondermaanse, deze mensen kunnen worden tot onze vijanden, met alle kwalijke gevolgen van dien. En deze bedreiging, wel die hangt ons nu, als nooit tevoren boven het hoofd. 

Silvia Videler