Onderstaand bericht kregen wij toegestuurd met het verzoek dit zonder de naam van de afzender te plaatsen


Share Button

Normaal gesproken geven wij liever geen gehoor aan dergelijke berichten daar zij of gekleurd zijn of volledig in strijd met de waarheid. Echter gezien datgene wat ons bekend is aangaande het “Bombardement op Dresden” in de laatste dagen van de oorlog uit geenszins verdachte bronnen, geloven wij dit bericht en zijn ervan overtuigd dat dit bericht naar waarheid is geschreven en daarom plaatsen wij het ook.  Steeds meer en meer komen wij tot de conclusie dat de geschiedenis in velerlei opzichten is vervalst en stelselmatig naar behoefte van de heersende coalitie wordt aangepast.  S.V. Red. Boinnk

L.S.,

Goed om “Dresden” (overigens in de nacht van 13/14 februari en op 14 februari overdag COMPLEET afgeslacht: de eerste raid van 800 Britse Lancasters, zie aangehecht knipsel, was al een krankzinnige  *****over de gehele stad verspreide***** 8 kiloton!!!) in geheel de wereld te herdenken en niet alleen in Duitsland!

Met betrekking tot de werkelijke (zo krankzinnige dat van duivels gesproken moet worden) cijfers m.b.t. “Dresden”, heb ik dit krantenknipsel weten te achterhalen, dat kort na de gruwel, in een vlaag van (typisch criminele) borstklopperij door de Britse censuur geslopen is.

Het betreft een (voor normale krijgsmensen walgelijk) MEGA GRUWEL-bombardement, militair ondenkbaar willens en wetens  GERICHT op de meest zwakke/hulpbehoevende  burgers, zoals bejaarden, kinderen, dwangarbeiders vanuit geheel Europa en elders,  radeloze vluchtelingen voor oorlogsgeweld, Joden, immobiele oorlogsgewonden, krijgsgevangenen van diverse nationaliteiten w.o. Britse en Amerikaanse, waarvan de ouders later misselijkmakend laf en onverschillig door deze IJSKOUDE AARTSSCHURKEN is wijsgemaakt dat hun kind bij het Ardennenoffensief als soldaat gesneuveld is!!!) op een destijds al maanden door o.a. luchtverkenningen bekend overvol/afgeladen (ijskoude perrons, pleinen en parken lagen vol met stretchers met veelal zware oorlogsgewonden, alles zat bomvol) vluchtelingenkamp.

In werkelijkheid (ga maar na: ca. 10 ton per Lancaster en ca. 8,5 ton per B17 “Vliegend Fort” en lees maar op internet hoeveel van de  in het knipsel genoemde 1100) 

van de 3e raid op 14 februari 1945 Cottbus hebben gebombardeerd…….de overgrote rest is weer op Dresden afgegaan)

Dit is echt ontzettend, wat een onmensen!

Het blijkt een waarlijk onvoorstelbaar schrikbarende APOCALYPTISCHE  ca. 28 kiloton (ca. 2x Hiroshima, maar door de verspreiding van de duizenden detonatiepunten waarschijnlijk met een 2 tot 3-voudige uitwerking van de explosieve kracht. Dus: 4-6x Hiroshima) van de meest gruwelijke conventionele 1945 verbeterde enorm   -door luchtdetonatie-   verpletterende monsterbommen tot 10 ton TNT (de op de grond exploderende bommen van de in totaal 80 lichte en middelzware bommenwerpers bij Rotterdam wogen maximaal 500 pond met 1940 springkracht en werden   -na waarschuwing vooraf-   voor die tijd goed gericht afgeworpen op de toeleidende wegen naar de als leeuwen vechtende Mariniers in de STAD met zeehaven = in oorlogstijd legitiem militair doel….) , duizenden overbemeten vliegbommen (vaak tegelijkertijd overlappend detonerend), en honderdduizenden liters fosfor en (voor het eerst) napalm.

Normaliter is dit ECHT het absolute einde van “al wat leeft en adem heeft” ter plekke (waaronder ca. 1,2 miljoen mensen), een KRANKZINNIGE DAAD, een echte HOLOCAUST dus, maar bij Dresden zijn “slechts” 20.000 keurige doden gevallen bij een keurige geallieerde aanval op een kolossaal spoorwegemplacement: het gewone C.S. van Dresden (met daarvoor niet zulk geschikt bommenmateriaal: wie/welke ondeskundige malloot zet 10 tons luchtmijnen in om spoorrails te verbuigen???)……..als wij de tot op heden doorlopende (ze willen er blijvend mee wegkomen, zoals voor psychopatische moordenaars kenmerkend!!!) geallieerde ‘psy-op’ (in 1945 geïnstigeerd door o.a. de psychopaat Allen Dulles) mogen geloven.

Nee toen luchtmaarschalk Goering sprak over 600.000 doden bij Dresden, toen overdreef hij niet om zijn eigen bevolking de doodsschrik aan te jagen, toen rapporteerde hij de (voorzichtige/verwarde) inschatting van de autoriteiten te plaatse. Dat kan niet anders gezien deze cijfers.

Het is de grootste gruwel (geen oorlogshandeling tussen erkende staten) die ooit de mensheid (!) is aangedaan……en dat moet natuurlijk   -voor zover mogelijk en vooral om TERECHT verontwaardigde protesten te vermijden-    ONDER DE PET blijven, voor wat de fouteriken betreft.

CVD