Politieke partijen eensgezind over de catastrofale gevolgen van de gaswinning voor Groningen – NAM buitenspel


Share Button

Politieke partijen willen minder gaswinning in Groningen

De politieke partijen in de Tweede Kamer willen dat de gaswinning in Groningen verder wordt teruggebracht.

Ook moet er een uitkoopregeling komen voor iedereen die het gaswinningsgebied wil verlaten en dat de schadeafwikkeling van de bewoners niet meer door de NAM wordt gedaan.

Dat meldt de NOS.

Vertrouwen Groningers terugwinnen
In een motie spreken de partijen uit dat ‘alles in het werk moet worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen’. De NOS heeft de tekst van de motie die naar verwachting door alle partijen zal worden ondertekend of gesteund.

Regeerakkoord
De brede steun van de partijen betekent dat dit beleid na de verkiezingen waarschijnlijk in een regeerakkoord komt, omdat zij hier geen grote onenigheid over hebben. De Tweede Kamer debatteert vandaag voor de laatste keer voor de verkiezingen van 15 maart over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen.

De letterlijke tekst
Dit is de volledige tekst van de waarschijnlijk door alle partijen gedragen motie:

De Kamer, Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat

Groningen een dringend appel heeft gedaan op de landelijke politiek om de positie van door de gaswinning getroffen Groningers te verbeteren,

dat de aardgaswinning in Groningen catastrofale gevolgen heeft gehad,

dat de vaststelling en afhandeling van de mijnbouwschade door de NAM vaak slecht is verlopen, waardoor gedupeerden tot eindeloos en machteloos afwachten werden veroordeeld,

Spreekt uit

dat de gaswinning verder teruggebracht moet worden,

dat de NAM uit het proces van schadeafhandeling moeten worden gehaald, onverkort de wettelijke aansprakelijkheid van de NAM conform de Mijnbouwwet,

dat er een uitkoopregeling moet komen voor iedereen die het gebied wil verlaten,

dat alles in het werk moet worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen,

en gaat over tot de orde van de dag.