Dr. Heiser: “In het O.T. is er geen enkele verwijzing naar Gen. 3 (‘zondeval’) i.v.m. de ellende in de wereld, wél naar Gen 6 (val van hemelse machten).”


Share Button

Michael Heiser – The Sin of the Watchers and Galatians 3:19

Dr. Heiser: “In het O.T. is er geen enkele verwijzing naar Gen. 3 (‘zondeval’) i.v.m. de ellende in de wereld, wél naar Gen. 6 (val van hemelse machten).”