Men kan het niet langer ontkennen.


Share Button

Door: Arie Goedhart

Men kan het niet langer ontkennen.

 

De uitlijning van de stand van de sterren op 23 september 2017 voldoet volledig aan hetgeen geschreven staat in Openbaring 12.

 

Het stellarium laat de gehele stand van de sterren zien, die voldoet aan alle onderdelen van het teken, en is alleen boven de horizon in Jerusalem te zien op 23 september 2017 tussen 11:00 en 16:00 uur.

 

–    Het is een eenmalige gebeurtenis en zal nooit meer plaatsvinden.

                 Deze samenstelling verscheen niet tijdens de geboorte van Christus (de stand van de sterren komt daarmee niet overeen).

            –    Het is 70 jaar na 1947 tot aan de wedergeboorte van Israël.

            –    Het is de 50e verjaardag ofwel het Jubileum-jaar voor Jerusalem.

            –    Het is de 500e verjaardag van de Reformatie.

            –    Het is de 70e verjaardag van de ‘Dode Zee Boekrollen’.

            –    Het is het 120e jubileum-jaar na Adam.

            –    Het is het 70e jubileum-jaar sinds Kanaän.

            –    Het is het 40e jubileum-jaar sinds de dood van Christus.

            –    Het vindt op exact dezelfde dag plaats als het ‘Feest van de Bazuinen’. EXACT!!!

            –    Het is het 70e Jubileum-jaar sinds Exodus (1483 V.C.)

            –    Het vindt plaats in het Joods/Hebreeuwse jaar 5777.

De Bijbelse numerieke betekenis van 5777 is: ‘ Genade (5) perfect geheel afgerond (777)’

            Jupiter is de baarmoeder van de vrouw tijdens de tijd van menselijke zwangerschap of  drachttijd.

 

De vrouw vertegenwoordigt Israël, het manlijke kind Christus en de kerk, de Gemeente van Christus!

Het hoofd is het eerste geboren, waarna het lichaam (de gemeente) volgde tijdens de Wegrukking.

 

Het kind is geboren “gegrepen met kracht” naar de troon van God.

De Wegrukking moet plaatsvinden voor de 7 jaar durende periode van “grote Verdrukking”.

Het markeert het begin van de ‘Grote Verdrukking”

 

De Internationale Dag van de Vrede valt ‘toevallig’ op 21 september 2017.

Dat thema houdt ‘toevallig’ verband met vrede en veiligheid.

Terwijl men het heeft over ‘vrede en veiligheid’ begint de ‘verwoesting’ plotseling.

 

En geloof je het nog niet? Uiteindelijk zal je het wel moeten.

 

Bereid je dus voor op het feit dat we ‘naar huis’ gaan.

Toevoeging:

Openbaring 12 onthuld in het boek Micha.

 

En Gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten.

Micha 5:1-2