Vervolg reacties inzake de profetie over 23 september 2017 n.a.v. Openbaring 12


Share Button

Vraag?

Als Openbaring 12 een astronomisch verschijnsel zou zijn, uitsluitend toepasbaar in sept.2017, waar is dan die woestijn in de ruimte zichtbaar waarnaar de vrouw vlucht? Het is ook nog eens in het midden van de oordeelsweek dus zouden we daar al drie jaar in zitten?

Het is weer een van die broodje aapverhalen op basis waarvan iemand weer meent een datum te kunnen plakken van de terugkeer van Christus, zoals de Maya kalender, of de smitajaren van Cahn.

We weten dag nog uur, maar de enige clou die in de Schrift staat is de profetie van Petrus, dat bij de Heer een dag is als duizend jaar en duizend jaar als een dag. Zie de scheppingsdagen en je krijgt een idee wanneer. Na “twee dagen” en die zijn  bijna om, wellicht nog een a twee decennia voor het zesde millenium verstreken is.

L.Overduin