Reactie op het 23 september gebeuren


Share Button

En wellicht is het raadzaam voor u lezer van Boinnk dit ook te doen. Om in ieder geval een mogelijke deceptie a.s. september te voorkomen.


Een goed advies moet je opvolgen, al is het maar om die deceptie te voorkomen.
Zoals gebruikelijk toets ik dit soort filmpjes en of documenten aan de Schrift.
Schriftuurlijk is er nauwelijks iets te toetsen, de teksten die Joel noemt staan wel in de Bijbel maar daarmee toont hij niets aan. Wel veel gepraat over voorspellingen die niet zijn uitgekomen en de teleurstellende gevolgen, maar dat is geen nieuws.
Een verwijzing naar de droom van Jozef snijdt geen hout, gaat over elf sterren, geen twaalf.
Ook het bazuinenfeest is niet bijzonder volgens hem, kennelijk heeft hij geen idee dat Israël het wel bijzonder vindt. Dat had Mozes dus niet in Leviticus 23 hoeven op te nemen :-).
Gelukkig vond de Heer dat toch nodig.
In Wake Up schrijft men dat “Yom Teroea” het begin is van het nieuwe jaar van de burgerlijke kalender, (op de religieuze kalender begint de 7e maand) en 3 thema’s krijgen op het Bazuinenfeest een centrale plaats:
– De huwelijksplechtigheid van de Messias,
– De opstanding van de doden,
– De kroning van de Koning.
De YouTube film wordt onderbroken voor een trailer voor zijn boek ‘Mystery Babylon’ om zijn eigen boek aan te prijzen.
In het begin van episode 65 krabbelt hij terug over uitspraken in deel 64, had te weinig research gedaan. In deze film komt het bewijs ???? Weer niet dus :-)
Opnieuw allerlei commentaar op uitleggers die het mis hadden, weer het O.T, erbij gehaald.
Het teken zou nu gaan over Jezus, maar ….. wie is ook weer degene die de Openbaring aan Johannes geeft, volgens mij gaat het laatste Bijbelboek over de toekomst, Jezus laat dat meteen in het eerste hoofdstuk vastleggen:
1 Openbaring van ​Jezus​ ​Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.
Volgens Joel is de uitleg van anderen niet waar, maar hij legt niet uit waarom.
Stellig beweert hij dat ‘Leo’ niet de kroon is maar dat ‘Coma Berenices’ de kroon moet voorstellen. Hier blijkt dat hij inderdaad niet veel kennis heeft van astronomie net als Robert Breaker, het pleit voor beide dat ze dat allebei toegeven.
De locatie van ‘Coma Berenices’, dat is eenvoudig op te zoeken in Stellarium, ten opzichte van ‘Maagd’ zou ik eerder een armband noemen, maar ik ben ook maar een leek.
Dan nog het gegeven dat Jupiter volgens hem iedere elf jaar in de baarmoeder van de ‘Maagd’ te zien is. Dat zou goed kunnen, dat doet niets af aan het feit dat in september 2017 de ‘koningsplaneet’ zich op de juiste locatie bevind.
Verder merkt hij op dat Jupiter niet gedurende 9 maanden exact binnen het sterrenbeeld ‘Maagd’ te zien is, bij een natuurlijke zwangerschap is dat ook aan de buitenkant van het lichaam zichtbaar. In beide filmpjes gaat hij volledig voorbij aan wat ik ‘ondersteunend’ bewijs zou noemen, dat is teveel om op te noemen en op diverse sites ruimschoots voldoende geleverd.
Mijn algemene indruk is dat hij in beide filmpjes vooral bezig is met het aanprijzen van zijn eigen boek en boeken van anderen en op geen enkele manier bewijst dat de uitleg van anderen over het teken van Openbaring 12 vals is. Mogelijk is hij bang dat hij niets meer verkoopt als met weet dat we worden opgehaald in september.

Maar ……….. of Joel het mis heeft of niet, voor ons die ‘levend zullen overblijven tot de komst van de Heere’ blijft het advies: waakzaam blijven en Hem verwachten.
Overigens weten we niet wanneer Hij komt “op de Olijfberg” maar de apostel voor de heidenen schrijft in 2 Tess. 2. met betrekking tot de komst van onze Heere ​Jezus​ ​Christus​ en onze vereniging met Hem (in de lucht), en : die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de ​wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,
Misschien is de afval (in de kerken) al gekomen, dan is het wachten dus alleen nog op de openbaring van de antichrist. Toevallig verwacht Israël ook dit jaar de Messias, ze zullen de antichrist verwelkomen, dat zei onze Heer al, ook opgetekend door Johannes in hoofdstuk 5: 43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

Met vriendelijke groet,

Bart Withaar