Reactie op het 23-09-2017 gebeuren


Share Button

Wat er ook gebeurt in september het gaat nooit mis.

En al zal er niets gebeuren dan zal het nog nooit mis gaan.

Romeinen 14.

8 want als wij leven, het is voor de Here, en als wij
sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven,
hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.
Afgelopen week moest ik aan het volgende denken en ging er ook mee naar bed.
Het jaar 1897, 1917, 1947/48, 1967, 1977/78, 2017/18 waar Arie Goedhart over schreef.

1 Thessalonicenzen 5

 9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar
tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,
10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij
waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven.
11 Vertroost  daarom elkander en bouwt elkander op,
gelijk gij dit ook doet.

En voor alle die achterblijven geliefden en dierbaren geldt de teksten ROM 14:8 EN 1 THS 5: 10 ook.

En meer dan we kunnen beseffen.

Of nou op 21, 22 en 23 september niets gebeurd we zijn des Heren.
Of we nou wakende zijn of slapende zijn we zijn des Heren.

En ik zie dat heel wijds de gehele mensheid zijn des Heren.
Hoe dan ook het gaat nooit mis en ik zie elke dag er naar uit de Harpazo de wegrukking.

HIJ, GOD DE VADER STELT NOOIT TELEUR.

 

Groetjes Cor.