Bemoediging


Share Button

Bemoediging

door Cor van Ruitenbeek

 

GENADE KOCHT U VRIJ.
Weet u, GOD heeft een plan met uw leven.
LEVEN met hoofdletters geschreven.
Bij GOD gaat het niet mis of fout.
U bent ook geen vergissing, u mag er zijn.
Sterker nog u bent kostbaar en waardevol in GODS ogen.

Romeinen 8.
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
door Hem, die ons heeft liefgehad.
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven,
noch engelen noch machten, noch heden noch
toekomst, noch krachten,
39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onze Here.

Genade kocht mij vrij.

 1. O, welk een wond’re Verlosser,
  Vond ik in mijn Heiland en Heer.
  Lofprijs vervult nu mijn harte,
  Mijn zonden gedenkt Hij niet meer.
  2. Stromen van licht en genade
  Vervullen mijn ziel, meer en meer,
  ‘k Weet: al mijn schuld is vergeven,
  Door ‘t bloed van mijn Heiland en Heer.
  3. Niets kan van Jezus mij scheiden,
  Hij woont door zijn Geest in mijn hart.
  In Hem ben ‘k veilig geborgen,
  In uren van zorg en van smart.
  4. ‘k Werd niet gered door mijn werken,
  Zelfs niet door berouwvol geween,
  Noch door mijn worst’ling en strijden,
  Doch slechts door genade alleen.
  Koor. Genade kocht mij vrij, Genade kocht mij vrij!
  Mijn ziele juicht: Halleluja! Genade kocht mij vrij!

 

Genade kocht mij vrij – Zanggroep Gideon

O, welk een wond’re Verlosser,
Vond ik in mijn Heiland en Heer.
Lofprijs vervult nu mijn harte,
Mijn zonden gedenkt Hij niet meer.
Genade kocht mij vrij …