Tekst van de dag


Share Button

Tekst van de dag

 

Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.

(Galaten 3: 29)