Tekst van de dag


Share Button

Tekst van de dag

 

Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen,
niet vrijwillig,
maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft,
in hope echter,
omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.

Romeinen 8: 20 en 21