Marianne Zwagerman – het gezonde verstand wint terrein


Share Button

Marianne Zwagerman – het gezonde verstand wint terrein

Onlangs schreef een van de respondenten, Eddy Broekaart, in reactie op mijn stukje hier:

Interessant, toevallig zag ik zojuist een programma van Marianne bij WNL. Toppie! Is dit ’t begin van de openbaring? Ik hoop ‘t. Marianne heeft ’t ook over de Bullshit detector, dat doet me denken aan aan de milieu Bullshit bingo waar Theo Richel in 2008 al mee kwam, check it out.

Hoe zou haar programma vanuit klimaatsceptisch perspectief kunnen worden beoordeeld? Ronduit positief! Heel veel verstandige observaties en indringende vragen, die tot op heden niet op de TV werden en/of niet mochten worden gesteld. Maar na een decennialang bombardement van klimaathysterie via de publieke media behoeft het geen verwondering te wekken dat het toch nog werk in uitvoering is. Er valt nog diepergravende arbeid te verrichten.

Ik pik een aantal krenten uit de uitzending.

De uitzending begon met een interview met Ruud Koornstra, een ‘duurzame’ ondernemer, wiens groene bevlogenheid het won van zijn kritisch beoordelingsvermogen, want volgens hem kon Nederland in 2030 nagenoeg fossielvrij zijn.

Maar 100% hernieuwbaar is volkomen fantasie, zoals blijkt uit een recente ‘peer-reviewed’ studie: ‘Comprehensive Analysis Crushes 100% Renewable Energy Fantasy.

Daarna volgde een interview met Willem Kien, autodealer.

Reactie achteraf van Zwagerman:

6 miljard euro geïnvesteerd in vergroening van het wagenpark. Nul klimaatresultaat volgens staatssecretaris Wiebes. Concurrentievervalsing, subsidiëring, fiscale voordelen, chaos in de automarkt, zonder enig milieueffect.

Vervolgens een gesprek met Sandra Beckerman (SP), nieuw in de Tweede Kamer, die klimaat en energie in haar portefeuille heeft en zich nog aan het inlezen is.

Zwagerman:

Wat kost het energie-akkoord?

Daarop kon Beckerman geen antwoord geven.

Beckerman:

Maar de EU heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat Nederland 9 miljard subsidie geeft aan fossiele energie.

Dat is weer het bekende sprookje dat al vele malen is weerlegd, maar onuitroeibaar lijkt.

Over subsidiëring van fossiele energie, zie Jeroen Hetzler hier.

Beckerman:

Dat bedrag had ook kunnen worden gebruikt om mensen in Groningen te helpen of om energiearmoede tegen te gaan (één op de tien mensen in Nederland kan de energierekening niet betalen!). Ik wil geen elitaire energietransitie. Ik wil zowel een groene als sociale revolutie.

Maar staan die niet op gespannen voet met elkaar?

Meer op:

http://climategate.nl/2017/04/20/marianne-zwagerman-gezonde-verstand-wint-terrein/