Tekst van de dag


Share Button

Tekst van de dag

 

Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

Jeremia 17: 9 en 10