Prikbord nr. 626 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn


Share Button

Prikbord nr. 626 door
Columnist Leo J.J. Dorrestijn

 

Prikbord nr 626

 

 

Belediging

De beledigers van mevr. Simons werden binnen de kortste keren opgespoord en voor de rechter gebracht. Waarom lukt dit niet met de vermeende bedreigers van Geert Wilders?

De inlichtingendiensten hebben al jaren de tijd gehad om een grondig onderzoek uit te voeren; of spelen hierbij andere belangen?

 

Defensie

Ook in Frankrijk is nu een vrouwelijke minister op Defensie benoemd. Het valt te hopen dat zij beter in staat is tot puinruimen dan in Duitsland en Nederland. Hier heeft zich de aftakeling van de krijgsmacht voortgezet tot op een onverantwoord niveau van gevechtskracht en inzetbaarheid, terwijl er naar verluidt 140 miljoen niet is besteed in het afgelopen jaar. Daar is een minister wel degelijk verantwoordelijk voor, bijv. door hinderlijke regels en politieke invloed op de besluitvorming te elimineren. Want een land dat miljarden aan Griekenland schenkt (dat destijds nieuwe wapens aanschafte), maar nog geen 10 artillerievuurmonden inzetbaar heeft tijdens een oefening in vredestijd, moet niet alleen aan de bondgenoten iets uitleggen, maar ook aan de burgers.

Het wordt nog absurder als Rusland (weer) wordt opgenomen in het vijandbeeld en onze vliegtuigen kwetsbaar blijken te zijn voor de Russische luchtverdediging. Tijdens de Koude oorlog beschikte onze krijgmacht over 22 afdelingen en zelfstandige batterijen veldartillerie, met vuurmonden, geleide en ongeleide raketten, opsporingsradars en honderden opgeleide waarnemers. Dit paste – in combinatie met kernwapens en honderden tanks – bij de dreiging vanuit het Warschau Pact. Het is er allemaal niet meer, net als de vele pantserinfanteriebataljons, geniebataljons, luchtafweereenheden, bevoorradingseenheden en munitie-opslagplaatsen. Dit is geen nostalgie, maar een waarschuwing. Want zelfs na de vervanging van de F-16, zal het aantal inzetbare vliegtuigen slechts een handvol omvatten.  Dit laat zich niet ‘compenseren’ door een paar gevechtshelikopters. President Trump heeft dus gelijk met zijn kritiek op de Europese NAVO-landen. Europa moet willen overleven; niet op grond van financiële solidariteit, maar als cultuurgemeenschap waarin landen voor elkaar offers willen brengen. En daarbij kunnen Turkije en Brussel best gemist worden. Dit vereist een hardere defensietop en een hardere krijgsmacht.

 

Hoofddoek

Naar verluidt wil de Amsterdamse politie agenten met hoofddoek gaan inzetten, alsof een pet onvoldoende ‘bedekking’ biedt. Het is in strijd met de regels voor ambtenaren in publieke functies en met het gezond verstand. Wat is namelijk de meerwaarde? Durven ‘gewone’ agenten niet meer in bepaalde wijken te komen en worden vrouwelijke agenten met een moslimuitstraling daar wel voor vol aangezien?  Of mogen er straks allerlei religieuze symbolen bij het uniform worden gedragen? Amsterdam kan beter  honderd extra rechercheurs aanstellen, want daar is echt behoefte aan. Niet aan politiek-correct gedram vanuit de moslimlobby.

 

Politiek commentaar

Inmiddels is het een merkwaardige gewoonte geworden om bij positief commentaar op de PVV, meteen erbij te vermelden dat de spreker/schrijver geen PVV-stemmer is. Dit zou beter passen bij GroenLinks dat werkelijk een gevaar is voor ons land. Is de PVV dan een minderwaardige partij of is men reeds geïntimideerd door de agressie van anti-PVV activisten?

 

Wachtgeld

Burgers die menen dat politici de wachtgeldregeling voor henzelf en topambtenaren vrijwillig zullen opheffen, begrijpen het niet helemaal. Want daarvoor is integriteit nodig. Dat veilige vangnet en de ‘opleiding’ van politici in Brussel bevorderen juist een gebrek daaraan.

 

Donderdag 18 mei 2017 9AM

Begint het jullie ook te duizelen? Elke dag worden er “geweldige ontwikkelingen” gerapporteerd door de Amerikaanse MSM.

Alle media pundits & stand up commedians staan dan roodgloeiend. Het verhaal groeit ondertussen naar enorme proporties.

Om diezelfde dag nog uit te gaan als een nachtkaarsje! Maar! De volgende dag is er weer een nieuw verhaal. En hup daar gaan we weer.

“We”?

Eerst en vooral president Trump en verder iedereen die met hem in verband kan worden gebracht.

De Democrats en voor hen de MSM hebben de tactiek van de verschroeide aarde gekozen. Zij nemen geen krijgsgevangenen. Iedereen en alles moet er aan.

Eerst Trump als president: Impeachment  is hier het doel *1). Direct in het verlengde daarvan zou het voor diens tegenstanders  geen kwaad kunnen als eindelijk ook definitief kan worden afgerekend met de figuur Trump. Hij vecht nl terug!

*1) Voor impeachment (“staat van beschuldiging”) moet er sprake zijn van High Crimes. Ik heb geen zin om de juridische betekenis van deze beschuldiging te Googelen. Maar v.z.v. ik weet kan alleen een president worden “impeached” ? 

De verschroeide-aardetactiek impliceert dat geen verhaal of verzinsel hierbij de MSM & Democrats te ver gaat.

Gisteren beweerde Democratic House woman Maxine Waters (Zwart/Californië) dat president Trump ook banden heeft met de Ku Klux Klan………   Ik herinner er aan dat het is begonnen met de bewering dat Trump heeft samengezworen/samengespannen met Poetin om de verkiezingen van 8 november 2016 te kidnappen….. Daarna werd gesuggereerd dat hij enge banden met de maffia zou onderhouden. Nu dus ook met de KKK.

Het patroon is duidelijk. Breng Trumps naam in verband met alles wat lelijk is. Beschadig hem maximaal. En verzin elke dag wat nieuws. Op die wijze komt het Witte Huis eenvoudig niet toe aan haar agenda. Gevolg daarvan is dan weer dat Trump zijn verkiezingsbeloften niet snel inlost en hij de Statenverkiezingen van 2018 zal verliezen.

Ik wijs er op dat in geen van alle suggesties nog maar een begin van bewijs is geleverd! Trumps samenzwering met Poetin wordt nu sinds juni 2016 door de FBI onderzocht.  Nog geen 2 weken geleden getuigden de Directors van de FBI (Comey), de NSA en National Intell dat zij  (nog) geen enkele aanwijzing hadden dat er inderdaad sprake is (geweest) van samenzwering/-spanning tussen Trump (’s campaign) & Russian Officials.

Wellicht zijn er wel andere contacten geweest, die meer te maken hadden met de persoonlijke belangen van functionarissen, dan met de verkiezingen.

Hoe lang kan dit doorgaan?

De MSM zijn diep gekrenkt! Al hun verhaaltjes van voor 8 november 2016 (Hillary C hoeft alleen maar mee te doen aan de verkiezingen en de zaak is bekeken) zijn gebakken lucht gebleken!  Ze zijn ontmaskerd als niet-onafhankelijk en partijdig in hun berichtgeving!

Wraak lijkt hun eerste motief! Wanneer stoppen wraakgevoelens? Vermoedelijk niet eerder dan dat ze geraakt worden in hun portemonnee! Als er nog meer abonnementen worden opgezegd.

Genoeg hierover. Want er komt een onderzoek, ook naar de recent ontslagen FBI-directeur Comey. Het gaat heel ver!

Maar wie rapporteert dit allemaal? Is het waar? Wat is de relatie met Trump?

Waar is de onderbouwing van alle zware beschuldigingen aan het adres van Comey?

Wat mij mankeert, nu ik deze vragen stel? Ik hoor en zie telkens zoveel versies van de waarheid over één en het zelfde onderwerp. In een soort van eerste storingsreactie denk ik daarom steeds “even kijken hoe het verhaal (pro of contra) morgen luidt.”

Hier is mijn mening over de video onder de link hierna.  Indachtig een FOX News slogan: “We report. You decide”, wil ik er alleen van zeggen: “Ik weet gewoon niet wat ik ervan moet denken”.  Oordeel zelf maar:

Een verhelderend stukje informatie over de viezerik Comey:  https://youtu.be/XZQHa3-UVh4

Dan nu iets dat echt “breaking news” is!

De Democrats/MSM schreeuwen al maanden dat er a special councel moet worden aangesteld, die de bewering van samenzwering tussen Trump’s campaign en Russian officials moet onderzoeken. De Senat, House Commissions, de FBI zijn hen niet “onpartijdig genoeg”!

Hieronder het artikel van de New York Times (Jazeker, de NYT! Blijf op de hoogte van wat je tegenstander in zijn schild voert, is een goed militair principe!)  waarmee gisteravond de aanstelling van juist zo’n ‘onafhankelijke onderzoeker’ werd bekend gemaakt.

Ik heb wat geknipt in het artikel om het niet te lang te houden. Maar geen belangrijke info pro of contra geëlimineerd! Hier en daar voeg ik wat persoonlijk commentaar toe.

Robert Mueller, Former F.B.I. Director, Is Named Special Counsel for Russia Investigation

WASHINGTON — The Justice Department appointed *2) Robert S. Mueller III, a former F.B.I. director, as special counsel on Wednesday to oversee the investigation into ties between President Trump’s campaign and Russian officials, dramatically raising the legal and political stakes in an affair that has threatened to engulf Mr. Trump’s four-month-old presidency.

*2) Let op! The Attorney General, stelt een Special Counsel (SC) aan! Een SC rapporteert niet direct aan een president. (Wel kan de President op de hoogte blijven via zijn Attorney General. ALS tenminste de SC besluit aan deze functionaris alles te rapporteren. Dit is hij bij mijn weten niet verplicht……)  

The decision by the deputy attorney general, Rod J. Rosenstein, came after a cascade of damaging developments for Mr. Trump in recent days, including his abrupt dismissal of the F.B.I. director, James B. Comey, and the subsequent disclosure that Mr. Trump asked Mr. Comey to drop the investigation of his former national security adviser, Michael T. Flynn. *3)  *4)  *5)

*3)  Tijdens (meerdere?)  openbare toespraken  van president Trump heeft hij gevraagd om Lgen Flynn niet te vervolgen. Een man met deze staat van dienst, “een man die zijn hele leven Amerika naar eer en geweten heeft gediend” verdient dit niet, waren de woorden van de Opperbevelhebber. Inmiddels is er over Flynn meer naar buiten gekomen, vooral uit de Obama-periode.

*4) Nu gaat het gerucht dat president Trump in een onderhoud met toen Director FBI Comey hem zou hebben gesuggereerd “laat die goeie vent gaan”. Indien waar???? Maar uit dit gerucht construeren de MSM  “obstruction of Justice” . Dit was de grond voor Nixon’s Impeachment!  (Let wel, terwijl Flyyn reeds is ‘gestraft’ door diens ontslag).

*5) Comey heeft onder ede verklaard dat hem nooit door de president zaken zijn gevraagd, die neerkomen op obstruction of justice. 

Mr. Rosenstein had been under escalating pressure from Democrats, and even some Republicans, to appoint a special counsel after he wrote a memo that the White House initially cited as the rationale for Mr. Comey’s dismissal.

By appointing Mr. Mueller, a former federal prosecutor with an unblemished reputation, Mr. Rosenstein could alleviate uncertainty about the government’s ability to investigate the questions surrounding the Trump campaign and the Russians.

While Mr. Mueller remains answerable to Mr. Rosenstein — and by extension, the president — he will have greater autonomy to run an investigation than other federal prosecutors

As a special counsel, Mr. Mueller can choose whether to consult with or inform the Justice Department about his investigation. He is authorized to investigate “any links and/or coordination between the Russian government and individuals associated with the campaign of President Donald Trump,” *6) according to Mr. Rosenstein’s order naming him to the post, as well as other matters that “may arise directly from the investigation.” He is empowered to press criminal charges, and he can request additional resources subject to the review of an assistant attorney general.

*6) ik weet niet zeker of wat de NYT hier schrijft  – als “Opdracht aan de SC” – wel juist is geformuleerd??? any links and/or coordination is  n.m.m. wat anders dan Collusion = samenzwering/samenspanning. En wat is precies “a link”? Als je iemand ontmoet hebt tijdens een receptie, heb je dan een link met deze persoon gehad? Als je een gesprek had met X, en Y was diens metgezel die erbij was, heb je dan een link met Y gehad?  

Mr. Trump was notified only after Mr. Rosenstein signed the order, when the White House counsel, Donald F. McGahn II, walked into the Oval Office around 5:35 p.m. to tell him. Mr. Trump reacted calmly but defiantly, according to two people familiar with the situation, saying he wanted to “fight back.” 

He quickly summoned his top advisers, most of whom recommended that he adopt a conciliatory stance. But his son-in-law, Jared Kushner, who had pushed Mr. Trump to fire Mr. Comey, urged the president to counterattack, according to two senior administration officials.

 

After a brief discussion, however, the majority prevailed. Aides huddled over a computer just outside the Oval Office to draft the statement accepting Mr. Rosenstein’s decision and asserting the president’s innocence. *7)

*7) Mooi verteld hè? Maar wie gelooft dat de NYT-schrijver dit allemaal zo letterlijk heeft opgetekend uit de mond van president Trump?  Van zijn White House Counsel McGahn? Van de Deputy Attorney GeneralRosenstein? Van Jared Kushner? 

Natuurlijk niet! Dit verhaaltje is vooral fantasie! Maar “het verkoopt lekker op deze manier”!

Om de geloofwaardigheidscoëfficiënt op te schroeven maakt de NYT-schrijver er dan maar van:  according to two senior administration officials.   

Wie is Robert Mueller?

Mr. Mueller’s appointment was hailed by Democrats and Republicans on Capitol Hill, who view him as one of the most credible law enforcement officials in the country.

Mr. Mueller served both Democratic and Republican presidents. President Barack Obama asked him to stay two years beyond the 10-year term until he appointed Mr. Comey in 2013, the only time a modern-day F.B.I. director’s tenure has been extended.

Mr. Mueller and Mr. Comey are close — a relationship forged while standing up to President George W. Bush’s use of executive power. Mr. Mueller backed up Mr. Comey, then the deputy attorney general, in March 2004 after he threatened to resign when the White House overruled the Justice Department finding that domestic wiretapping without a court order was unconstitutional.

Mr. Mueller is known for his gruff, exacting management style — and for saving the F.B.I. after the Sept. 11 attacks, when there were calls to break it up and create a separate domestic intelligence agency. Mr. Mueller, who came to the agency just one week before the attacks, beat back those efforts and is credited with building the modern F.B.I. He led inquiries into Al Qaeda while transforming the bureau into a key part of the national security infrastructure. Mr. Mueller is renowned inside the Justice Department for being a senior prosecutor under the elder President George Bush, and then returning years later as a working-level prosecutor in Washington.“He came in as a line assistant and he was legendary. He was the first guy there every single day,” said Preston Burton, a Washington defense lawyer who served in the United States attorney’s office with Mr. Mueller. “All of a sudden he’s doing street crime? Literal street crime. He’s inexhaustible. He’s the embodiment of integrity.”

Mag ik er aan toevoegen dat Robert Mueller ooit heeft behoord tot een elite-Corps van de USA: het US Marine Corps. Daar had hij ook een hele beste reputatie.