Prikbord nr. 627 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn


Share Button

Prikbord nr 627

Lobby’s

Het lijkt erop dat de linkse lobby’s in dit land beter gefinancierd worden en meer mediaruimte krijgen dan bijv. organisaties ter verbetering van defensie of de rechtspraak of anti-EU of anti-drugs. Sommige burgers storen zich terecht aan de ‘proefballonnetjes’ die telkens weer worden opgelaten. Zoals: In het tv-programma van Pauw kreeg een moslima, ook nog een Nederlandse bekeerde meen ik, alle gelegenheid haar voorkeuren uit te spreken. Waanzin, ze moest eens een paar jaar gaan wonen in een moslimland. Hier in Maastricht studeren er enkelen met Saoedisch geld; ze moeten wel een man er naast hebben zitten;  broer, neef of zo. Die Nederlandse bekeerden zijn de fanatiekste, kennelijk met politieke agenda’s.  Agenten met hoofddoekjes ?  Die commissaris moet eerst eens zorgen voor de veiligheid van zijn agenten die in bepaalde wijken zelfs bedreigd worden. Het moet niet gekker worden.

Realpolitik

Toen Bonn zaken deed met Moskou en met DDR-kopstukken, de spionage tot op het niveau van Willy Brandt plaatsvond en de ‘Amerikanen’ het binnen de NAVO voor het zeggen hadden, werd het gebrek aan democratische besluitvorming en het ontstaan van geheime deals ‘Realpolitik’ genoemd. Nagenoeg iedereen begreep dat soms het doel de middelen heiligt en dat vrome naïviteit ongewenst was in een gevaarlijke wereld. Nu Trump de dromers opnieuw wakkerschudt en niet braaf  ‘Uncle Sam’ speelt, wordt hij dagelijks overladen met kritiek. Alsof er geen honderden boeken bestaan over de schandalen in voorgaande Amerikaanse regeringen, net als in Duitse, Franse, Spaanse, Italiaanse, Zweedse, Nederlandse, Belgische, Oostenrijkse en Britse regeringen; om er maar een paar te noemen.

Slaaptekort

Volgens een onderzoek hebben veel scholieren een slaaptekort door hun verslaving aan social media. Kennelijk willen de ouders het gebruik niet beperken door de apparatuur ’s avonds op te vragen. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat vele ouders zelf het slechte voorbeeld geven. Het uitwisselen van onbenulligheden lijkt soms een dagtaak te worden; ook op school en tijdens het werk. De gevolgen voor de (geestelijke) gezondheid laten zich raden, waarbij het afsnauwen van kleuters die om aandacht vragen, kennelijk normaal is als papa/mama niet ‘gestoord’ willen worden.

Vakantieland

Natuurlijk is het triest voor Turkse ondernemers indien Turkije wordt geboycot, maar het land gaat al naar de ‘filistijnen’. Bovendien is het geen EU-land, zou het uit de NAVO gezet moeten worden en gaan in de VS stemmen op om de Turkse ambassadeur het land uit te zetten. Tot zulke ‘harde’ maatregelen is de EU helaas niet capabel. We zijn nog niet in staat om criminele hulporganisaties aan banden te leggen.

Als vakantieland is er een goed alternatief: Portugal, volgens een ervaringsdeskundige: Net in Lissabon geweest. Zag er één hoofddoekje. En schone straten, alom!  Overal liep wel een agent rond, opvallend. Koffie of een biertje € 1,20. Maaltijden voor de helft van hier. Lekker weer. Dat is een vakantieland.

Adviseurs Trump hadden al veel eerder contact met Kremlin

WASHINGTON – Michael Flynn en andere adviseurs van de Amerikaanse president Trump hadden al contact met de Russische autoriteiten, nog voordat Trump werd gekozen als president. Dat blijkt uit tenminste 18 e-mails en telefoongesprekken waar persbureau Reuters weet van heeft.

Tjonge, jonge! Wel 18 e-mails waar Reuters weet van heeft? Mag ik er in dit verband op wijzen dat ik zelf tussen aug 1992 en aug 96 enkele malen per week contacten heb gehad met Russische en Chinese militaire Inlichtingen functionarissen in Washington. Hoeveel en hoe vaak ik daarna contacten had in Moskou  met KGB/FSB functionarissen durf ik niet eens te schatten. Was ik belangrijk voor hen? Niet erg, denk ik. Hebben wij het 1 X over NAVO- of KL-zaken gehad? Nooit!

En nu Hillary C. Die was wel belangrijk!  Die was US Secretary of State. Heeft zij Russische, Chinese, Noord Koreaanse(?) etc. functionarissen ontmoet?  Mijn wedervraag: was er wel eens een dag dat dit niet het geval is geweest?  Iemand in zo’n belangrijke functie heeft vrijwel dagelijks “contacten” met allerhande lieden van de “andere kant”.  Buitenlandse zaken!!!!  weet je wel? 

Nu Lgen Flynn. Zijn hele leven lang werkzaam in US Army en de DIA. Zou iemand als het Hoofd van de DIA, Amerika’s grootste Inlichtingendienst, contacten hebben gehad met makkers van de overkant?  Nou en of!  Moet ik nog uitleggen dat dit soort mensen, los van hun werk overdag, elkaar ’s avonds meermalen per week ontmoeten tijdens recepties, spreekbeurten, tentoonstellingen, etc.? Dat zij daar contacten  legden met elkaar. Dat was een belangrijke taak van hen (en van mij op die functie!) .

Hoeveel keer zat de Directeur van de DIA bij mij thuis aan tafel?  Terwijl schuin tegenover hem de Resident van de Gru in Washington zat? Dacht je dat een Lgen van US Army / Dir DIA naar mijn huis kwam om alleen wat te eten? Dacht je dat iemand die in Washington zo belangrijk is, die avond nergens anders zou zijn uitgenodigd? Denk ook niet dat hij mijn uitnodigingen accepteerde zonder dat hij de Lijst van genodigden interessant genoeg achtte.  Zonder een voor dit soort Hoge Functionarissen interessante Lijst van genodigden kon je daar niemand interesseren voor een hap eten bij jou thuis! Het ging natuurlijk niet om een dinertje. Het ging om “contacten” te leggen tijdens het eten.

Dacht je misschien dat je dit niveau van US Army functionarissen kon interesseren voor een receptie, aangeboden door de bezoekende Nederlandse Bevelhebber der Landstrijdkrachten, als de Amerikaanse topfunctionaris jou niet kende? Weet je wat mij grootste ontnuchtering was in ‘92? Dat zoveel US militairen nog nooit van Nederland hadden gehoord! Van Okinawa, van Bahrein, van Pakistan, Afghanistan wisten ze vaak veel. In die regio’s hadden ze dikwijls hun halve diensttijd doorgebracht. Maar van NATO Europa…….? US Army heeft immers worldwide commitments. Wij denken vaak dat West Europa de navel van de wereld is. En navelstaarders op het Binnenhof denken zelfs dat de hele wereld kijkt en nog meer luistert naar wat daar allemaal  wordt gezegd……. Hoe vaak ik het in het begin niet meemaakte  dat ik me voorstelde als Army Attaché at the Dutch Embassy en dan een volkomen vragend gezicht tegenover me zag!  “Pardon van welk land zei U, kolonel? Waar ligt Nederland ergens”? 

Het is absoluut normaal is dat Hoge Functionarissen als Lgen Flynn “contacten” onderhouden met Russen, Fransen, Irakezen en alle Basje Boezoeks van de hele wereld die verbleven in de Hoofdstad van de wereld. Het zou ongelofelijk zijn als deze man dit niet had gedaan, nog afgezien van het belang van ‘wederprestaties’.

Vandaar dat ik dit Reuters-bericht kwalificeer als een naïef verhaaltje. Oh, contact met Russen? Oei! Dat is nogal wat! Dat ruikt naar spionage…. Denk eens na.

Tenzij je dergelijke contacten in een kwaad daglicht wenst te stellen. Dan suggereer je een heleboel waar absoluut niets aan de hand is. En daar houd ik het dan maar op.

Dinsdag bevestigde Trump geheime informatie over terreur en vliegveiligheid te hebben gedeeld met de Russische president Poetin.*1)  Trump gaf aan dit te hebben gedaan omwille van humanitaire redenen en ook om Rusland te stimuleren de strijd tegen IS op te voeren. Bovendien, zo zei hij, heeft hij het „absolute recht” dat te doen als president. *2)

*1) Terreurbestrijding lijkt een mogelijkheid te bieden tot samenwerking tussen Amerika en Rusland…. Of ziet iemand nog veel andere en betere mogelijkheden daartoe? En wat voor ‘geheimen’ verklapte president Trump aan ambassadeur Kislyak? Dat ISIS in staat lijkt kleine bommen te produceren die vliegveldscanners niet kunnen detecteren. (twee of drie weken geleden werd op deze manier een Aeroflot  lijnvliegtuig met ca 200 passagiers naar beneden gehaald!) De analyse van de oorzaak van deze luchtramp luidde in de kranten: een door ISIS gefabriceerde, nauwelijks te detecteren bom! Dus openbaarde president Trump in het gesprek met Kiseljak dan zeer ‘geheime’ informatie?

*2) De President van de US heeft de formele bevoegdheid om informatie te declassificeren! Maakt een president dikwijls gebruik van deze bevoegdheid? V.z.v. ik weet niet, maar wijs er op dat het hoofd van president Trumps Security Counsel, Lgen McMaster, achteraf verklaarde tijdens een speciale persconferentie: “de President heeft tijdens het gesprek met Kislyak niet 1 geheim geopenbaard of besproken. Daarvoor ben ik oa aanwezig bij dergelijke gesprekken”!

Persbureau Reuters meldde donderdag dat Trumps voormalig adviseur Michael Flynn en anderen al contact hadden met de Russische autoriteiten in de laatste zeven maanden van de verkiezingsstrijd in 2016, in de vorm van tenminste 18 e-mails en telefoongesprekken. Zes daarvan vonden plaats tussen de oud-ambassadeur voor Rusland in Amerika, Sergey Kislyak, en Trumps toenmalige belangrijkste veiligheidsadviseur Michael Flynn.

Gesprekken

Gek hè dat de MSM precies weten hoeveel e-mails de Trump-campaign  heeft gewisseld met de Russische ambassadeur in Washington! En dat niet alleen. Zij weten ook dat daarin Zeer Geheime Informatie stond……….. Je zou bijna denken dat een hoge Inlichtingenfunctionaris hen dit soort zaken allemaal doorspeelt, indien het bericht op waarheid berust.

Hun gesprekken richtten zich op het verbeteren van de economische betrekkingen tussen Rusland en de VS, de samenwerking in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat en hoe ze de macht van China op wereldniveau kunnen inperken.

Daarnaast werd gesproken over het organiseren van een communicatiesysteem die de Amerikaanse veiligheidsbureaucratie kan omzeilen, die beide partijen naar eigen zeggen tegenwerkt !

Ontslag

Veiligheidsadviseur Flynn moest na amper een maand ontslag nemen nadat dit bekend werd. Daarnaast verzuimde hij te melden dat hij in 2015 op kosten van Rusland een bezoek bracht aan het Kremlin en daar met Poetin sprak.Voorts dat hij vicepresident Mike Pence onjuist had geïnformeerd over zijn eerdere contacten met Russische functionarissen na de presidentsverkiezingen.

Nu weten  wij het ook!

Wat weten we?

Niets!

Wat weet Associated Press  dan precies…..? En wat suggereert AP allemaal?

Dat Trump bijna de kroonjuwelen van de Nat. Inlichtingen aan Kislyak heeft overhandigd.

Is dit ergens uit gebleken? Heeft AP iets dergelijks aangetoond?

Ik dacht het niet!

Wat wil AP dan bereiken met een dergelijk verhaaltje?

Beschadigen en wellicht erger van president Trump!

En als hij het niet is geweest, dan tenminste een naaste medewerker van hem proberen te pakken!