Ik ben banger dat de USA als een ‘Noord Korea’ wordt onder Trump dan aangevallen te worden door Noord Korea, aldus Maher


Share Button

Maher: ‘My Bigger Fear’ Is That the US Is ‘Becoming North Korea’