Meer aangiften tegen criminele rechters dan ooit!


Share Button

woensdag 16 augustus 2017

Meer aangiften tegen criminele rechters dan ooit!

Economie

Steeds meer burgers waarvan het leven door middel van gerechtelijke zwendel volledig is verwoest, ten voordele van deze vuile >>> economie, doen aangifte tegen corrupte rechters en andere toga-criminelen. Wij zitten er in veel gevallen met de neus bovenop. Inmiddels doen onze ogen pijn van het aanzien van wat er allemaal gaande is op dit moment. 

Klachten indienen over- of aangifte doen tegen criminele 
zwarte togadragers volstrekt zinloze en gevaarlijke bezigheid! 
Massaal 

Wij volgen het op de voet en hebben weet van de vele klachten die over rechters, raadsheren, advocaten, griffiers, officieren van justitie en ander gerechtelijk tuig worden ingediend. Ook weten wij dat er veel meer aangiften wordt gedaan wegens het massaal plegen van zeer ernstige, levensingrijpende misdrijven tegen onschuldige medemensen door datzelfde justitiële uitschot.

Lachen

Ze lachen erom bij De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. De klachten gaan, evenals de aangiften, veelal direct de papierversnipperaar in en de klager krijgt er vaak, doodleuk, geen enkele reactie op. 

Standaardbrief

In de andere gevallen wordt de klacht afgedaan met een standaardbrief van enkele zinnen. Vaak begint de tekst in zo’n briefje met… ‘in uw beleving-‘ of ‘in uw boosheid heeft u gemeend, bla, bla, bla…. Ik zie dan ook geen aanleiding, bla, bla, bla… en ik wijs daarom uw klacht af! 

Lees verder op:

Meer aangiften tegen criminele rechters dan ooit!