Prikbord nr.659 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn


Share Button

Prikbord nr 659

 

EU-sabotage

De Brexit-onderhandelingen worden – zoals verwacht – door de EU gesaboteerd. Eerst moet Londen voldoen aan de eisen van Brussel in zake de status van EU-burgers, de grens met Ierland en de eindafrekening, en pas daarna komt de onafhankelijke positie van Groot Brittannië aan de orde. Het lijkt erop dat Brussel die onafhankelijkheid juist wil saboteren door eerst alle Britse troeven om zeep te helpen. De opmerking van de EU-onderhandelaar, dat Groot Brittannië beter lid van de EU kan blijven, is veelzeggend. Overigens blijft dan een open grens met Ierland tevens een lekke grens voor de ‘Calais’ gelukszoekers die nu de asielprocedure weigeren in Frankrijk en België. Pas na de Brexit ‘mag’ Londen dergelijke indringers opsluiten en een procedure weigeren.

 

Ierland

Volgens bepaalde demonstranten willen de Ieren geen dichte grens met Noord Ierland.

Daarmee zouden de Britten een bondgenoot kunnen krijgen voor een soepele Brexit en een hard immigratiebeleid. Wellicht moeten er meer landen druk uitoefenen op de Brusselse dictators, bijv. door erop te wijzen dat Groot Brittannië nog steeds een onmisbare bijdrage levert aan de veiligheid van Europa en aan de NAVO.

 

Kabinetsformatie

Er dreigt een misverstand over de kabinetsformatie. Het werkelijke probleem is niet het geneuzel met een splinterpartij die te veel ‘macht’ krijgt, maar het voortduren van een demissionaire regering met de PvdA, het uitsluiten van de PVV en de kwaliteit van de toekomstige bewindspersonen. Want een regeerakkoord is alleen bruikbaar om de eigen achterban te misleiden, maar geeft geen enkele garantie voor de uitvoering ervan.

 

Noord Korea

Tv-deskundigen die menen dat de Noord Koreaanse leiders – bij een eventuele aanval op militaire doelen in Noord Korea – meteen Seoel zullen verwoesten, moeten zich eens afvragen wat de gevolgen zijn van een dergelijke oorlogsmisdaad tegen Zuid Korea.  Daarbij gaat het nog niet om kernwapens, maar ontstaat er een situatie waarin ook China partij zal kiezen. Juist om het uitvoeren van vergeldingsaanvallen te voorkomen. Of China dan nog lid van de Veiligheidsraad kan blijven, is een open vraag.  Zou Noord Korea zich met militaire middelen tegen de VS richten, dan komt onder meer de NAVO in beeld. En dreigen met kernwapens is helemaal zinloos, gezien te verwachten reacties van China, de VS, de Noord Koreaanse krijgsmacht en de wanhopige bevolking; met name na de eerste lancering. De leiders van Noord Korea zullen dan nergens meer veilig zijn.

 

Reclame

Als bedrijven 200 miljoen per jaar uitgeven aan reclame via de publieke omroep, naast hun budgets voor de commerciële zenders en andere media, dan wordt het tijd de effecten daarvan te analyseren. Wegzappende kijkers die alleen de emotie ‘ergernis’ voelen, lijken nauwelijks bij te dragen aan een hogere omzet.