Wat en hoe zal de wegrukking /opname plaatsvinden?


Share Button

Wat en hoe zal de wegrukking /opname plaatsvinden?

Het is zo maar een gedachte van mij, maar onze Heer is geen God van chaos. Wij denken dat de wegrukking zo zal plaats hebben dat de ene b.v. op de W.C. zit en de andere achter het stuur van b.v. een truck.

Ik denk ’t niet. Zou het niet zo kunnen zijn dat we korte, wellicht hele korte tijd tevoren worden gewaarschuwd door Hem?  Wellicht voor hen die weggenomen worden: meerdere bazuinstoten???? En zo b.v. tijd hebben om de auto aan de kant te zetten, of een machine die gevaar oplevert als dat ding onbeheerd blijft, zo dat de persoon in kwestie die daarvoor verantwoordelijk is zo’n apparaat nog kan afsluiten?

Zo zijn er tal van voorbeelden te bedenken waardoor chaos en ellende bespaard kan blijven. Nee ik kan het niet vanuit de Bijbel met teksten onderbouwen en bewijzen. Maar ik kan me zo voorstellen dat onze Heer en God de wegrukking, de opname, niet zo laat verlopen dat het vele mensen direct schade berokkent of nog erger; direct het leven kan kosten door bijvoorbeeld een 130 kilometer per uur rijdende auto als een projectiel achter te laten. Mocht u er anders over denken of….aanwijzingen denken te weten vanuit zijn Woord, dan horen we dat graag.

Silvia Videler