Is dit lek niet iets voor Wiki’Leaks’…?


Share Button

Is dit lek niet iets voor Wiki’Leaks’…?


De auteur van dit artikel, Jon Rappoport, is auteur van de 2 spraakmakende boeken: ‘THE MATRIX REVEALED’ en ‘EXIT FROM THE MATRIX’. Hij was kandidaat voor het US Congres en kandidaat voor de Pulitzerprijs. Meer dan 30 jaar werkt hij al als onafhankelijk onderzoeksjournalist en schrijft in die hoedanigheid veel artikelen over politiek, gezondheidszorg. Deze artikelen worden geplaatst in media over de hele wereld, zoals ‘CBS Healthwatch’, ‘LA Weekly’, ‘Spin Magazine’, het Duitse weekblad ‘Stern’ en andere dagbladen en tijdschriften in de VS en Europa. Hij geeft ook seminars en lezingen over globale politiek, gezondheidszorg, logica en de kracht van creativiteit aan publiek over de hele wereld. Hij is een veel gevraagd commentator op alternatieve gezondheidssites.

Zoals je hierboven in het plaatje kunt zien, schuwt Rappoport geen enkele stevige uitspraak. De uitspraak dat Big Pharma uit is om als een kartel samen te spannen om de wereldbevolking te beschadigen en te decimeren.. Heftige teksten die hij niet zomaar opschrijft..De analyses en commentaren van Jon Rappoport zijn uiterst scherp, krachtig en onthullend. Zo ook het artikel hieronder.. Waar komt ons geloof in de ‘heilige medische wereld’ vandaan? Waarom is er zo weinig kritisch geluid te horen op het doen en laten van de ‘medische wetenschap’..

Waarom worden erudiete,kritische medische wetenschappers té vaak nog niet gehoord in hun kritiek op het klakkeloos overdragen van de macht aan de farmaceutische industrie..? Al eerder plaatsten we artikelen van de hand van Rappoport hier op de site. Bijvoorbeeld het artikel van zijn hand over de fraude rondom de Mexicaanse griep, is een uiterst actueel verhaal. (HIER)  Maar ook het artikel over de manipulaties van president Obama rondom de immunisatie van GMO-moloch Monsanto liegt er niet om. (HIER) We geven je hierbij zijn artikel, rondom de praktijken van de ‘medische industrie’ in de VS. En of het in de rest van de wereld zoveel béter is..?

* * *

Achtergehouden info

door het ‘medische systeem’.

Over de 2¼ miljoen doden in één decennium,

 

Is dit lek niet iets voor Wiki’Leaks’…?

2017 © Jon Rappoport / vertaling © WantToKnow.nl/be

 

Zoals mijn lezers weten, heb ik de afgelopen jaren, veel gerapporteerd over een aantal schandalen, die betrekking hadden op het giftige karakter van medicijnen, waaronder shockerende dodencijfers in de VS. Feitelijk zijn deze schandalen, de toegankelijke lekken naar de binnenkant van de Nationale Veiligheidsstaat.. Wanneer je de site van Wikileaks hebt bezocht, heb je dan weleens gekeken naar de puur medische documenten die daar te vinden zijn? Hoeveel schadelijke lekken uit dit medische kartel kun je vinden, die hun misdaden aan het licht brengen..? Heel weinig. Heel, heel erg weinig.. Waar blijven de ‘medische insiders’ die via het openbaar maken van zwaar belastende informatie mee kunnen helpen aan de bevrijding aan dit kartel..?

Om diverse redenen, is het medische kartel veel beter beschermd dan andere onderdelen/segmenten van onze samenleving.Voor de honderdste keer wil ik Dr. Barbara Starfield’s citeren, vanuit haar verbijsterende studie: ‘Is US health really the best in the world?’ (vert. ‘Is de Amerikaanse gezondheidszorg werkelijk de beste in de wereld’.) gepubliceerd op 26 juli 2000, in het ‘Journal of the American Medical Association’. Zij werkte in die tijd als een zeer gerespecteerd publieke gezondheidsexpert, aan de Johns Hopkins School of Public Health. Zij was na zorgvuldige berekeningen tot de conclusie gekomen -schrik niet-, dat het Amerikaanse medische ‘systeem’ voor 225.000 Amerikanen hun dood betekent. En ja, dan kom je dus op het aantal wat in de kop van dit artikel is genoemd: 2¼ miljoen doden in 10 jaar..

Deze cijfers liggen op de deurmat van het Amerikaanse Medische Complex..! Van deze doden zijn 106.000 doden jaarlijks, volgens het Starfield rapport, het directe resultaat van DOOR DE FDA GOEDGEKEURDE MEDICIJNEN, VIA CORRECT GESCHREVEN RECEPTEN…! Dat is in 10 jaar dus bijna de helft van de twee-en-een-kwart-miljoen doden. Los van dit genocidale dodental, betekenen deze cijfers van dr. Barbara Starfield ook, dat er dus massaal fraude gepleegd wordt via de publicaties in medische tijdschriften, die routinematig de glanzende resultaten van klinische tests van medicijnen publiceren..! En het zijn preciés deze tests, die de deur openen voor de marketeers van al die farmaceuten, om deze dodelijke medicijnen te verkopen, aldus Starfield. 106.000 Amerikanen jaarlijks dus.

Hoe is het mogelijk dat dit maar voorduurt..?
Totdat er diepgaand en continue onderzoek word gedaan, dat aan de dagelijkse orde van de dag is..? En inderdaad, 20 jaar gelden al, schreef Dr. Marcia Angell, een redacteur van het ‘New England Journal of Medicine’, het volgende:

Dr. Barbara Starfield

“Het is gewoonweg onmogelijk om te blijven geloven in het klinische onderzoek dat gepubliceerd wordt, of te vertrouwen op het oordeel van medici, noch op de ‘medische richtlijnen’… Ik heb totaal geen plezier om deze woorden op te schrijven, noch aan de conclusie, die ik langzaam MAAR ZEKER moest gaan trekken, als redacteur van ‘The New England Journal of Medicine’.” (NY Review of Books, January 15, 2009)

Het natuurlijk speelt de Food & Drug Administration, de FDA, als énige overheidsapparaat verantwoordelijk voor het certificeren van medicijnen, in het kader van veilig, betrouwbaar en werkzaam, een ESSENTIËLE ROL.. Voordat de medicijnen de markt op mogen, voordat mensen deze chemische, op aardolie gebaseerde ‘medicijnen’ mogen slikken. Maar tóch neemt de FDA voor deze essentiële rol geen enkele verantwoordelijkheid voor deze doden.. Noch is ze kennelijk van plan, deze cijfers serieus te nemen, in het kader van het falen van haar werkzaamheden..!!

Kun je je voorstellen als een soortgelijke situatie zich voor zou doen in het segment van Defensie/het Pentagon.. Stel je voor dat een politiek/militair document uit het Pentagon zou uitlekken naar Wikileaks, wat zou aantonen dat het Pentagon met de regelmaat van de klok, honderduizenden van haar soldaten zou vergiftigen..Laten we in hemelsnaam deze nonsens opzij zetten, van het scheiden van één set overheidsmisdaden, van andere misdaden, simpel omdat de ‘priesters-in-de-witte-jassen’ boven elke aansprakelijkheid verheven zijn..! We leven niet meer in de jaren 1950.

Pas op: Een goedgekeurd medicijn!

Het is al ZO LANG aan de gang.. Populatiecontrole..!
Toen ik in 1988 (!) mijn eerste boek ‘AIDS INC’ aan het schrijven was, inclusief mijn Matrix Revealed and Power Outside The Matrix collections, verklaarde ik al dat medische verdekte operaties, de meest succesvolle methode zijn, om populaties ongemerkt onder controle te houden en te ondermijne, via vergiftiging, omdat zij de vlag voeren van ‘neutraliteit’.. Het lijkt erop dat de medische wetenschap en vooral de medisch-politieke macht in een land, neutraal IS, en dus geen president dienen, geen dictator, bepaalde groep noch een overheidsgroep. Hun propaganda gaat altijd en alleen over ‘helpen en genezen’..

Feitelijk en goed bekeken, is het medische kartel, op de lange duur, het meest effectieve segment van de totale politieke repressie, van één kant van de planeet, naar de ándere..! Het is in staat de totale controle te bieden aan hen die de macht hebben, ongeacht waar ze zeggen voor te staan. Maak deze overweging eens: toen Edward Snowden de NSA-documenten openbaarde, die duidelijk maakten, hoe zeer de Amerikaanse overheid en andere overheden wereldwijd, al in staat zijn de bevolking te surveilleren, kwam er vanuit het establishment GEEN ENKELE claim, dat de openbaringen van Snowden, vals zouden zijn.. In plaats daarvan, vielen ze Snowden aan, omdat hij ‘methodes’ openbaarde, hoe de ‘oorlog tegen terreur’ wordt gevoerd.

Terwijl in de medische arena, de klokkenluiders bang zouden zijn, dat doktoren, medische bureaucraten, gezondheidsinstituten, overheidsleiders, woordvoerders van farmaceuten en grote media-kanalen, allemaal in koor zouden verklaren, dat de informatie via de lekken naar buiten gekomen, niet valide zou zijn en niet op waarheid gebaseerd is. Ondanks dat IEDEREEN DE FEITEN KAN CHECKEN, OMDAT ZE ONDER IEDERS NEUS LIGGEN..!! Met andere woorden: het best beschermde kartel in de wereld, het medische kartel, zou in een meer Orweliaanse manier optreden. Het zou vertellen dat de waarheid die we zien, niet de waarheid is, dat de feiten die we waarnemen, niet de feiten zijn.. En dat 2 + 2 niet gelijk is aan 4..! En het medisch kartel zou ermee weg komen. Dat is het soort invloed waarover we hier spreken, wanneer het op medische zaken aankomt..!

Journalisten willen hun handen niet branden aan de ‘medische industrie’..!
Door de jaren heen, heb ik journalisten van mainstream-media attent gemaakt op de review van dr. Starfield en op andere bevestigende studies, die de gruwelijke omvang van de medische destructie onthullen. De reporters die de moeite namen om bij me terug te komen met commentaar, lieten ontkenningen horen, zonder enige onderbouwingen. In essentie kwam hun commentaar neer op: “Jaja, ik zie het bewijs wat je aandraagt, maar deze feiten zijn geen feiten. Wat gebeurt, gebeurt feitelijk niet..” 

We spreken hier dus over mensen die gewoon keihard gehersenspoeld zijn..! Daarbij is het geval Snowden kwalitatief te vergelijken met een zondagswandelingetje in het park..Een paar jaar geleden, was er een journalist, die politieke lekken aan de kaak stelde, die me zei: “Ik bemoei me niet met medische dossiers of onderwerpen; ik wil mijn geloofwaardigheid niet te grabbel gooien.” Inderdaad, dat is het; een indicatie van hoe machtig het medisch-politieke apparaat is.

Zeven maanden geleden, belichtte de Washington Post een nieuwe studie (HIER) die liet zien, dat ‘medische fouten’ de 3e leidende doodsoorzaak zijn in de VS. Er is geen enkele significante follow-up op het artikel geweest. Dus zelfs wanneer er zaken aan het licht worden gebracht, blijkt de factor ‘hersenspoeling’ zó groot te zijn, dat het allemaal geen zin lijkt te hebben. Het is gewoon ‘weer een dag’ in de nieuwsindustrie..! En dat is natuurlijk ‘mind-control’ ten voeten uit. Waarbij enorme bescherming van criminelen plaats vindt.

Het is alsof een maffiabaas zegt: “Yeah, ik vermoord elk jaar 225.000 mensen, maar het is een ongeluk”.. En vervolgens gebeurt er verder niks; sterker nog: hij kan gewoon doorgaan met zijn dagelijkse dingen doen en iedereen prijst hem als een menselijke figuur.. Over het bedenken en verkopen van valse realiteiten gesproken..! Deze zaak blijft gewoon bovenaan de lijsten staan, en daar blijft het nog wel even..

Tot slot
Ik zou mijn verhaal hier kunnen stoppen, maar ik wil nog één stap verder gaan. Omdat, zoals je ziet, ik spreek over Mind Control. Dus hier is mijn laatste deel: sinds het begin van de geschiedenis, zijn mensen in het bijzonder gevoelig geweest voor allerlei uitspraken; van ‘egoloos altruïsme’, over ‘gered zijn’ (HIER) gespaard worden en ontvangen van giften van ‘boven’.. En achter deze statements, stijgt het dreigingsniveau aanmerkelijk, als er een organisatie achter zit (bijv. de RK-kerk), een top-down-organisatie bij betrokken is.

Leiders hebben altijd begrepen, dat ze winnaars kunnen zijn en blijven, wanneer hun verklaringen en beloftes, gelijke tred houden met de onverdeelde hoop van de bevolking om ‘gered te worden’.. En ze winnen dan groots..!! Zelfs in gemeenschappen waar van zichtbare menselijke offers sprake was/is, blijkt de ‘leading topic’ van deze leiders de een of andere heling of redding te zijn.. De goede goden zullen de offers zien en ingrijpen om betere dagen te brengen. Een beter leven voor allen. Dit is wat er werd verkocht, en dit werd gekocht door het publiek. Voor veel mensen zijn de tijden in dat opzicht niet veranderd.

Maak een belofte in de vorm van een ‘medische redding’ en je bent het mannetje.. En ze dobberen in een hoopvolle trance achter je aan..Er heeft een hypnotische inductie plaatsgevonden en die werkt. En de gecontrolleerde mens reageert met dankbaarheid. Op dat punt kun je je verliezen in volledige contradicties, vreemde absurditeiten en lege retoriek. De trance zal blijven aanhouden. Het medisch kartel is de best-beschermde organisatie op de planeet.. Denk daar maar eens over na, meneer Assange. Er ligt een complete wereld van ‘donkere materie’ klaar voor jou en Wikileaks om te ontginnen. Je houdt er blijkbaar van om mensen te shockeren. Nou met deze zaak zul je in dat kader vele jaren onder de pannen zijn.

* * *

x

Wil je meer lezen van het verhaal van klokkenluider Virapen hierboven, klik dan op de foto of HIER voor het artikel rondom zijn baanbrekende werk.

Tot slot, als aanvulling op dit artikel van John Rappoport, een aflevering van Zembla Internationaal met een onderzoek naar de marketingmethodes van de geneesmiddelenindustrie. Een reportage van de Franse publieke televisie. Hoe kan het dat er medicijnen op de markt komen, die gevaarlijk blijken te zijn, of gewoon keihard onvoldoende getest zijn? Over de ramp die voorkomen had kunnen worden. En hoe er tóch mediamensen zijn, die een pluim verdienen voor hun werk in dit werkterrein..!