Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

 

Mattheus 11: 28 t/m 30

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

 

Satan wil een ding niet en dat is dat we tot RUST komen.

Satan wil vooral een ding en dat is dat we bezig blijven en vooral niet tot RUST komen.

Alle rampen en oorlogen zijn voor niets anders bedoeld dan om bezig te zijn.

De rampen die we nu zien, zoals in Texas, Sint Maarten, en op vele plekken op de aarde, is bedoeld voor wat doelen:

1 bezig blijven met weder opbouw;

2 mensen, bevolking, murw maken en

3 de satanisten, de elite en de meelopers-regeringen en -overheden laten zich zien en zijn zogenaamd bezorgd.

 

Onze prins Willem Alexander gaat ook even kijken hoe het gaat op Sint Maarten.

En nog een belangrijk punt is: dat GOD de schuld krijgt.

Hurricane Irma Manipulation: Objectives And Agenda

(Geoengineering.org)

Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=w6rAHBGZtAU&feature=em-uploademail

GOD heeft nooit geoengineering, zoals H.A.A.R.P., CERN, een deeltjes versneller, chemtrails en meer van die onzin, nodig.

De mensheid werkt aan zijn eigen ondergang.

 

GOD HEEFT ANDERE PLANNEN OF VOORNEMENS. 

 

Jeremia 29: 11

11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

 

Maar hoe zit het dan met Mattheüs 24 heeft de Heere Jezus het niet voorzegd dat er oordelen zullen komen?

Voorzeggen is heel iets anders dan dat GOD het wil wat over de aarde aan verwoesting  komt.

 

Wat GOD wel zag is het volgende?

 

Jeremia 17: 9

9 Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?

 

En wat doet een arglistig hart?

 

God maar de schuld toedichten of het kwaad toedichten voor die zwarte achtergrond die GOD nodig schijnt te hebben.

Nou GOD kan dat kwaad, die zwarte achtergrond, missen als kiespijn.

 

Wat niet in GOD zit ( het kwaad ) kan ook niet uit GOD komen.

 

Bij religies, inclusief het Christendom, hoeven we ook niet voor de rust te komen.

Religies, inclusief het Christendom, zijn bolwerken van eigen werken en nog eens eigen werken.

En naast dat eigen werken wordt GOD door het christendom ook de hel toegedicht en in ZIJN schoenen geschoven.

En hoe vaak heb ik na een ramp niet gehoord dat het een oordeel is van GOD in het christendom.

 

Maar hoe zit het met dat juk in Mattheüs 11 vers 29 en 30?

 

Dat juk is niets meer dan: HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

AAN HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS IS NIETS, MAAR DAN OOK HELEMAAL NIETS MEER, AAN TOE TE VOEGEN. 

 

Efeziërs 2: 8 t/m 10

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

 

En over welke goede werken hebben we over?

En in welke werken mogen we wandelen?

 

HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

Ik wandel niet, ik zit niet, ik sta niet, maar ik lig meer op HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

Ik wandel niet, ik zit niet, ik sta niet, maar ik lig meer op GODS GENADE.

Ik heb niets, maar dan ook niets voor mijzelf en in mijzelf te roemen, nul komma nul.

 

1 Corinthiërs 1: 31

31 opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

 

Wie roemt, roeme in de Here in HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS. 

VOLBRACHT VOOR DE GEHELE MENSHEID.

Halleluja PRIJS DE HEER HET IS VOLBRACHT.

 

Het artikel draag ik op aan een geliefde broeder, die momenteel op Sint Maarten is.

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.