Het “WARE” gezicht van de Islam


Share Button

Aangeleverd door: Frank de Vries

PAS OP LAAT UW KINDEREN DEZE FILM NIET ZIEN. HET IS EXTREEM GRUWELIJK.

 

Aan alle lezers,

 

Hierbij zend ik U een (openbaar ontvangen) film met gruwelijke onthoofdingen toe, waartoe de Islam-leiders middels hun dwingende Koran-wetboek (Zie soera 9:5!) al 1400 jaar AL hun miljoenen (gedwongen) volgelingen nog steeds tot doel oproept!

Zelfs gekozen “Afscheiding van de Islam” wordt nog steeds “Koran-gewettigd” met de dood gestraft.

Elk geboren mens uit Islamitische ouders is verplicht en levenslang moslim!

 

(Elk verplicht lidmaatschap is volledig in strijd met de OOK door Nederland bekrachtigde “Universele Rechten van de Mens”!)

 

Nog nooit hebben Islam-leiders het gewild cq aangedurfd een groot aantal (fossiele) Koranwetten uit het geschrift te verwijderen om voor de huidige wereldbevolking te laten zien, dat “Hun Godsdienst vermeend “vredelievende” is!”

Dus geldt n.m.m. dat “vredelievende” nog steeds primair en uitsluitend voor Islamieten (onderling …. !??)

 

Het “leugenachtig tegendeel” is n.m.m. ook al 1400 jaar en tot de dag van vandaag wereldwijd “bewezen ontkracht”!

Alle z.g. “terroristische cellen” van Islamieten doen OOK nog steeds precies wat hun Koran … ( Mohammeds “heilige geschrift”, wat hij als “profeet” van Allah heeft moeten openbaren!) … aan ALLE Moslims voorschrijft te MOETEN BLIJVEN doen!

 

EN .. DAT DOEN ZE! “Wereldwijd bewezen”!

 

Zie nu (onderste alinea) wat ALLE ONGELOVIGEN … Christenen, Joden, ALLE “Anders Gelovigen” en Ongelovigen TER WERELD … TE WACHTEN STAAT als alle huidige westerse landen en hun regeringen de Islam als “soortgelijke Godsdienst als Christendom” willen blijven zien en ONS te dwingen dat te accepteren en NB te respecteren!  

 

Mogelijk wordt U eindelijk eens “wakker”!

Het gaat om ONS, onze vrijheden, al onze nakomelingen en ONZE (westerse) beschaving!

 

DE ISLAM IS U EN MIJ PRINCIPIEEL EN IN WOORD EN DAAD PUUR VIJANDIG … EN (al 1400 jaar bewezen) MISDADIG MOORDLUSTIG!

 

Zie nu de film: https://www.dumpert.nl/embed/6881481/241f330c/

 

Wens U “enig overdenken” toe,

Frank de Vries

Alphen a/d Rijn