Waar en hoe en vooral bij WIE bent U VERZEKERD?


Share Button

Aangeleverd door: Luitjen Westra

Romeinen 8 :38

Want ik ben VERZEKERD dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten

noch heden, noch toekomst, noch krachten, noch hoogten, noch diepte, noch enig ander schepsel,

zoals,”men” en mensen die mij bespotten, op mij spugen, mij belachelijk maken, mij uitlachen, mij

kleineren, mij door het slijk halen, zal kunnen scheiden van de liefde van Gods, welke is in Christus Jezus,

onze Heer

2.Cor 12:10

want als ik zwak ben ben ik machtig.

 

Ik wil niet een waarheid van wat ik vind en wat ik voel en wat ik denk, maar Jezus alleen, Zijn waarheid.

Hij is mijn Advocaat, ik ben met Christus verborgen in God en niemand kan mij uit Zijn hand roven.

Laat je niet wegschoffelen door de lasteraars, door de mockery, maar houd je goed vast aan de DOORBOORDE hand.

“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.” (2 Tim. 3:1-5)

Hosea 4:6 Als je de kennis van het Woord verwerpt, ga je ten gronde!!

 

 

Gods zegen toegewenst aan alle mensen