Politie weigert maatregelen te nemen tegen corrupte allochtone agenten


Share Button

Aangeleverd door Sam Jansen

Politie weigert maatregelen te nemen tegen corrupte allochtone agenten

‘We willen geen maatregelen nemen tegen groepen’

 Tags: 

De Nationale politie, bekend van heel veel problemen maar met het diversiteitsbeleid als prioriteit, gaat geen specifieke maatregelen nemen tegen het relatief grote aantal corrupte allochtone agenten. Volgens Peter Slort, de verantwoordelijke voor het diversiteitsbeleid bij de politie, “is er absoluut geen sprake van dat politiemensen met een migratieachtergrond minder betrouwbaar zijn”, zo meldt hij aan de NOS.

“We willen geen maatregelen nemen tegen groepen. Dan is het net alsof de politie bestaat uit agenten met en agenten zonder migratieachtergrond. We richten ons op individuen. Maar dat betekent niet dat we onze ogen sluiten voor die oververtegenwoordiging”, aldus de diversiteitsagent.

Er wordt door de politie tegenover de NOS vooral benadrukt hoe er echt absoluut geen onderscheid kan zijn tussen autochtonen en allochtonen ‘want er zijn ook corrupte autochtone agenten’ en het gaat uitsluitend om ‘individuen’.

Sterker nog, met meer allochtonen binnen de politie gaat het juist alleen maar beter worden: “Met meer medewerkers met een migratieachtergrond, ook op leidinggevende plekken, kun je het onderwerp makkelijker bespreekbaar maken. Een Turkse collega zou tegen een andere Turkse collega kunnen zeggen: ‘ik word benaderd’. Ze kunnen elkaar steunen en begeleiden. Daarmee neemt de integriteit alleen maar toe.”

Ook ligt het juist aan de politie zélf, dus niet aan de corrupte allochtone agenten in kwestie: “Als alle politiemensen zich goed en geaccepteerd voelen, is er automatisch meer loyaliteit naar de organisatie”, aldus Slort, maar het blijft onduidelijk op welke empirische kennis deze uitspraak is gebaseerd.

Bovendien kan “iedereen in de verleiding corrupt te zijn. Allochtoon of autochtoon.” Want: “Ik heb wel eens met een sporttas met 2,4 miljoen euro in mijn handen gestaan. Toen dacht ik ook: ‘Hé, als ik daar een greep uit doe, merkt niemand het’. Heb ik overigens niet gedaan.”

Dat uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat allochtone agenten waarschijnlijk sneller een loyaliteitsconflict krijgen, daarover heeft Slort dan weer geen enkele mening, of daarover stelt de NOS geen kritische vragen.

  • Share