Huichelaars


Share Button

Aangeleverd door: Luiten Westra

Mattheus 16:3b

 

Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het van de tekenen van de tijden niet?

Jezus noemde deze mensen huichelaars in Lucas 12 :55-56