Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam


Share Button

Aangeleverd  door: CVD

Zie onderwerp. De volledige tekst luidt:

‘NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM’

Letterlijk vertaald luidt dit motto van de kruisridders: Niet wij Heer, niet wij, maar Uw Naam zij de Glorie.

Vrij vertaald: Wij vechten niet voor onszelf/onze persoonlijke begeerte/ons ego/baatzuchtige zelfverrijking, maar uw heilige Naam zij de Overwinning.

In deze geest heeft ook christen-keizer Karel de Grote, met enorme zelfopoffering en onvoorstelbare inspanning, het huidige Europa VOOR CHRISTENEN gegrondvest, mede ter voorbereiding van de wederkomst van Jezus Christus.

De duivel zal, naar zijn moordzuchtige aard, driedimensionaal uit al zijn macht (en die is voor aardse begrippen niet gering)  ‘pure evil’ proberen om deze inspanning ONGEDAAN te maken.

L.s. (heil den lezer),

‘Like a More Elegant 3rd Reich’: How German Mainstream Media Mold Public Opinion.
——————–
Allereerst betreft het hier niet ‘Germany’ maar de Bundesrepublik Deutschland ofwel BRD. Dit is een vazalstaat van de USA/GB ‘deep state’ EN DIE ZIT ER DUS ACHTER. Met de term ‘deep state’ bedoel ik de nalatenschap en gelijkgestemde opvolgers van het staatsondermijnende psychopathisch griezelig-naargeestige gezelschap waar o.a. Allen Dulles, Winston Churchill, Robert MacNamara en later “onze” Reiter-SS en daar behorend tot de Nazi ‘deep state’ elite (type: op de thee met Heydrich) “heldhaftige verzetsheld te Londen” deel van uitmaakten.
Alle genoemden ijskoud medeplichtig aan de immense en extreem walgelijke gruwelmoord op (destijds niet alleen sowieso GEEN aanvaardbaar militair doel voor normale overheden in de geest van Charlemagne, maar bovendien uitpuilend en dit uit vrijelijke luchtverkenningen bij de geallieerden bekend, al maanden geheel als vluchtelingen- en oorlogsgewondenkamp functionerend) Dresden.

Deze 100% narcistische, zichzelf (!) onmetelijk en onmatig verrijkende en extreem gevaarlijke morele debielen bepalen ook in Prins Bernhards naoorlogse vazalstaat van de USA/GB, nauwgezet wat het publiek aan geschiedenis en films, televisieseries e.d. en nieuws krijgt voorgeschoteld.
Zoals Winston Churchill zijn psychopathische ‘mindset’ destijds (fundamenteel anti-menselijk/anti-democratisch/ANTI-SOCIAAL) typisch ijskoud pragmatisch, maar helaas van een FUNDAMENTEEL FOUTE instelling getuigend de wereld in bralde: “De overwinnaar schrijft de geschiedenis”.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/feb/15/bombing-dresden-war-crime

“Fascisme met een glimlach”, wordt regeren door dergelijke zich  -op de goegemeente inspelend-   onder een ‘mask of sanity’ verhullende zgn. ‘adapted compensated psychopaths’, ook wel genoemd.

Inderdaad kun je stellen dat de geallieerden door (indien goed beschouwd en juist geïnformeerd ONACCEPTABELE = OORLOGSCRIMINELE) de mensheid als geheel ZONDER ONDERSCHEID (de overheid moet immers het zwaard GERICHT hanteren: in vredestijd tegen misdadigers/overtreders van de voor de NORMALE mens gemaakte wetten en in oorlogstijd tegen het staande-, als zodanig kenbare leger van de vijandelijke staat of staten) UNIVERSEEL bedreigende daden als o.v.a.  “Dresden” (en door de aanwezigheid van een zeehaven ogenschijnlijk in iets mindere mate) “Hiroshima” en “Nagasaki”,  een ergere ‘pure evil’ malaise vormen, dan hetgeen zij beweerden destijds te bestrijden.

CVD