IK ZAL VERZAMELEN: MENS EN DIER. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

We gaan eens naar Sefanja 1: 3 
Er staat de volgende regel:
IK zal wegvagen mens en dier.
Maar het woordje wegvagen staat er niet.
Er staat: IK ZAL VERZAMELEN MENS EN DIER….
Er zijn mensen die zich zorgen maken over hun huisdieren nadat die mensen, gelovigen, weggerukt zijn.
In Romeinen 8: 22 staat dat heel de schepping zucht en in barensnood is.
Dus ook alle dieren en huisdieren zuchten.
In Handelingen 3: 21 staat het volgende:
21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.


WEDEROPRICHTING ALLER DINGEN
en dat is inclusief alle dieren en dus ook onze geliefde huisdieren.
In Openbaring 21: 5 staat ook zo iets geweldigs.
5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.


Steven Ben Noon zei gisteren het volgende:
GOD IS EEN GEWELDIGE GOD. 
En reken er maar op dat het ook met uw huisdieren dik in orde komt.
GOD IS GETROUW EN WAARACHTIG OP GOD KUNNEN WE REKENEN EN OP BOUWEN.


De wegrukking, harpazo, is een scheiding, maar dat is een tijdelijke scheiding.
Er is maar een die iets moet en dat is GOD.
GOD heeft een schuld opstaan ten opzichte van de mensheid.
Hoe durf ik zo te schrijven?
In Hebreeën brief hoofdstuk 11: 39 staat het volgende:
39 Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen,


‘Hebben het beloofde niet verkregen’; ziet u wel dat GOD een schuld open heeft staan.
40 daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.


Daar GOD iets beters ( herstel van alle dingen: een totale VOLMAAKTHEID )
Als er een is die iets moet dan is het GOD wel.

GOD HEEFT BIJ ZICH ZELF GEZWOREN.
Hoger kon GOD niet zweren.

Jesaja 45: 23
23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.

 

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.