Binnengekomen reactie t.a.v. de Opname van de Gemeente.


Share Button

Naar aanleiding van het feit dat ook deze keer weer gebleken is dat het bepalen van een datum voor de opname tot mislukken is gedoemd, wil ik maar weer eens benadrukken, dat gedurende de tijd dat de kerk als belijdend lichaam op aarde het enige door God erkende getuigenis is, er van geen enkel teken of feest aangaande het volk Israël sprake kan zijn en dus pure misleiding is.

(Oef, dat was een lange zin.)

Het volk Israël, ook al is een gedeelte weer naar het land teruggekeerd, valt nog steeds onder de noemer, ” Lo-Ammi” en Lo-Ruchama, Hosea 1.

Het volk zal door het oordeel heen hersteld worden wat in al de profeten is aangekondigd en wat in de tijd van Openb. 6-19 zal worden verwezenlijkt.

Het is te hopen dat iedereen nu genezen is van het berekenen van datums of het toepassen van de feesttijden voor Israël en voor de gemeente.

We zien aan de tekenen der tijden dat het nabij, is maar we weten nog steeds niet dag of uur.

De enige clou in de bijbel, en dan nog voor het volk Israël, zijn de “twee dagen” uit Hosea 6

Het schiet dus op, blijf waakzaam.

L.Overduin