Ontmaskeren en oordelen. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Ontmaskeren en oordelen.

 

Ontmaskeren en oordelen zijn twee verschillende bezigheden.

Dat ene mogen/moeten we doen, dat andere moeten we aan Hem overlaten.

 

Efeziërs 5: 11 t/m 13

11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,

12 want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht;

13 maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

 

Als ik onvruchtbare werken der duisternis ontmasker dan oordeel ik niet over de personen die onvruchtbare verrichten.

 

Het niet oordelen over personen wil niet zeggen dat ik onvruchtbare werken maar onder het tapijt veeg.

 

We kunnen mensen op tal van werken oordelen maar we hebben niets te oordelen over een ander.

 

Maar één oordeel spant de kroon en dat is namelijk: dat het gros van de mensheid voor eeuwig naar de hel gaat.

Met het bovenstaande oordelen we GOD, die dan nog erger is dan satan.

 

Mattheüs 7: 1 en 2

1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;

2 want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.

 

Als we met de hel dreigen verkwanselen we niets meer dan GOD’s liefde en genade voor de mensheid.

Als we met de hel dreigen verkwanselen we de Vader die het al heeft volbracht.

Als we met de hel dreigen verkwanselen we het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

 

Nu is er nog een kleine groep die de het volgende verkwanselt ondanks de boodschap van de alverzoening:

‘Ondanks de boodschap van de alverzoening en genade heeft GOD wel het kwaad nodig voor die zwarte achtergrond’.

 

De boodschap: de prediking van de hel en dat GOD het kwaad nodig heeft is het meest schandelijke wat je maar kan bedenken.

De onderstaande tekst wordt finaal verkwanseld door diegenen, die prediken over de hel en over dat GOD het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond.

 

1 Johannes 1: 5.

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: 

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

 

Johannes 1: 1 t/m 9

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

6 Er trad een mens op ( GOD werd mens ) , van God gezonden, wiens naam was Johannes;

7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht.

9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

 

Allemaal teksten die spreken over het licht inplaats van over de duisternis. 

En het bovenstaande wordt juist door het christendom verkwanseld.

 

De boodschap van de hel en van het kwaad dat GOD schijnt nodig te hebben blijft het duister.

 

Oordeel ik nou het christendom en die kleine groep?

Absoluut niet.

 

Ik ontmasker alleen die verderfelijke en schandelijke leer waar geen honden brood van lusten.

 

De leer van de hel en dat GOD het kwaad nodig heeft is afkomstig van satan.

 

Satan wijst constant naar GOD, bij GOD moet je wezen, van GOD komt alle kwaad.

 

Satan verdraait de boel finaal om en hij verdraait de waarheid en daarmee doet satan zich voor als de engel des lichts.

 

Geloof ik nou niet meer in de alverzoening of nog beter in: GOD DE ALVERZOENER? 

Ja zeker wel, maar wel zonder dat GOD het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond.

 

Waarom zouden wij rekenschap af moeten leggen als GOD zelf het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond?

Is dat niet dubbel?

 

 

Romeinen 14: 12

12 Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.

Inplaats dat wij rekenschap afleggen vragen wij aan GOD rekenschap: ‘waarom heeft U het kwaad nodig gehad’?

Kon U het niet zonder het kwaad?

 

Hoe zou GOD reageren als we voor ons zelf rekenschap afgeven aan GOD?

Lees mijn artikel over GOD HOUDT WEL VAN FEESTEN.

 

GODS GENADE EN HET VOLBRACHTE WERK WORDT ALLEEN MAAR DES TE GROTER zonder het kwaad dat GOD nodig zou hebben.

Wat er niet in GOD zit ( het kwaad ) kan er dus ook niet uit bij GOD.

Wat wel uit GOD kan is LICHT, WANT GOD IS LICHT.

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.