De scepter ster Jupiter zal binnen zeer afzienbare tijd een periode uit beeld verdwenen zijn en de Bijbelse oogstfeesten zullen hun einde vinden


Share Button

Aangeleverd door: Sabine Vlaming

Update 5/10/17

De scepter ster Jupiter zal binnen zeer afzienbare tijd een periode uit beeld verdwenen zijn en de Bijbelse oogstfeesten zullen hun einde vinden; aldus zullen diverse opgetekende en astronomisch weergegeven profetieën die de komst van Jezus voor de opname/wegrukking aankondigen en in tijd plaatsen, spoedig worden vervuld. We mogen met hoge verwachting naar de Heer uitkijken!

We onderbouwen deze stellingname in deze video update alsook in de zojuist uitgebreide studie van het Openbaring 12 Teken, hier bijgevoegd en hier in het Nederlands toegelicht.

Ook brengen we naar voren dat het Openbaring 12 Teken tijdens de verdrukking na de opname, gezien de voorzegde manipulatie van tijd en natuurwetten in Daniel 7:25 hier uitgebreid toegelicht, opnieuw aan de wereld zal worden getoond. De herhaling van dit astronomische teken kent dan een diepere, catastrofale uitkomst, waaronder o.a. het daadwerkelijk neerkomen van een derde van de sterren (Teken van Draco in Openbaring 12) als brandende steenmassa’s op de aarde.

We kijken tevens naar de betekenis en opname-parallellen in het Loofhuttenfeest (Soekot) en de verbindingen met de profetie van Silo (Genesis 49:10).

 

BLOG 5 OKTOBER 2017

VIDEO UPDATE 5 OKTOBER 2017

 

ONDERLIGGEND STUDIEMATERIAAL:

THE REVELATION CHAPTER 12 SIGN https://drive.google.com/open?id=0B4l… BE YE READY https://drive.google.com/open?id=0B4l… TIME OF PERPLEXITY https://drive.google.com/open?id=0B4l…