Hoe eenzaam kan een volwassen gelovige zijn in het z.g. christelijke Vlaanderen?


Share Button

 

Hoe eenzaam kan een volwassen gelovige zijn in het z.g. christelijke Vlaanderen?


Enkele dagen terug kreeg ik een telefoontje wat uiteindelijk een vrij lang gesprek werd. Aan de lijn had ik een Belgische ( Vlaamse ) alleenstaande mevrouw die ons naar de mogelijkheid vroeg om contact met mede-gelovigen te krijgen in haar regio. Zijzelf woont ergens aan de kust tussen De Panne en Oostende en met name in die streek van Vlaanderen is het niet al te dicht gezaaid met het Christelijke getuigenis.

Als je dan ook nog eens van het openbaar vervoer afhankelijk bent om jezelf te verplaatsen, dan vallen de grotere steden al gauw af.  Ik ken de provincie West Vlaanderen vrij goed, we hebben er zelfs gelovige vrienden wonen, maar ook zij wonen, in reistijd volgens het openbaar vervoer gesproken, enkele uren van deze dame, deze zuster af. Dus hen met elkaar of hun gemeente in contact brengen is ook al geen optie. 

Na een uitvoerig gesprek met deze zuster gehad te hebben kwam ik tot de conclusie dat ik te doen had met een mevrouw die verdraaid goed wist waar ze het over had. De Bijbel als haar leiddraad in het leven serieus nam, maar tevens ook erg teleurgesteld was in de div. kleine groepjes christenen in haar directe omgeving, die het stadium van de “magere melk”  na jaren samenkomen nog niet te boven waren.

Kortom deze zuster van plm. 50 jaar, lijdt zogezegd aan geestelijke bloedarmoede en zou het als een zegen van de Heer ervaren om met enige mede gelovigen of wellicht een gemeente in aanraking te komen.  Het moet toch mogelijk zijn dat er in die mooie provincie West Vlaanderen, met zoveel middelgrote steden en nóg meer grotere dorpen meerdere leden van het Lichaam van Christus woonachtig zijn.

Bent U mevrouw of mijnheer een gelovig kind van God? En gaat uw kennis en belangstelling uit boven het zingen van een mooi liedje en verlangt u ook naar meer kennis van Gods Woord en begrijpt u de eenzaamheid van een gelovige in het overigens best gastvrije Vlaanderen, maar realiseert u zich dan ook dat het Licht van Gods Woord daar ook maar spaarzaam schijnt en wilt u deze zuster een reikende hand bieden? 

Mail ons dan uw naam en event. uw telefoonnummer en uiteraard het e-mail-adres. Dan zullen wij op onze beurt deze zuster daarvan in kennis stellen en hopelijk vloeit er dan een gezegend contact uit voort. U kunt ons mailen: via silvia@boinnk.nl