Psychopaten en hun achtergronden en herkenbaarheid


Share Button

Aangeleverd door: Chris van Dongen

Dit is het het goed (?) bedoelde filmpje:

Klik:>https://m.youtube.com/watch?v=fwjAXwCuFmg&feature=youtu.be

ECHTE psychopaten echter, vallen NIET op. Al helemaal niet aan top-deskundigen. Hervey Cleckley bijv., een van de pioniers in dit hoogst specifieke (gezien de PROACTIEVE !!! ALBEDREIGING die van psychopaten uitgaat) EXTREEM belangrijke onderdeel van de psychologie, waar in het dikke boekwerk “An introduction to Psychology” dat de basis legde voor vele huidige door het kern-misdadige naoorlogse Prins Bernhard (BV) “erkende” psychologen, ongeveer 5 regels werden gewijd, stelde grappig, dat het een goede diagnose was, als hij, Cleckley zelf dus,  zijn portemonnee bij hoge uitzondering aan iemand had uitgeleend/meegegeven.
Die iemand was dan feilloos (!) een psychopaat.

Vandaar mijn snel onder dit filmpje geplaatste reactie:

Being a student of psychology (certainly if it is financed by a government with a psychopathic ‘deep state’), the first thing you should know, is that you do not know much. Also this science is a mere 100 years old.  We should however be very carefull with these so called characteristics that are ventilated over the Internet. Before you know it, the layman will think that someone with i.e. PDD-NOS could probably be a psychopath. The real psychopath however is a chameleon. It hides its true intentions and blends and glibs in. He (it) has a normal face and could be your helpfull neighbor. You will be trusting him/her (it) with your wallet before you know it. As the word goes: You won’t notice something totally out of the ordinary, until the knife is in your back.
Therefore we should introduce a common psychopathy test. These extremely harmfull pure evil robots in human form,  mostly not acting as a serial killer the likes of BTK or Ed Gein, should be kept from all positions of control and power (certainly within government) AT ALL COST.

Door middel van (zgn. kenmerken van psychopaten in) dit filmpje en verder over het Internet verspreide valse-  of althans de massa VOORSPELBAAR op het verkeerde been zettende informatie aangaande psychopathie, wordt de goegemeente, aalglad “übermenschlich” inspelend op instincten/onderbuikgevoelens, nog ‘pure evil’ door deze MONSTERS kwaadaardig opgezet tegen………..niet-psychopathische (!)  mensen met (totaal niet verholen en  -mede daardoor-   door niet geïnformeerden/ondeskundigen e.d. juist vaak TOCH AL als afwijkend, zeer storend/bijzonder irritant of zelfs “bedreigend voor ikje” ervaren) toestandsbeelden als (evt.   -als genetische overgedragen gevolg van zwaar psychotrauma bij een voorouder-   door psychopaten VEROORZAAKT!!!) ASS (Autisme Spectrum Stoornis) w.o. PDD-NOS, Giles de la Tourette Syndroom, Borderline/Schizofrenie, (zwaar, met bijv. voor de omgeving niet te plaatsen zgn. “triggereffecten) Oorlogs(misdrijf)trauma etc. etc.
Dit heeft een hoog “zwartmaak- of ‘gaslighting’ van slachtoffer” karakter, dat kenmerkend is voor ‘pure evil’/psychopathie/psychopaten.

Psychopaten hebben wel vaak een min of meer raadselachtige, biologerende uitstraling en kunnen zich bij de nietsvermoedende goegemeente nogal eens in een zekere populariteit (t/m idolate aanbidding) “verheugen”.

Goede voorbeelden hiervan zijn: Adolf Hitler, Bernhard zur Lippe Biesterfeld, Joseph Luns, Willem van Oranje, Gijs van der Wiel (voormalig directeur RVD), Joseph Goebbels, Winston Churchill enz. enz. enz. (2-4% van de totale bevolking, volgens schatting van deskundigen, is immers quantitatief zeer aanzienlijk).

Aanpak van ONHERKEND geïnfiltreerde ZEKER DAAR EXTREEM SCHADELIJKE (logisch dan meestal behoorlijk   -gymnasium-   intelligente) morele debielen/psychopaten op sleutelposities van de samenleving wordt o.m. hierdoor extra lastig,  wanneer/aangezien zij bijv. ijskoud zullen zeggen dat “jij” een “onmisbaar genie” bent in hun ogen (wat jouw  nooit losgelaten EGO natuurlijk    -en psychopaten voelen dit met hun diep gestoorde instincten “fijn” aan-    liever wil horen dan dat “een klokkenluider” waarschuwend  zegt, dat je je als een ‘gullible fool’ door psychopaten compleet in de maling laat nemen/voor hun karretje laat spannen…..met gegarandeerd rampzalige ROKENDE PUINHOPEN als eindsaldo).
Dit geldt ook en m.n. voor (t.o.v. het bedrijfsleven  -normaliter, gezien de dagelijkse en/of uiteindelijk mogelijke risico’s, niet onterecht-    bevoordeelde, wat echter ook  onvermijdelijk extra zorg voor behoud van de eigen positie injecteert) ambtenaren op de “werkvloer”.

Dit wordt door echte deskundigen op dit terrein, veelal als een haast groter probleem gezien, dan het (bijzonder akelige en rampzalige, door de   -hieraan helaas niet LIJDENDE-    ware krankzinnige zelf totaal niet begrepen) fenomeen psychopathie zelve.

CVD