Probleem, Reactie, Oplossing. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Probleem, Reactie, Oplossing.

Problem, Reaction, Solution.

 

Is GOD een knoeier? 

Maakt GOD er een janboel van? 

Is GOD een zondaar een doelmisser? 

Heeft het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS ZIJN DOEL GEMIST? 

Op de bovenstaande vragen heb ik een antwoord en dat is ABSOLUUT NIET.

 

Probleem, Reactie, Oplossing.

Heeft GOD eerst een probleem nodig; het kwaad voor die zwarte achtergrond?

NEE.

 

Nadat GOD eerst het probleem nodig heeft komt GODS reactie: HIJ ruimt het probleem op.

De oplossing is dat uiteindelijk iedereen gered wordt maar wel nadat eerst een lading smart en verdriet over de mensheid is uitgestort.

 

Ik moet denken aan het volgende:

‘Dat wens je de ergste vijanden niet toe’.

 

Probleem, Reactie, Oplossing.

Niet GOD veroorzaakt problemen, maar wij mensen veroorzaken problemen door naar satan te luisteren.

 

En wat is de reactie van de mens? 

Waarom grijpt GOD niet in?

Waarom laat GOD het kwaad toe?

 

Nou GOD heeft twee duizend jaar geleden al op een geweldige manier in gegrepen.

HET IS VOLBRACHT.

 

2 Timotheüs 1: 10

10 doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland ( Redder ), Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie.

 

Nu zijn de twee onderstaande vragen niet het ergste.

Waarom grijpt GOD niet in en waarom laat GOD het kwaad toe?

Het christendom heeft ook een reactive: dat veegt het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS finaal van tafel.

De oplossing van het christendom is: eigen werken met het doel dat ze er wat mee kunnen verdienen.

Werk je niet? Dan heeft heeft het christendom de finale oplossing voor het gros van de mensheid en dat is de eeuwige straf in de hel.

 

Ik moest de afgelopen weken aan het volgende denken.

De mens wordt de hemel in geprezen, denk maar aan de burgemeester van der Laan.

Of denk maar aan de uitreiking van prijzen zoals de nobelprijzen, filmprijzen en de uitreiking van de goudenring.

 

Maar het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS KRIJGT IN HET GEHEEL GEEN PRIJS. 

 

En het bovenstaande geldt vooral voor het christendom.

In het christendom wordt satan beloont; hij krijg als prijs het gros van de mensheid.

 

En GOD, die MENS is geworden en onder ons heeft gewoond, wordt bestraft en heeft het nakijken.

Eerst krijgt GOD alle kwaad in de schoenen geschoven en uiteindelijk heeft GOD het nakijken.

In Gelaten 1: 6 – 10 lezen we ook over het problem, een afwijkend evangelie.

In Gelaten 3: 1 wordt gesproken over wie heeft u betoverd?

 

En wat is dat afwijkende verdraaiende evangelie? 

Wat is die betovering? 

Dat is niets anders dan dat GOD het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond een dat GOD een hel heeft waar het gros van de mensheid in verdwijnt.

 

En wat is GODS reactie op de twee bovenstaande VERDERFELIJK LEERSTELLINGEN? 

GODS GENADE EN LIEFDE.

 

Wat is GODS oplossing voor de bovenstaande VERDERFELIJKE LEERSTELLING? 

De verderfelijke leer dat GOD het kwaad nodig heeft en dat GOD een hel heeft wordt in het poel des vuurs geworpen.

 

Ik zal met het bovenstaande niet het christendom behagen maar dat is niet anders.

Ik kan niet anders dan de verderfelijke leer ontmaskeren en dat is niet oordelen.

De VERDERFELIJKE LEER is niets anders dan GOD vervloeken. 

 

Als we het hebben over een verderfelijke leer dan hebben we het over werkelijke vijanden van GOD.

Als we het hebben over een verderfelijke leer dan hebben we het over vijanden van het LICHT, want GOD IS licht, en vijanden van het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS, dat niet toereikend is.

 

In Gelaten 1 vers 9 komt de volgende woord voor en dat is VERVLOEKT.

 

En laten we het het woord vervloekt ook tegen komen in:

Genesis 12: 3.

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken,  en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Alle geslachten houdt dus ook in dat diegenen die een verderfelijk leer brengen als evangelie uiteindelijk ook gezegend zullen worden.

 

 

Gelaten 1: 10

10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? 

Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

 

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.