Een diepere kijk op de psychopaten en de politiek


Share Button

Op verzoek: anoniem

Klik:>http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Verklaring-Euro-Mediterrane-Partnerschap-Geheime-Afspraken.php

Genoemde Rasmussen zien we (evenals de psychopaten Demmink, De Hoop Scheffer, Daalder, Luns, Dulles en noem het wezenloze griezelige boeventuig maar op) opduiken in kringen van de NAVO.

Achter de huidige EU zitten trouwens verholen aan de knoppen (achter een verleidelijk masker van zogenaamde “goedbedoelende warme menselijkheid”) de   -opvolgende ‘pure evil insane mindset’ van de-    ijskoude/ledige USA/GB ‘deep state’  psychopathische gruwelmoordenaars van (op dat moment al maanden  -bij hen bekend!!!-    één groot vluchtelingenkamp en plaats van verzorging van oorlogsgewonden) DRESDEN, tevens vermoedelijk degenen die ***om te beginnen (!)***, via achterdeurtjes, de biologerende (logisch niet al te intelligente) psychopaat/volksmenner Hitler, met grote financiële steun, in Duitsland aan de macht hebben gebracht, om later (wereldwijd volkomen empathieloos voortbaggerend over honderden miljoenen lijken) de “bevrijder” en “weldoener” van Europa te kunnen uithangen.

Het zal iedereen met een beetje inzicht in staatkunde en het onstuitbare gebagger (kenmerkend ijskoud over lijken of het psychische equivalent daarvan) van de onvoorstelbaar functionerende/uitwerkende ‘alien mindset’ van psychopaten duidelijk zijn, dat deze  -elkaar herkennende en elkaar grenzenloos “het balletje” toespelende-     levensbedreigende ware krankzinnigen, na hun “overwinning” in ieder geval verholen achter de schermen aan de werkelijke knoppen zitten in “Duitsland” (BRD), Italië, Frankrijk.
Maar, minder direct begrijpelijk, is ook Nederland (op extreem smerige en glibberige achterbakse  wijze, nota bene  -medio 1945 bij het volk niet bekend, maar reeds wel bij de USA/GB ‘deep state’-   via   ***levenslang ingezworen***  ***SS’er/aartsverrader***  de kickzoekende psychopaat  Bernhard zur Lippe Biesterfeld, misbruik makend van de verderfelijke grensoverschrijdende idolatrie van velen, voor de betoverende  -zoals tamelijk recent uit zeer oude landsheerlijk bisschoppelijke brieven gebleken-   VANOUDS NIET VAN OOK MAAR DE ONBEDUIDENDSTE ADELLIJKE AFSTAMMING ZIJNDE, MAAR DIT STEEDS PSYCHOPATHISCH “ECHTER DAN ECHT” voor de spiegel geoefend ACTERENDE psychopaten, die, met typisch psychopathisch driedimensionaal en krankzinnig energiek geweld baggerend richting macht en controle, zich via een trits van ONGELDIGE huwelijken met BEDROGEN adellijke erfdochters/families TEN ONRECHTE Van Oranje noemen, om verzet/burgeroorlog tegen ONGEWENSTE  blijvende invloed van “de bevrijders” hier GLIBBERGLAD te voorkomen) hun vazalstaat geworden en staan “onze” veiligheidsdiensten gewoon onder OPDRACHT van de   -BURGERS, ondenkbaar doch BEWEZEN, PROACTIEF  GERICHT AANVALLENDE EN (op de gruwelijkst denkbare wijzen, w.o. met ***intrinsiek criminele***, niet gericht te hanteren = ALBEDREIGENDE atoomwapens) VERMOORDENDE-   anti-menselijke/anti-christelijke USA/GB ‘deep state’).

Ook de normale bevolking in de landen van de zogenaamde “overwinnaars” gaat het steeds slechter. Dit komt omdat psychopaten ALBEDREIGEND voor de normale ‘mindset’/mens zijn, zoals Winston Churchil bij Gallipoli zijn “eigen” soldaten (psychopaten hebben, BEHALVE LEDIG, MAAR NATUURLIJK OGEND, GEACTEERD,  geen enkel gevoel voor familie of vaderland vanwege het ontbreken van de mogelijkheid tot zgn. object-liefde) willens en wetens de dood injoeg (waarvoor hij ook is ontslagen, maar mensen hebben sterk de neiging om deze biologerend dood uitstralende gewetenloze ACTERENDE moordrobots als een mens te zien, ze “hun menselijke fouten”  te “vergeven”   -alsof je een lantaarnpaal kunt vergeven dat ie een lantaarnpaal is-   en dan opnieuw aan te stellen…..). ROKENDE PUINHOPEN, dat is steevast wat de ‘alien mindset’ abnomaal energiek machinaal doorbaggerend OVERAL UITEINDELIJK bewerkstelligt :

Klik:>https://m.youtube.com/watch?t=13s&v=IgL2CGDBYd4

We moeten (!) verplicht breed internationaal op psychopathie gaan testen en deze moreel debiele = moreel grenzenloze = puur boosaardige, zich achter een ‘mask of sanity’ verhullende, normale menselijkheid ACTERENDE MONSTERS IN MENSENGEDAANTE proactief   -om erger te voorkomen-   uitnemen!!!