Dit is een boodschap waar de honden geen brood van lusten. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

De onderstaande YouTube boodschap kwam ik op Facebook tegen.

Met moeite en hartzeer heb ik het bovenstaande beluisterd.

Het is een boodschap waar de honden geen brood van lusten.

Het is een boodschap uit de koker van satan, de leugenaar vanaf de beginne.

Het is een boodschap vanuit de afgrond.

Deze bullshit van aartsleugenaars moet men niet geloven!!

Wat alle dictators niet hadden heeft GOD volgens deze broeder wel en dat is een eeuwige durende hel.

Miljoenen zullen voor eeuwig op een afschuwelijk wijzen gemarteld worden.

Deze broeder heeft werkelijk satan, de duivel, als vader.

Idi Amin voerde zijn tegenstanders aan de krokodillen.

Stel dat de tegenstanders geen gelovige waren dan komen ze van de drup in de regen ( hel )

Hitler had gaskamers tot zijn beschikking en het was binnen 10 à 15 minuten bekeken met de mensen die omkwamen in de gaskamers.

Auschwitz II genaamd. Dit kamp is enkel opgezet om mensen te vernietigen, meest joden, maar ook zigeuners, homo-sexuelen, vrijmetselaars, jehova getuigen, maar ook gevangenen uit Duitsland, Polen en Russische krijgsgevangenen, die daarheen gevoerd werden.

Zigeuners, geen lieverdjes, homo-sexuelen en vrijmetselaars die omkwamen in de vernietigings kampen gingen dus volgens deze broeder regelrecht naar de hel.

GOD kan wel fluiten naar hetgeen GOD bij Zichzelf gezworen heeft volgens deze broeder in de onderstaande Youtube boodschap.

 

Jesaja 45: 23

23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.

 

Romeinen 14: 11

11 Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: 

voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.

 

Filippenzen 2: 10 en 11

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

 

Volgens deze broeder is twee duizend jaar geleden helemaal niets VOLBRACHT.

 

Volgens deze broeder zet GOD wel alle dictators in want ze weten hoe het moet om mensen te martelen.

 

Kijken we er dan raar van op dat mensen zeggen bekijken jullie maar met jullie christelijke godsdienst.

De hele YouTube boodschap spreekt van de ene leugen na de andere leugen.

En dan haalt deze broeder ook nog Hollywood er bij, ook zo’n duivelse organisatie.

Het bovenstaande YouTube filmpje is te schandelijk om te noemen.

 

Efeziërs 5: 11 t/m 13

11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,

12 want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht;

13 maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

 

Verlaat een dergelijke religieuze christelijke godsdienst dat het christendom heet.

Babel is er niets bij, zo’n religieuze christelijke godsdienst, dat het christendom heet, is vele malen erger.