Een voorafschaduwing van wat in het komende 1000- jarig vrederijk als normaal zal worden ervaren.


Share Button

Aangeleverd door: Cor van Ruitenbeek

 

Jesaja 11

5 Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en

trouw de gordel zijner heupen.

6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter

zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de

jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn,

en een kleine jongen zal ze hoeden;

7 De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen

zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw

zal stro eten als het rund;

8 Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder

spelen en naar het nest van een giftige slang zal

een gespeend kind zijn hand uitstrekken.

9 Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten

op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol

zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de

bodem der zee bedekken.

 

Klik:> https://www.youtube.com/watch?v=_BvB0182xag

 

Animal Odd Couples [Full Documentary] | Wild Things

www.youtube.com

Biologist Liz Bonnin explores why some of the most bizarre and surprising animals pair up with each other and with us. She scours the globe in search of the most …