Reactie van een lezer


Share Button

Alweer een nieuwe datum?

 

Het is alsof in de laatste anderhalve maand meer data voorbij is gekomen dan de afgelopen 3 jaren bij elkaar. En ik zal eerlijk bekennen, toen er 23 september 2017 niets gebeurde, was ook ik een van de mensen die meteen op zoek ging naar een nieuwe datum. Ik maakte een link naar de 7 dagen dat Noach in de ark ging voordat de zondvloed kwam.

 

Maar ook 30 september 2017 ging voorbij. Gevoelsmatig ging ik op zoek naar de volgende datum. Maar terwijl ik aan het zoeken was, kwam ik op een punt dat ik het niet langer voor mezelf kon ontkennen.

 

1 Thessalonicensen 5 vers 1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.

 

Paulus geeft aan dat het niet nodig is dat men ons aangeeft wanneer het gebeurd, en hoe het gebeurd. Maar dat is wel wat er constant gebeurd wanneer er een nieuwe datum wordt genoemd! Voor mijn gevoel kan het niet lang meer duren. Maar is dat waar? Alle data dat voorbij komt kan gek genoeg bijbels worden onderbouwd. En het klopt keer op keer behalve op één punt, en dat is dat de dag waarop alles samen valt stilletjes voorbij gaat.

 

Komen we dichter bij de waarheid, of is het de leugen die aan het regeren is?

 

Ik ga vanaf nu meer waarde hechten aan de boodschapper. Want aan de vrucht kan men de boom leren kennen.

 

Waarom zeg ik dat? Ik zelf geloof dat de Heer alles gaat herstellen. Al zou ik bergen kunnen verzetten, en al zou ik de hele wereld vertellen wat de Heer heeft gedaan, het zou niets betekenen, want Hij is het die alles gaat herstellen. Daar kan ik niets aan toevoegen, en ook niets van afnemen. Als ik terug denk aan de periode dat ik naar de kerk ging dan kan ik maar één ding zeggen, en dat is dat dat de zwaarste periode uit heel mijn leven is. Ik leefde in angst omdat ik constant bezig was met het proberen te redden van de mensen van wie ik hou. Toen ik echt tot geloof kwam, en besefte dat de Heer in controle is toen kreeg ik pas rust. Ik kan niemand redden, maar Hij gaat het doen. Hij is de Redder van ALLE mensen.

 

Dat is wat ik geloof.

 

Maar als ik naar de filmpjes kijk die voorbij komen dan zie ik dat de boodschapper de kijker aanspoort om zijn/haar leven te geven aan Christus, voordat het te laat is. Als ik de reactie op youtube filmpjes lees, dan zie ik dat veel van de reacties, reacties zijn, waarin de kijkers andere mensen aansporen om hun leven te beteren voordat het te laat is. En natuurlijk zie ik dat de kijkers claimen dat de Heer de enige Redder is. Maar er wordt ontkent dat de Heer alles gaat verzoenen met Zichzelf. (Kolossensen 1 vers 20) En daarmee wordt bevestigd dat de maker van het filmpje en degene die hierop reageert, niet in de Heer gelooft, want er wordt gebouwd op eigen werken. Niet de Heer krijgt credits dat Hij alles heeft volbracht, maar mensen zijn bezig zichzelf te redden.

 

1 Thessalonicensen 5 vers 2 – 4:

2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

 

Ik geloof niet meer in data. Ik blijf wel volgen wat er allemaal langs komt qua data. Maar ik ga er geen waarde meer aan hechten. Want zoals Paulus aangeeft, het is niet nodig dat mensen ons hierover schrijven. Waarom, omdat wij kinderen van het licht zijn. Als het donker wordt in huis, dan maak je het licht aan. Je voelt en ziet aan alles dat het tijd is om het licht aan te maken. Zo geloof ik dat de kinderen van het licht, gaan zien wanneer de tijd is aangebroken. En dat moment gaat niet herkend worden door de kinderen der duisternis. Zij die (zeg maar) achter blijven.

 

Het zal dus wachten zijn op het moment dat het lijkt alsof er echtte vrede is op aarde, en dat het lijkt alsof al het gevaar geweken is. Dit gebeuren is het moment waarnaar de gelovige uit moet kijken, want na dit moment zal het haastige verderf over de wereld komen.

 

1 Thessalonicensen 5 vers 6 – 9

6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;

8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

 

Wat meer kan ik toevoegen. Het is niet nodig dat iemand ons schrijft over de tijden. Maar laat ons (de gelovige) waken. En laten we nuchter worden van al die momenten dat we in spanning hebben gezeten omdat het tijdstip dat werd aangekaart zo realistisch leek, dat wij hier helemaal in mee zijn genomen.

 

De kinderen van het licht gaan het weten zodra de tijd is aangebroken.

 

Gr,

Roël H.