GOD HEEFT ONS GESCHAPEN; ZIJN MAAKSELS ZIJN WIJ. Door Cor van Ruitenbeek.


Share Button

GOD HEEFT ONS GESCHAPEN.

Het bovenstaande zei mijn buurman nadat ik het onderstaande artikel voor las.

http://boinnk.nl/152118/heeft-god-het-kwaad-geschapen-absoluut-niet-door-cor-van-ruitenbeek/

 

Ik lees nog wel eens artikelen  voor aan mijn buurman en mijn huishoudelijk hulp.

Zo had ik maandag een goed gesprekje met een bedrijfsleider die mijn boodschappen in pakte.

Het het beste komt nog: ‘LEVEN’ met hoofdletters geschreven.

 

GOD IS REDDER VAN ALLE MENSEN.

Het beste komt nog, daar houden we ons maar aan vast, zei de bedrijfsleider.

We gaan nog even naar de uitspraak van mijn buurman.

 

GOD heeft ons geschapen en mijn buurman gelooft dus niet dat alle kwaad of shit door GOD over ons wordt uitgestort.

Mijn buurman kwam gisteren even melden dat hij de zwarte bak ( vuilnis bak ) aan de weg heeft gezet.

 

Efeziërs 2: 10

10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

 

Klip en klaar staat er ZIJN maaksels zijn wij. GOD heeft ons geschapen naar ZIJN beeld.

Om goede werken te doen, zoals mijn buurman, de bedrijfsleider en alle medewerkers van AH waar ik mijn boodschappen haal.

Naast de winkel waar ik boodschappen haal is er ook nog een bloemenzaak.

Laatst kwam diegene die in de bloemenzaak werkt naar me toe en bracht mij naar de auto.

Ze zette mijn boodschappen in de auto en bracht het winkelwagentje terug.

 

We gaan naar een geweldige Psalm 139.

 

Psalm 139: 1-6 en 13-18

Wie u ook bent HIJ de GOD van de hemel en aarde kent u door en door.

1 Voor de koorleider. Van David. Een psalm. Here, Gij doorgrondt en kent mij; ( en u )

2 Gij kent mijn  ( en u ) zitten en mijn ( en uw ) opstaan, Gij verstaat van verre mijn( en uw )  gedachten;

3 Gij onderzoekt mijn ( en uw )  gaan en mijn ( en uw )  liggen, met al mijn ( en uw ) wegen zijt Gij vertrouwd.

4 Want er is geen woord op mijn ( en uw ) tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen;

5 Gij omgeeft mij ( en u ) van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij. ( en u )

6 Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

 

 

13 Want Gij hebt mijn ( en uw ) nieren gevormd, mij ( en uw ) in de schoot van mijn moeder geweven.

14 Ik loof U, omdat ik ( en u ) gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.

 

Wie u ook bent, u bent wonderbaar toebereid.

Voor dat u elk mens geboren was zijn we al kostbaar en waardevol in GODS ogen.

 

15 Mijn ( en uw ) gebeente was voor U niet verholen, toen ik ( en u )  in

het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk;

16 Uw ogen zagen mijn ( en uw ) vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.

17 Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal.

18 Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.

 

Als ik het bovenstaande lees kan ik mij niet indenken dat GOD het kwaad nodig heeft voor de zwarte achtergrond.

Als ik het bovenstaande lees kan ik mij niet voorstellen dat het gros van de mensheid voor eeuwig gepijnigd wordt in de hel.

 

17 Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten.

 

Laten we eens lezen welke gedachte GOD heeft voor u en mij, ja voor de gehele mensheid. 

 

Jeremia 29: 11

11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

 

Een hoopvolle toekomst, HET BESTE VAN HET BESTE, zoals ik zei tegen de bedrijfsleider.

 

Jesaja 46: 10

10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;

 

Ik moest aan het volgen denken de afgelopen week.

 

Waar zou GOD nu staan? 

GOD staat ( ZIT ) op de afloop ( het einde ) en met ZIJN aangezicht naar wat nog gaat komen.

 

Denk maar aan de Vader die op de uitkijk stond, uiten kijkend naar de verloren zoon.

GOD staat niet aan het begin want anders loopt GOD achter de feiten aan.

 

GOD ZIT OP DE AFLOOP ( HET EINDE ) WANT HET IS VOLBRACHT.

GOD ZIT OP DE AFLOOP ( HET EINDE ) GOD IS ZEKER VAN ZIJN ZAAK.

GODS RAADBESLUIT ZAL VOLBRACHT WORDEN EN DAT DOET HIJ ZITTEND EN MET PLEZIER WAT HET WOORDJE WELBEHAGEN OOK BETEKEND.

 

Het woordje welbehagen staat geschreven in meervoud  wat inhoudt dat elk mens en elk schepsel meetelt.

 

GOD staat ( ZIT ) op de afloop ( het einde ) en met ZIJN aangezicht naar allen die GOD tevoren gekend heft, zoals we kunnen lezen in Psalm 139.

GOD komt met elke persoon die Hij tevoren gekend heeft tot ZIJN doel en dat zonder het kwaad of een zwarte achtergrond.

 

1 Johannes 1: 5

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

 

Zoals ik al wat meer keren geschreven heb:

Wat niet in GOD zit ( duisternis, het kwaad en een zwarte achtergrond ) kan ook niet uit GOD komen.

 

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.