Rondom Openbaring : Israël en het Lichaam van Christus


Share Button

Een bijdrage van: Reinier

Rondom Openbaring : Israël en het Lichaam van Christus

 

In volgorde

 

 • 4 over de ‘wegrukking’ Lichaam Christus (gelovigen)
 • Paulus’ woord van de Heer (:15), een verborgenheid (1Kor.15:51);
 • Bazuin klinkt in het roepen van de aartsengel:
 • Michaël die opstaat bij het begin Israëls benauwdheid (Dan.12:1) >Israël

 

Michaël werpt in een oorlog de tegenstander op aarde. Ja, er wordt heuse oorlog gevoerd in het ophemelse.

 

 • Michaël die na de wegrukking van “de mannelijke zoon” tot God en zijn troon, satan c.s. zal verwijderen uit de hemel (Openb.12:7,8);
 • Eerst worden de doden levend gemaakt en vervolgens, bij de laatste bazuin(stoot) de levenden veranderd (1Kor.15);
 • Allen tezamen en tegelijk de Heer tegemoet in wolken.

 

Nogmaals een schema

 

1.Vrede en zekerheid aangeduid met symbolische Ruiter op witte paard

2.Wegrukking- (letterlijk koine Grieks) = afstandneming

3,Vasthouder verwijderd

 

Vasthouder verwijderd—>Start 42 maanden of 1260 dagen (toorn tegenstander=Satan)

 

 1. Mens der wetteloosheid zet zich in Tempel (Onthulling wetteloze)

 

 

 

5.Dag van de Heer vangt aan met het door de wijn pers drukken (verdrukking) van Israel.

 

Hierin start de apart zetting 144.000 Israëlieten en nog een deel wat op een later tijdstip Jeruzalem zal ontvluchten door de gespleten olijfberg. Dit laatste deel zal kunnen vluchten uit Jeruzalem wanneer de Messias zijn voeten op de Olijfberg zal zetten om zich direct te onthullen. De berg splijt en er zal een kloof ontstaan van west naar oost.

 

Start dag van de heer —->Loopt langer door dan 1260 dagen. Eerst voor Israël daarna de rest van de wereld.  De 144.000 Israëlieten zullen verzegeld zijn omdat zij juist tijdens de gerichten over de rest van de wereld zullen rond gaan tot de 4 hoeken der aarde. Dan gaat ook de uitspraak van God, maakt de volkeren tot discipelen van start. Zij zullen dus door de verzegeling onkwetsbaar zijn voor alle gerichten van God die in openbaring genoemd worden en de volkeren wereld zullen treffen.

 

Terug naar het lichaam van Christus

 

1Thes.5 over ‘de tijden en gelegenheden’

 1. men zal zeggen ‘vrede en zekerheid’:
 2. de ruiter op het witte paard (Openb.6:2);
 3. vervolgens overkomt hen een plotselinge ondergang:
 4. stopzetting offerdienst op het tempelplein;
 5. oprichting afgodsbeeld in de tempel;
 6. het begin van de grote verdrukking;
 7. voor degenen die waken komt de dag van de Heer niet als een dief in de nacht.

 

2Thessalonika 2-3

 

Tot slot het vertaalde woord “afval”=letterlijke vertaling uit het Koine Grieks  –>Afstandneming

 

(citaat: Herziene Staten Vertaling) Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.)

 

Laat niemand jullie misleiden,

op geen enkele wijze,

want zou niet eerst de (afval) (afstandneming ) komen

en onthuld worden

de mens der wetteloosheid,

de zoon van het verderf,

 

 

Enkele vertaalwoorden van ‘afstandneming’ (en verwanten) in NBG-1951:

 

 • verlaten
 • losmaken van
 • wijken van
 • weggaan

 

 

Grieks = apostasia → Vanaf-staand-heid

 

 

Wie nemen afstand?

 

Wie vertrekken?

 

De gelovigen die weggerukt worden.

 

Nu kunnen we ook duidelijk concluderen waardoor de tegenstander zich niet kan openbaren hij wordt nog steeds op afstand gehouden omdat de afstand neming nog niet heeft plaats gevonden.