Lezen wat er staat geschreven. DEEL 2. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Lezen wat er staat geschreven.

 

Het bovenstaande lees je of hoor je nog wel eens.

Een bijbelleraar zegt het bovenstaande nog wel eens, maar hij zelf leest niet wat er staat geschreven.

Ik ben er zelf ook ingetuind dat GOD het kwaad nodig heeft.

 

Wat zegt ons de onderstaande tekst?

GOD IS LICHT.

 

1 Johannes 1: 5

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: 

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

 

Toch zijn er mensen die het bovenstaande anders verstaan of anders lezen, zoals:

God is duisternis en in Hem is in het geheel geen licht.

Nu begrijp ik ook waarom sommigen zeggen dat GOD het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond.

Het is maar een kleine groep christenen die geloven dat GOD het kwaad nodig heeft.

 

Ik moet altijd denken aan:  ‘eerst het zuur en dan het zoet’, maar zo werkt GOD niet.

 

Wel is er een grote groep christenen die niet geloven dat GOD het kwaad nodig heeft.

 

Maar die grote groep christenen geloven wel dat het kwaad blijft bestaan door middel van een eeuwige straf in de hel.

De bovenstaande groep heeft iets als; wie zoet is krijgt lekkers ( hemel ) en wie stout is de roe ( hel ).

Zowel op de kleine groep als op de grote groep is het onderstaande van toepassing:

 

1 Johannes 1: 6

6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, 

( ‘GOD heeft het kwaad nodig en heeft een hel IS NIETS ANDERS DAN KWAAD SPREKEN OVER GOD )

dan liegen wij en doen de waarheid niet;

 

We gaan naar nog een tekst:

 

Zacharia 4: 6

6 Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: 

niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.

 

De voorgaande teksten spreken van kandelaar, lampen ( spreekt van licht ) olijfolie ( spreekt van vreugde olie ) olijfbomen (spreekt van leven )

 

Duisternis maakt gebruik van kracht en geweld of kracht en geweld maakt gebruik van duisternis.

Kracht en geweld gebeurt altijd in duisternis of op een geniepige achterbakse manier en ook wel achter gesloten deuren.

 

GOD doet het niet met kracht en geweld wat niets meer is dan het kwaad, maar GOD doet het door ZIJN geest.

 

Romeinen 11: 36 

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. ( Schepsels )

Uit de bovenstaande tekst zeggen christenen dat het kwaad en de hel uit GOD komt.

Nou tot Hem kan GOD wel vergeten want volgens het christendom heeft GOD nog een hel in petto.

Maar hoe zit het dan met het laatste oordeel bij de grote witte troon?

Lees eens wat er staat geschreven over de grote WITTE TROON.

In Hebreeën 4:16 wordt de troon ook genoemd de TROON DER GENADE.

Zelfs de troon wordt WIT GENOEMD en niet zwart of een duistere troon.

Vele teksten lees ik met verlichte ogen des hart of met het vernieuwen van mijn denken.

Verlichte ogen des hart of met het vernieuwen van mijn denken IS GODS WERK en niet mijn werk.

Geen enkel werk van mijn kant en dat is zowel lichamelijk werk als geestelijk werk. ( Romeinen 4: 5 en 2 Corinthiërs 3: 5 )

 

Openbaring 22: 14-15

14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

 

Waar komen de bovenstaande mensen vandaan die hun gewaden nog niet hebben gewassen?

Nou, ze vallen niet uit de lucht of uit een doosje.

Ze komen van het laatste oordeel bij de grote witte troon, ook wel de troon der genade genoemd.

Mag ik u er aan herinneren dat de stad, het nieuwe Jeruzalem, is nedergedaald op de nieuwe aarde.

Lees hoofdstuk 21. Eerst komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en dan het nieuwe Jeruzalem.

Zalig zij, dat zijn ook die honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars,

de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en al doet deelmaken van de nieuwe aarde.

In 1 Johannes 1 vers 6 spreekt men over liegen ( leugen ) en dat lezen we ook in Openbaring 22: 15.

Het christendom mag werkelijk blij zijn dat de tweede dood, de poel des vuurs, niet een hel is zoals ze beweren.

En de tweede dood is ook niet een letterlijk dood, immers doden kunnen niets, laat staan hun gewaden wassen.

Er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk ( het graf of urn ) waarheen gij gaat. Prediker 9: 10.

Of zullen de doden slaapwandelend het nieuwe Jeruzalem binnen gaan. ( humor )

Ik heb nog een heel goedbericht en dat is dan ook de laatste regel van Vaders boek.

21 De genade van de Here Jezus = GOD DE VADER zij met allen.

 

Ook het onderstaande wordt ontkend.

De Heere Jezus = GOD in het vlees en Hij heeft onder ons gewoond. 

 

Jesaja 9: 5

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 

Wil gaan nog even een misverstand uit de weg ruimen.

Wij gaan niet bij GOD wonen, maar GOD gaat bij de mensen wonen. ( Openbaring 21: 3. )

 

Als ik weggerukt wordt kom ik eens weer terug. 

Nee toch????????

 

Ja toch, die rotzak komt terug. ( even humor er tussen door )

Heeft u er wel eens over nagedacht waarom er geen zee meer zal zijn? ( Openbaring 21: 1 )

 

Denk maar aan de belofte van GOD aan Abraham gegeven.

En met u ( Abram ) zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. ( Genesis 12: 3 )

 

Het zal maar een kale en een lege boel zijn op aarde als alleen maar diegenen op aarde zijn die dachten dat zij alleen het hebben verdiend.

 

Het verdienen kunnen we wel op ons buik schrijven het is ALLEEN MAAR GENADE en niets anders.

 

De 12 poorten van het nieuwe Jeruzalem zullen nooit gesloten worden.

Dan komen er 12 mensen binnen die hun gewaden gewassen hebben en dan weer 5, 10, 7, 9, of 2, maar GOD heeft geduld.

GOD heeft geduld en ja, GOD heeft nog altijd ook met mij geduld.

 

GODS GEDULD RAAKT NIET OP.

GODS LIEFDE RAAKT NIET OP.

GODS GENADE RAAKT NIET OP. 

 

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.