Na aanleiding van de artikelen van en door Cor van Ruitenbeek geschreven ontvangen wij natuurlijk veel reacties, helaas zijn de meeste niet inhoudelijk en worden dan ook rechtstreeks naar de prullenbak verwezen.


Share Button

Echter van Reinier ontvingen we de volgende reactie, die niet aanvallend of vulgair is en deze plaatsen we dan ook daar het inhoudelijk is en gebaseerd op Zijn, Gods Woord. Dat er meerdere visies bestaan op dit onderwerp is ons meer dan bekend. Maar een eerlijk zoeken naar Waarheid is o.i. dan ook nooit een slechte zaak. S.V. Red. Boinnk.

 

Aangeleverd door: Reinier

 

Alles verloopt “naar de raad van Gods wil”

 

IK formeer het licht, en schep de duisternis; IK maak den vrede én schep het kwaad, IK, de HEERE, doe al deze dingen. ”
(Jesaja 45:7)

 

Vanaf het begin had de Schepper reeds een nieuwe schepping op het oog

 

Eerst moest een schepping tot stand komen waarin zonde, lijden en dood een essentiële rol zouden spelen om daarna een volmaakte wereld te creëren waarin de mens inmiddels d.m.v.het kwade het goede heeft leren kennen. Zoals “de boom van kennis van goed én kwaad” in haar naam al uitdrukt: kennis van goed is niet los verkrijgbaar.

 

Woest en ledig

 

In Genesis 1 lezen we dat God de hemelen en de aarde schiep en meteen in het volgende vers dat de aarde “woestheid en ledigheid” was. De vraag die Genesis 1 vers 2 altijd heeft opgeroepen is hoe God een wereld heeft kunnen scheppen met als resultaat woestheid en ledigheid. Vooral de eerste term suggereert schade, aftakeling en zelfs een ruïne. Van een val van satan die zou hebben plaatsgevonden als oorzaak daarvan, lezen we niets in dit vers en trouwens elders evenmin. Puur vanuit de tekst van Genesis, word de woestheid en ledigheid op aarde beschreven als resultaat van Gods schepping. Deze was van den beginne (ontworpen) onderworpen aan de vergankelijkheid.

 

Het eerste mensenpaar werd geplaatst in een hof om deze “te bouwen en te bewaren”. Het eerste werkwoord veronderstelt dat de aarde daarbuiten nog geen hof was en het tweede werkwoord betekent dat de hof de neiging vertoonde te bederven en aan gevaren bloot stond.

 

De ongehoorzaamheid van Adam met de dood als gevolg was geen verrassing voor God. Het moest zo gebeuren. Want het ging niet om Adam, maar om “de laatste Adam” (1Kor.15:45). Adam was slechts een type van Hem die komen zou (Rom.5:14).

 

De schepping die God voortbracht in Genesis 1 was “goed”, ja “zeer goed”. Het was precies wat God voor ogen stond en in overeenstemming met zijn ontwerp. (woest en ledig-vergankelijk)

 

De onvergankelijke, nieuwe schepping

 

Zonde, lijden en dood het was en is een noodzakelijke opmaat naar de onvergankelijke, nieuwe schepping die Hij in Christus zou voortbrengen. De nieuwe schepping zal geen herstel of reparatie zijn van hoe het ooit was in de hof van Eden, maar oneindig veel meer en beter. Adam had geen idee van Gods liefde (Rom.5:8). Geen idee van wat genade en barmhartigheid is. De mensheid en de schepping in het algemeen, zou de goede GOD pas werkelijk leren kennen via de weg van kwaad (lijden, moeite, dood, zonde). God is de Schepper van licht en duisternis, van goed en van kwaad (Jes.45:7). Het kwaad in de wereld is daarom geen bedrijfsongeval dat zomaar gebeurde maar geheel “naar de raad van zijn wil” (Ef.1:11).
Bij GOD gaat er nooit iets mis ,en gebeurd er niet zomaar wat want dan zou God niet meer de regie over zijn eigen plan met de schepping hebben.

 

GOD is recht en volmaakt in al zijn wegen (Deut.32:4)

GOD de auteur (de bewerker) van het kwade

 

Een begrip als schuld is slechts van toepassing op het niveau van de rolspelers in het boek. De auteur (God) staat daarboven en daarbuiten. De auteur is de schepper van het verhaal.

GOD verkondigde van de beginne de afloop (Jes.46:10). Het stond alles in het script en Hij is daarvan de Auteur. Hij geeft alles een plaats. Ook de goddeloze misdadiger kan niets doen buiten Hem om. Geen voetstap, geen gedachte, geen ademhaling zonder Hem! En niets is zonder bedoeling.

JAHWEH heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.
-Spreuken 16:4-

 

Tot slot

GOD maakt zijn keuzes. Al ver voordat wij er ook maar enig benul van hebben. Eén glimp van de glorie van Christus Jezus was genoeg om Saulus te ‘overrulen’ en tot erkenning te brengen. Als GOD dat wil en het is zijn plan, dan is er niets en niemand die Hem daarvan weerhoudt!