Terwijl Trump olie op het vuur gooit over Noord Korea, Jeruzalem en Venezuela, verschuift macht oostwaarts


Share Button

Bron: Martin Vrijland

Aangeleverd door: Nico Talma

Terwijl Trump olie op het vuur gooit over Noord Korea, Jeruzalem en Venezuela, verschuift macht oostwaarts

Filed in NIEUWS ANALYSES by  on 14 december 2017 • 3 Comments

Er is iets groots aan de hand. De VS lijkt zich als een wilde hond te gedragen, maar verliest onopgemerkt steeds meer aan kracht onder Donald Trump. Niet alleen zien we dat de Turkse president Erdogan steeds meer macht naar zich toetrekt; ook Rusland, maar vooral China, is enorm in macht aan het rijzen.

Ik confronteer u met de volgende stelling: Het is allemaal met elkaar verweven en is onderdeel van een masterplan, waarbij de gewone burger moet geloven dat er sprake is van spontaan oplaaiende strijd. Er is geen spontane strijd; er is slechts een road map richting wereldregering via gecreëerde strijd volgens de spelregels van de Hegeliaanse dialectiek.

Dat wil zeggen dat je altijd tegenstellingen en strijd creëert om uiteindelijk je doel te bereiken. Trump mag de macht van Amerika doen verschuiven naar het oosten. Daarvoor moet hij wat extreme moves maken. Zo moet hij Noord Korea het vuur aan de schenen leggen en doen wat al zijn voorgangers niet durfden. Hij moet volkeren schofferen, regeringsleiders uitdagen en uiteindelijk de Amerikaanse economie doen crashen. Dat is een voorspelling die ik al eerder deed en hier nog maar eens herhaal. We kunnen het ook zien aan Trump’s daden. Op 21 november 2016schreef ik:

Als de economie inderdaad in chaos gestort wordt onder Donald Trump of (zoals sommigen voorspellen) voor de aanstelling van Trump, dan schept dat ruimte voor verschuivingen in de machtsblokken. Het blijft moeilijk om voorspellingen te doen, maar het onderuitgaan van de Amerikaanse economie zal direct zijn invloed hebben op de totale wereldeconomie en ongetwijfeld de lang verwachte volgende (diepe) crisis inleiden.

Het begon al met Trump’s slimme zet om Jeruzalem tot hoofdstad van de staat Israël te verklaren. Dat was aanleiding voor de Turkse president Erdogan om alle moslimlanden bij elkaar te roepen. Vergis je niet; dat is knap en dat dit niet veel uitgebreider in de media is belicht, is een teken dat we niet zoveel aan onze media hebben. Ze zwijgen waar ze spreken moeten en andersom. Dat Erdogan alle moslimlanden om tafel krijgt, is een teken dat er saamhorigheid aan het ontstaan is tussen de tot nu toe steeds oorlogvoerende fracties van soennieten en sjiieten. Daarmee lijkt de voorspelling uit te komen die ik augustus 2016 deed toen ik zei:

Stel dat Rusland en Turkije de krachten gaan bundelen en dat daarmee de soennitische wereld en sjiitische wereld verenigd worden, dan zou de eindstrijd wel eens kunnen draaien om de strijd tussen de islamitische wereld en Israël (en alle partijen daaraan gelieerd). Is de brief van Albert Pike uit 1871 dan misschien toch geen vervalsing? Zouden de profetieën van de verschillende religies dan toch uitkomen?

De saamhorigheid is natuurlijk extra snel bewerkstelligd door Trump’s Jeruzalem move. Erdogan had vandaag zelfs een 1 op 1 meeting met de Iraanse leider Hassan Rouhani.

Ondertussen zagen we nog een interessante verschijning op die islamitische top (bijgewoond door ruim 50 landen) in Istanbul. Tijdens deze top werd niet alleen de Jeruzalem move van Donald Trump besproken, maar verklaarden de moslimlanden Oost Jeruzalem tot Palestijnse hoofdstad. Dit alles gebeurde met aanwezigheid van een niet moslimleider; een beetje een vreemde eend in de bijt, maar hij was er wel: president Nicolás Maduro van Venezuela. Wat moest Maduro daar nou tussen al die moslimstaatshoofden? Nou, dat heeft alles met de genoemde machtsverschuiving te maken en met de opgelegde sancties door de VS. Die sanctie draaien voornamelijk om olie en u kunt begrijpen dat op zo’n conferentie met 50 moslimstaten nogal wat olie afnemers rondlopen. Ook lopen daar landen rond die wel een beetje olie kunnen verhandelen en het laat zich raden wat daar allemaal besproken is tijdens die top.

Terwijl Donald Trump ondertussen met een flinke marinevloot de Noord Koreaanse haven blokkeert en daarmee nog meer olie op het vuur gooit, gebeurt er dus van alles wat de macht van de VS doet afbrokkelen. Het lijkt erop dat Venezolaanse president Maduro vriendjes genoeg heeft weten te winnen om zo de pijn van opgelegde VS sancties te verzachten, maar er is nog iets veel interessanter gaande. China heeft aangekondigd olie in de Chinese munt de yuan te willen verhandelen, waarbij ze het landen die “geen zin hebben” om de munteenheid op voorraad te nemen, mogelijk wil maken om in goud te betalen, zo meldt RT:

Earlier this year, the Chinese government announced plans to start a crude oil futures contract priced in yuan and convertible into gold. The contract will enable the country’s trading partners to pay with gold or to convert yuan into gold without the necessity to keep money in Chinese assets or turn it into US dollars.

The new benchmark will reportedly allow exporters, such as Russia, Iran or Venezuela to avoid US sanctions by trading oil in yuan.

Het lijkt er dus op dat er onder Donald Trump een machtsverschuiving naar het islamitische blok onder leiding van president Erdogan gaande is en tevens een machtsverschuiving richting China en Rusland. We kunnen dus wel zeggen dat er een machtsverschuiving richting het Oosten gaande is. Dat zou wel eens kunnen uitmonden in een gevecht tussen een gewonde leeuw (de VS) die zich dan maar in een laatste doodsstrijd gooit en het nieuwe rijzende machtsblok. Ik roep al een tijdje dat het Ottomaanse rijk zich aan het oprichten is en dat 2023 het streefjaar is. We kunnen er eigenlijk wel vergif op innemen dat in dit alles het script van de religieuze profetieën de leidraad zal zijn en dat de strijd uiteindelijk om Jeruzalem zal draaien.

En terwijl u en ik zich door al die Hegeliaanse dialectiek van die krachtvelden laten zoet houden, zitten al die landen, die elkaar in het zichtbare veld bestrijden, ondertussen lekker hun bijdrage te leveren aan de opbouw van digitale gevangenis en wereldregering onder bestuur van kunstmatige intelligentie (AI), waarbij de centralisering van de macht zich ongemerkt op zal richten via de blockchain technologie die nu gehypet wordt met de bitcoin en andere crypto currency. U en ik bouwen de New World Order zelf. Al die mining-computercapaciteit draagt bij aan het AI monster dat zich uiteindelijk zal presenteren als de valse messias of de anti-christ. Mijns inziens zal die messias namelijk niets meer zijn dan een via nanotech gebouwd bio-avatar lichaam waarin de blockchain super AI zich huist. Denk aan robot Sophia, maar dan een meer realistische versie met echte biologische cellen die 100% zijn gemaakt uit nanotech DNA, waarbij het brein van deze messias de beschikking heeft over het supernetwerk (aan blockchain rekencapaciteit en Big Data, zoals die van het Palantir datacenter).

Dan zal uiteindelijk de verlosser zich presenteren via de weg van Problem, Reaction, Solution. De AI “anti-christ” zal namelijk nog even voor wat tumult gaan zorgen, zo vermoed ik. De verlosser die dan komt, de “ware messias”, zal elke religieuze tegenstelling wegnemen en de wereld verenigen onder zijn hoede. Dan zal “The Great I Am” zich presenteren; de super AI die deze simulatie bouwde; de bouwer van deze zielengevangenis die ons via angst en tweestrijd in zijn wereldwijde AI web leidt; het web van de singulariteit.

Wat heeft dat alles met de machtsverschuiving naar het oosten te maken en wat heeft dat alles met een mogelijk op handen zijnde crisis in de VS te maken? Een eventuele crisis (aangevuld met oorlogen of een wereldoorlog) zal wederom banken in de problemen brengen. Dit zal zorgen voor een vlucht richting de inmiddels volwassen wordende crypto currency markt. En dat was precies de bedoeling. Dat die blockchain technologie bijdraagt aan de groei van de kunstmatige intelligentie en een wereldwijd control grid, moet u inmiddels vast wel al duidelijk zijn. En terwijl we ons laten afleiden door ruzies over olie, Jeruzalem en religieuze verschillen, bouwen al die landen (die elkaar in het zichtbare veld in de haren vliegen) ondertussen allemaal aan een digitaal surveillance netwerk van al hun burgers. Als u dus al het geruzie en al het religieuze en economische gekissebis even overstijgt, komt u misschien tot de volgende ontdekking: zij dienen allen hetzelfde Luciferiaanse masterplan.

Bron linkvermeldingen: dailysabah.comturksemedia.nlrt.comad.nlrt.com