En wat doen we dan met de tempel van de Antichrist, genoemd door Daniël, Jezus en Paulus? Door Cor van Ruitenbeek.


Share Button

De schuin geschreven regels zijn overgenomen uit het onderstaande artikel:

http://wimjongman.nl/artikelen/rapture/waarom-een-opname.html

 

 

En wat doen we dan met de tempel van de Antichrist, genoemd door Daniël, Jezus en Paulus?

De bovenstaande vraag kwam ik tegen in het artikel van Wim Jongman.

 

Ik wil deze vraag graag beantwoorden.

Jerusalem zal nog verwoest worden en daarmee ook de tempel van de antichrist.

Naast de tempel van de antichrist zullen ook de moskeeën en kerken verwoest worden.

GOD doet niet aan religies, dus ook niet aan die ene wereldreligie waar de antichrist mee komt.

 

Voorziende de vervulling van de oudtestamentische profetieën, werkten de Joden en christenen samen.

Voor welke doel werkten de Joden en christenen samen?

Voor de bouw van de tempel van de antichrist.

 

Profetieën: Iran (Perzië), Irak (het oude Babylon), Koeweit, Saoedi-Arabië als (Seba en Dedan), Syrië (Damascus), Egypte, Libië, Ethiopië e.a. zijn allemaal prominent genoemd in de Schrift.

En ze vallen allemaal onder de controle van het grote plan, dat al zo lang de droom is van de Islamitische Broederschap, dat is: de vernietiging van Israël.

Zoals ik al eerder schreef profetieën, een agenda of een planning afwerken.

Aan die agenda of planning afwerken doet Nederland graag mee door het sturen van de 4 F-16’s naar het Midden Oosten.

 

Gaat de strijd in het Midden Oosten niet om twee personen?

Namelijk de antichrist van de Joden en christenen en die van de moslims, de mahdi.

 

Zijn de verwoestingen die we zien in de bovenstaande landen, inclusief die van Israël, van GOD?

ABSOLUUT NIET.

 

Zacharia 4:6

Niet door kracht of geweld maar door mijn geest.

 

Mattheüs 26: 52

52 Toen zeide Jezus tot hem: Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.

Allen die naar wat voor wapens dan ook grijpen zullen door dezelfde wapens omkomen.

De kerk of het Christendom heeft nog een andere wapen waarmee ze dreigen.

Namelijk de hel en verdoemenis.

Waarom heeft God een verwijdering van de Kerk van de aarde voorgenomen? 

Als de Heer terugkomt om Zijn Koninkrijk op te richten (wat Hij zeker zal doen), waarom komt Hij niet gewoon eenvoudig terug, 

wekt de rechtvaardige doden op en gaat dan verder op dat punt? Waarom zou Hij de rechtvaardigen – zowel de levende als dode.

 

Hoezo is de kerk, het Christendom, rechtvaardig? 

 

Romeinen 3: 10-12

10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een,

11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt;

12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.

De kerk, het Christendom, zoekt zichzelf en gaat hun eigen stenen hart of arglistig hart achterna.

 

En wat doet een stenen hart of een arglistig hart? 

Hoereren met de wereld, de normen van de wereld over nemen.

Denk maar aan de VOC mentaliteit van Jan Peter Balkenende.

 

En wat was die mentaliteit? 

Leeg plunderen van volken en economische huurmoordenaars er op af sturen.

Dan moeten we er ook niet raar van op kijken als mensen uit gebieden die leeg geroofd zijn, naar hier komen.

 

Ga maar zoeken op internet naar Shell en Nigeria.

En al dat leeg roven van volken wordt dan genoemd de christelijke waarden en normen.

Ik mis in het artikel ook Amerika en west Europa, de zogenaamde christelijke naties.

 

Heeft de kerk, het Christendom, niet het evangelie gebracht in tal van landen?

Absoluut niet.

 

Het evangelie dat niets anders is dan ‘een goed bericht’ heeft de kerk, het Christendom, niet gebracht.

Wel heeft de kerk, het Christendom, het volgende gebracht.

 

Jesaja 28: 10

10 Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.

Als de kerk, het Christendom, weggerukt wordt dan blijf ik nog liever hier beneden.

 

Openbaring 18: 4-5

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: 

Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

 

De bovenstaande oproep geldt ook voor de kerk, het Christendom.

Want de zonden, en zonde = ongeloof, van de kerk, het Christendom, hebben zich opgehoopt tot aan de hemel.

Neem geen deel aan die afschuwelijke leer van hel en verdoemenis.

Neem geen deel aan die afschuwelijke leer dat GOD het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond.

In het woordje gemeente lezen we ook het woordje gemeen en dat is precies wat de twee bovenstaande leringen ook zijn.

 

Neem geen deel aan wat voor religie dan ook.

Ik zal met het bovenstaande de kerk, het Christendom, niet behagen, maar dat is dan ook niet anders.

 

GOD IS REDDER VAN ALLE MENSEN. 

En dat geldt zowel voor allen die deel uitmaken van het volk Israël en ook voor allen die deel uitmaken van wat voor religie dan ook en ook voor allen die geen deel uitmaken van een religie.

 

HET BESTE KOMT NOG VOOR ALLE MENSEN. 

 

Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe.