SEARCH FOR THE TEMPLE: A Shocking Discovery About The Location Of The Coming Third Temple That Will Shake The Very Foundation Of Israel


Share Button

Aangeleverd door: It’s Me

De plaats waar ooit de tempel van Herodus en Salomon heeft gestaan en waar de hedendaagse Joden nu een nieuwe, 3de tempel willen bouwen is NIET de plaats waar nu de Dome of the Rock staat of de Al Aksa moskee. Maar deze plaats ligt daar een ruime 550 meter vandaan. Als men dit eenmaal inziet en erkent dan is er geen enkele belemmering meer om de 3de tempel weder op te bouwen! Hoe lang nog? Hoe ver zijn wij nog verwijderd van het profetische gegeven dat er weer een tempel in Jerusalem zal staan?!

SEARCH FOR THE TEMPLE: A Shocking Discovery About The Location Of The Coming Third Temple That Will Shake The Very Foundation Of Israel

This is an amazing video you need to watch. Dr. Kevin Clarkson and biblical archaeologist, Bob Cornuke, dive into the scripture to decipher what the Bible has to say about the location of the Temple.

Filed UnderFeatured • Videos

Tags •  •  •  •  •  •  •  •  •  •