Wat kritische opmerkingen. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

 

Het onderstaande artikel heb ik een aantal keren gelezen:

http://boinnk.nl/155856/deuteronomy-64-het-verhaal-van-goed-en-kwaad/

 

Heb wat kritische opmerkingen.

De schuin geschreven tekst is van het artikel.

God schijnt zonder het kwaad niet tot Zijn doel te kunnen komen.

Het enige verschil is, dat vanwege het wonder van de schepping, God ieder mens een vrije wil gaf.

 

Ik geloof in een beperkte vrije wil. 

Hoe zit het dan met geloof dat een gave is van GOD.

En hoe zit het dan met Jeremia die nog niet geboren was en dus geen vrije wil had.

 

Efeziërs 1: 4

4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de nederwerping  der wereld, 

opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

 

Ik geloof dat het woordje ONS slaat op de gehele mensheid.

De bovenstaande tekst geeft klip en klaar aan dat we niets hebben te kiezen en dat het voor GOD al in orde was.

 

En waar sloot GOD Genesis 1 mee af?

 

Genesis 1: 31

31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. 

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

 

Genesis 6: 12 

God zei dat alle levende wezens verdorven waren.

De mensen EN de dieren. Hij gaf satan NIET de schuld.

 

Hij gaf de satan niet de schuld of zou dat er uitgehaald zijn om GOD zo in een kwaad daglicht te zetten? 

 

Wij hebben keuzes te maken.

We maken elke dag wel keuzes, wat eten we, blijven we thuis of gaan we weg.

Wat is het gevaar als het om een keuze gaat en dat op het gebied van geloof?

We schrijven een ander af die niet die keuze van wat ik geloof heeft gemaakt.

Dan krijg je dat idee van de opname en het gros van de mensheid blijft achter in de chaos van de grote verdrukking.

 

Weet u trouwens dat de opname allang is geweest?

 

Johannes 12: 32

En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.

 

Handelingen 10: 28

28 en hij sprak tot hen: Gij weet, hoe het een Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet-Jood; doch mij heeft God doen zien, dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen.

 

Eén van de tegenstellingen.

 

Als er een toekomst is, dan MOET er ook een verleden zijn.

 

Romeinen 11: 36

36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:

 

Uit HEM ( door het WOORD en door HEM ( door het WOORD ) en tot HEM ( door het woord ) lees: Johannes 1: 3.

 

Nu weet u wat ons verleden en onze toekomst is.

UIT HEM EN DOOR HEM EN TOT HEM.

 

We gaan naar een tekst waar ik al eerder over geschreven heb:

 

Jesaja 54:16 

Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk; ook heb ik den verderver geschapen, om te vernielen.

 

Wie is de smid?

Christus Jezus.

 

Waar dienen die kolen voor?

Met vurige kolen op iemands hoofd stapelen wordt bedoeld dat je iemand die iets verkeerds of slechts heeft gedaan niet straft, maar juist heel vriendelijk voor hem bent.

 

Wie is die verderver?

Christus Jezus.

 

Wat wordt er vernield? 

Al onze eigen gelikte religieuze werken, al onze eigen gelikte werken gaan zo de kachel in.

Ik geloof in de alverzoening, maar zonder het kwaad voor die zwarte achtergrond.

 

Is GOD minder zonder het kwaad?

ABSOLUUT NIET.

 

Zonder het kwaad is GOD GROTER DAN IK OOIT VOOR MOGELIJK HEB KUNNEN HOUDEN.

 

Ik ben zestig en heb er totaal niets van gebakken.

Dus kan ik ook niet een persoon uitsluiten of afschrijven.

Ik heb niets met pastors, voorgangers, bijbelschool leraren en theologen.

 

Wat leert men ook op de bijbelschool?

Eigen zakken vullen, anderen afschrijven en GOD in een kwaad daglicht zetten.

 

Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe.