Het échte nieuwe jaar, begon niet op 1 januari j.l. maar begint de avond van 16 maart op 17 maart. Het jaar 5778! ( Video = Ned. ondertiteld )


Share Button

En als we daar de 215 jaren van slavernij die de Hebreeën hebben ondergaan in Egypte bij optellen. Hetgeen de rabbijnen bewust niet doen, omdat die 215 jaar door hen werden gezien “als zijnde geen leven”, maar de zon kwam wel degelijk elke dag op en ging ook weer onder. Dus deze jaren kunnen de rabbijnen dan wel niet mee tellen. Maar ze zijn er wel degelijk geweest. ( Die 215 jaren in slavernij volgden op de eerste 215 jaar van hun verblijf aldaar maar die eerste 215 jaren waren in vrijheid.) Dus komen we, als we tellen vanaf het nu nog lopende jaar 5.777 en die 215 jaar daar bij optellen dan komen we uit op het jaar 5.992 + het nu nog  lopende jaar wat dan heet te zijn: 5.777 en als we dan mogen weten dat pas op 16-17 maart a.s. het échte Nieuwe jaar begint ! 5.778, althans door de Joden zo genoemd maar wat dan werkelijk gerekend het jaar 5.994 moet worden. Dan wordt alles heel, heel duidelijk. Want als op 16/17 maart a.s. er dan nog eens 7 jaren van de Grote Verdrukking erbij wordt opgeteld. Dan komen we uit op 6.000 jaar. Na de (her) Schepping! Dus…….Nog: 20 dagen!! Gerekend vanaf:  de avond van de 24ste febr. 2.018. Dan: dus na 16/17 maart 2.018 ‘zou’ volgens deze berekening de Grote Verdrukking moeten beginnen! En voor die Grote Verdrukking begint, zo leert God’s Woord ons, is het dat Hij Zijn Gemeente zal wegrukken. Ten uiterste op het oorspronkelijke begin van het Hebreeuwse Nieuwjaar: 5.778 of wel de 1ste Nissan ( 16/17 maart 2.018 naar onze Gregoriaanse telling ) gemeten.

Ik weet en realiseer me dat ik in velerlei ogen hierbij een z.g. ‘date-setter’ ben geworden. Maar dit is wat ik van harte geloof! Garantie: kan en mag ik u helaas niet geven.

Silvia Videler

Lees ook: http://www.foxnews.com/science/2017/12/18/in-2018-will-see-black-hole-for-first-time-ever.html

en: https://www.patreon.com/posts/2018-will-be-our-16080811

en: https://www.youtube.com/watch?v=y-MOM1_pRdg&app=desktop

Scroll door en bekijk ook de aanvulling bij dit onderstaande topic van 9 febr. 2.018