Één God en Vader van allen, die is boven allen, door allen en in allen. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Één God en Vader van allen, die is boven allen, door allen en in allen.

 

De bovenstaande regel spreekt van GOD ZIJ ALLES IN ALLEN.

Het is geen toekomst maar het is heden dat GOD ZIJ ALLES IN ALLEN.

UIT HEM ( GOD DE VADER ) DOOR HEM ( GOD DE VADER ) EN TOT HEM ( GOD DE VADER )

Ieder in zijn eigen rangorde of met andere woorden ieder met zijn eigen talenten door GOD gegeven.

GOD ZIJ ALLES IN ALLEN met andere woorden GOD IN HET VLEES.

 

Genesis 1: 26

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

 

Laat ons mensen maken naar ons beeld; dat kan dus niet vanuit het stof zijn want dan zou GOD ook uit stof zijn.

GOD sloot de schepping af met de volgende woorden:

 

Genesis 1: 31

31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. 

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

 

GODS schepping kwam vanuit het woord wat GOD sprak.

 

Johannes 1: 1-5

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

 

Het woordje ‘heersen’ werd overheersen met andere woorden GOD DE VADER uitschakelen en de schepping naar de vernieling helpen.

Laat ons mensen maken met andere woorden laat ons tempels maken naar ons beeld.

GOD ZIJ ALLES IN ALLEN met andere woorden: GOD IN TEMPELS DIE WIJ ZIJN.

 

1 Korintiers 3:16 

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

 

En die tempels die GOD heeft gemaakt zijn niet door mensenhanden gemaakt.

 

Handelingen 17: 24-25

24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt,

25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.

 

Zes duizend jaar wordt GODS tempels al onheilig en onrein verklaard door de religies, inclusief het christendom.

Het is nog veel erger. GOD die zelf een tempel is wordt onheilig en onrein verklaard en kan zo uitgewist worden.

En laat juist het christendom dikwijls GOD onheilig en onrein verklaren met leugens en met GOD worden miljarden mensen onheilig en onrein verklaard.

 

Een GOD EN VADER van ALLEN, die boven ALLEN, door ALLEN en in ALLEN IS.

Het bovenstaande hoor je niet bij religies.

Bij religies hoor je alleen:  wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat, je bent nooit klaar.

Religie houdt ons wel bezig met zaken die er niet toe doen.

Hou u verre van wat voor religie dan ook.

Hoe vaak schreef ik niet ‘het beste komt nog’. Nou, het is nog veel mooier.

HET BESTE HEBBEN WE AL: EEN GOD DE VADER

EEN GOD DE VADER DIE VAN ONS HOUDT EN STAPELGEK IS OP ONS. 

WIJ ZIJN VAN ZIJN GESLACHT of met andere woorden WIJ ZIJN UIT GOD GEBOREN.

 

Laat u niets wijs maken door wat voor religie dan ook.

Religies, inclusief het christendom, breken vaak alleen maar af in plaats van dat ze opbouwen.

Of we nou slapende zijn of wakende, wij blijven GODS maaksels en ZIJN eigendom.

Ik ga zo weer slapen want GOD waakt over mij en dat geldt ook voor u.

GOD WAAKT OVER ZIJN GESPROKEN WOORD dat door religies, inclusief het christendom, wordt afgebroken.

Als u zich bij een of andere religie, inclusief het christendom en Jodendom, aansluit dan kunt u steeds verder van het door GOD GESPROKEN WOORD verwijderd komen te staan.

Religies, overheden en aanverwante organisaties zijn een domein van satan die nog heel wat voor de mensheid in petto heeft.

 

Maar weet een ding en onthoudt het goed.

Niets kan ons scheiden van de ONVOORWAARDELIJKE  LIEFDE VAN GOD DE VADER.

Maar blijf weg van wat voor religies dan ook, inclusief het christendom en Jodendom, want daar blijft van die onvoorwaardelijke liefde van GOD niets over.

GOD HEEFT U EN JOU EN MIJ ONVOORWAARDELIJK LIEF.

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE DIE ALLE VERSTAND TE BOVEN GAAT. 

 

Ik wens u allen die ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE VAN GOD en GODS ZEGEN toe.