Gij gaat vele musjes en lelies te boven. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Gij gaat vele musjes en lelies te boven.

 

We hoeven ons zelf niet op te pimpen voor de spiegel.

We hoeven ons zelf niet op te pimpen in een of andere religie.

We hoeven ons geloof ook niet op te pimpen want dat is niets meer dan eigen werken en daar komen ongelukken van.

Wie u ook bent u bent waardevol en kostbaar in GODS ogen.

 

Mattheüs 10: 29-31 

29 Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? 

En niet een daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader.

30 En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld.

31 Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

 

Er kan ons niets gebeuren wat de machten der duisternis ook nog in petto hebben.

 

Lucas 12: 27

27 Let op de leliën, hoe zij spinnen noch weven, en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze.

 

Zodra een kindje geboren is wordt er aan zo’n kindje gerommeld door middel van het geven van vaccinaties.

Vaccinnaties zijn niets anders dan kassa voor de farmaceutische industrie.

Het geldt ook voor religie, daar blijft van ‘dat we vele musjes te boven gaan’ niets over.

En dat geldt ook voor die lelie, daar blijft niets van over; in tegendeel: een verwelkte lelie.

Wie u ook bent u gaat vele musjes en lelies te boven.

Ja ik heb het tegen u die niet bij een of andere religie, inclusief het Christendom, aangesloten  bent.

Overheden, banken, farmaceutische industrie, en religieuze bolwerken en nog vele andere organisaties breken alleen maar af wat goed is.

 

Hoe kijken we naar die ander?

Zien we GOD in het vlees?

Zien we een persoon die vele musjes te boven gaat?

Zien we een persoon die mooier is dan de vele lelies in het veld?

 

Op de bovenstaande vragen kan ik antwoorden met: JA ZEKER.

Hij, GOD DE VADER, die het willen en werken in ons uitwerkt.

 

En hoe verstaan we het willen en werken?

GOD DE VADER geeft voedsel, manna, het levende woord, om niet, net zoals bij al die vogels.

GOD DE VADER geeft het levende water om niet, zoals HIJ het geeft aan al die lelies in het veld.

Wat jaren geleden zat ik in Singapore buiten te eten toen wat vogels op een andere tafel uit wat bakjes kwamen eten.

Rijst en stukjes vlees, wat overgebleven restjes voedsel.

Op een gegeven moment kwam een vogeltje bij mij op tafel en at met mij mee.

Ik moest het even vast leggen op de film.

Ik moest aan de onderstaande tekst denken.

 

Mattheüs 6: 26

26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?

U, jij, en ik gaan al die vogelen des hemels verre te boven.

Dat is nou die ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE VAN GOD.

 

 

Ik wens u allen die ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE VAN GOD en GODS ZEGEN toe.